VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Za vize i informacije potrebno je obratiti se Ambasadi Gvineje Bisao u Briselu.
Nosiocima pasoša R. Srbije neophodna je viza za ulazak na teritoriju Gvineje Bisao. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 6 meseci, dok za regulisanje boravka mora biti 6 meseci od dana apliciranja za vizu.
Moguće je uneti u zemlju bilo koji iznos u stranoj konvertibilnoj valuti, pod uslovom da je novac deklarisan prilikom ulaska. Iznošenje konvertibilnog novca limitirano je sumom koja je uneta. Unošenje i iznošenje lokalne valute nije dozvoljeno.
 

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Obavezna je vakcinacija protiv žutice, preporučuju se vakcinacije protiv difterije-tetanus-poliomelita, kao i protiv meningitisa. Rizik od kolere nameće potrebu primene strogih mera higijene, kao i preventivnih mera protiv malarije. Aktuelna informacija o zdravstvenoj situaciji u Gvineji Bisao može se naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Preporučuje se poseban oprez prilikom putovanja i kretanja u G. Bisao imajući u vidu nestabilnu unutrašnju situaciju. Prilikom kretanja po zemlji putnici treba da preduzimaju sve mere predostrožnosti, posebno one koje se odnose na čuvanje ličnih dokumenata i gotovog novca. Putovanja noću treba izbegavati.

TRANSPORT – Najoptimalnija veza za putovanje iz Evrope u ovu zemlju su avionski letovi iz grada Bisao koji se više puta nedeljno obavljaju iz Lisabona.

OSTALO – Zvanična valuta je alžirski dinar. Novac se može menjati u bankama. Zamena deviza za lokalnu valutu van zvaničnih mesta, banaka i menjačnica je kažnjiva i sankcioniše se.
Klima varira od mediteranske do saharske. Na severu zime su kišne i prohladne, a leta topla i suva. Klima uz obale Mediterana je blaža zbog blizine mora. Istok Alžira karakterističan je po više padavina nego zapad. Od južnog podnožja Atlasa počinje bezvodno područje, suvo i tropsko sa velikim temperaturnim odstupanjima koje se kreće od 36 C° danju do 5 C° noću.
U skladu sa običajima koji važe u muslimanskim zemljama, potrebno je uskladiti ponašanje i navike, posebno u odevanju i tokom Ramazana.

Kontakti:
Prilikom boravka u Gvineji Bisao za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Srbije u Alžiru (adresa: 42, Rue des Frères Benali Abdellah (ex Parmentier), B.P.366, Hydra, ALGER), koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Gvineju Bisao, putem sledećih kontakt telefona: + 213 23 474150, + 213 23 474151, kontakt za hitne slučajeve: + 213 770 30 12 65 i elektronske adrese: ambasada@ambserbie-alger.com