VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  

 

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID- 19                                                                                                                      

Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju kroz Istočni Timor, osim lica koja su tamo rođena i imaju boravak.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI:                                                                                                        

Nije zaključen socijalni sporazum.

Kontakti:                                                                                                                                                    

Prilikom boravka na Istočnom Timoru, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Džakarti, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Istočni Timor, putem sledećih kontakt telefona: +6221/314-35-60, +6221/314-37-20 i elektronske adrese: embjakarta@serbian-embassy.org