VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljanima Republike Srbije je potrebna viza za ulazak u Kanadu.
Zahtev za vizu se podnosi u Centru za podnošenje zahteva za vizu u Beogradu,
ul. Skenderbegova 3, tel: +38117320035, imejl-adresa: 
info.canseriom@vfshelpline.com. Zahtev je moguće podneti i on-line:
http://vfsglobal.ca/canada.
Prilikom podnošenja zahteva za kanadsku vizu uzimaju se biometrijski podaci (tzv. matrix) – otisci svih deset prstiju i fotografija. Ovo se odnosi na sva lica koja traže turističku vizu, radnu dozvolu, studentsku dozvolu ili stalni boravak u Kanadi. Od davanja biometrijskih podataka izuzeta su deca do 14 godina starosti i lica starija od 79 godina, ministri i akreditovane diplomate drugih zemalja i Ujedinjenih nacija, koji putuju u Kanadu službeno, predsednici država i vlada, kao i državljani koji su izuzeti od pribavljanja viza i dolaze turistički u Kanadu sa važećom elektronskom putnom autorizacijom (eTA). Da biste proverili da li je potrebno da date biometrijske podatke posetite: http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp 
Svi građani koji privatno/turistički putuju u Kanadu u obavezi su da zahtev za vizu, uz plaćanje takse i uzimanje biometrijskih podataka, podnose u viznom centru. Biometrijski podaci se uzimaju na svakih 10 godina, a podnosilac zahteva dobija potvrdu do kada joj uzeti biometrijski podaci važe.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Između R. Srbije i Kanade potpisan je Sporazum o socijalnoj sigurnosti koji omogućava sabiranje perioda osiguranja navršenih u obe države radi ostvarivanja prava na penziju i daje mogućnost da se korisniku koji je penzijska prava ostvario u Kanadi (ne odnosi se na sve penzijske fondove), a živi u R. Srbiji, kanadska penzija isplaćuje u R. Srbiji.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Kanada je zemlja visokih higijenskih standarda, ne postoje regioni podložni izbijanju epidemija. Zbog izuzetno visokih troškova lečenja preporučuje se obavezno putno-zdravstveno osiguranje.
Ne postoji obaveza vakcinacije za putovanje u Kanadu.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Nivo bezbednosti na celoj teritoriji Kanade je na visokom nivou. Kriminal u Kanadi je skoncentrisan mahom u većim gradovima. Dešavaju se krađe, obijanje automobila i sl. ali vrlo retko.

TRANSPORT – Kazne za nepridržavanje saobraćajnih propisa su izuzetno stroge. Ograničenje na putevima u gradu je između 50 i 60 km/h, a na auto-putevima 100km/h. Novčane kazne za prekoračenje brzine na autoputu mogu iznositi i do 10.000 kanadskih dolara. Tokom turističkog boravka u Kanadi možete upravljati motornim vozilom sa vozačkom dozvolom R. Srbije samo u određenom vremenskom periodu, u zavisnosti od provincijskih propisa (Britanska Kolumbija do 6 meseci, Ontario do 3 meseca, Kvebek do 6 Meseci, Alberta do 12 meseci). Nakon isteka propisanog perioda, pored nacionalne, neophodna je i međunarodna vozačka dozvola.
R. Srbija sa Kanadom nema potpisan sporazum o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola koji omogućava licu sa regulisanim boravkom da izvrši zamenu srpske vozačke dozvole za kanadsku, bez polaganja ispita.

OSTALO – Zvanična valuta je kanadski dolar.Mogu se koristiti Masterkard, Viza, Amerikan ekspres platne kartice. U zemlju se može uneti do 10.000 kanadskih dolara u gotovom novcu.

Kontakti:
Prilikom boravka u Kanadi za konzularnu pomoć možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Otavi, 21 BlackburnAvenue, K1N 8A2, na sledeći kontakt telefon: +1 613 233 7982, +613 233 6280, +613 233 6289 i elektronsku adresu: consular.ottawa@mfa.rs, kao i Generalnom konzulatu R. Srbije u Torontu, 40 EglintonAvenueEast, 7th floor, unit 701, kontakt telefon:+1 416 483 1080, elektronska adresa: gkrstoronto@rogers.com