VIZNI REŽIM - KINA (MATICA)
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana od datuma ulaska
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu viza nije neophodna ukoliko ne napušta međunarodnu zonu tranzitnog aerodroma i ukoliko na teritoriji Kine ne boravi duže od 24 časa. U svim drugim slučajevima je neophodna
VIZNI REŽIM - SAR HONG KONG Za nosioce važećih pasoša viza nije potrebna za boravak do 14 dana.
VIZNI REŽIM - SAR MAKAO Za nosioce važećih pasoša viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od 180 dana.

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani R. Srbije koji poseduju važeću radnu dozvolu, dozvolu boravka po ličnom osnovu ili dozvolu boravka za priključenje porodici mogu da uđu u N.R. Kinu ukoliko poseduju sertifikat za putovanje izdat od Ambasade N.R. Kine u Beogradu. Počev od 10.01.2022. da bi se dobio sertifikat za putovanje neophodno je Ambasadi NR Kine dostaviti sledeće:
Za lica koja su primila inaktivirane vakcine potrebno je
- Sedam dana pre polaska na put uraditi testiranje PCR testom i pratiti 7 dana zdravstveno stanje, i
- 48 sati pre polaska na put ponovo uraditi i priložiti dvostruko-uzorkovane i dvostruke rezultate testa nukleinske kiseline (PCR test), koji ne smeju biti stariji od 48 sati;
Navedeno testiranje, kao i praćenje zdravstvenog stanja 7 dana pre polaska na put su preduslovi za dobijanje zdravstvenog koda. Za sva lica koja nisu vakcinisana i lica koja su primila neinaktivirane vakcine, zahtevi za testiranje radi dobijanja sertifikata su takođe
- Sedam dana pre polaska na put uraditi testiranje PCR testom i pratiti 7 dana zdravstveno stanje;
i dalje od ranije potrebni:
- Negativni rezultati dva testa, PCR i serološkog IgM, ne starije od 48 sati;
Za detaljne informacije pogledajte obaveštenje objavljeno na zvaničnom sajtu ambasade: http://rs.chineseembassy.org/srp/lsyw/tz/202109/t20210908_10251393.htm
S obzirom da iz R. Srbije nema direktnog leta za N.R. Kinu, neophodno je da se i u zemlji tranzita dodatno urade pomenuti testovi (PCR i serološkiIgM, ne stariji od 48 sati) i negativni rezultati istih dostave diplomatsko-konzularnom predstavništvu Kine u zemlji tranzita radi izdavanja sertifikata za putovanje.
Svi putnici koji iz inostranstva dolaze u Peking, uključujući državljane R. Srbije, su u obavezi da 14 dana borave u centralnom karantinu i potom u dodatnoj samoizolaciji u trajanju od 7 dana, i još 7 dana monitoringa zdravstvenog stanja. Svaka provincija u Kini samostalno određuje trajanje karantina, s tim da je najkraći rok trajanja obaveznog karantina 14 dana.

HONG KONG
Državljani Republike Srbije mogu ući na teritoriju Hong Konga ukoliko poseduju sertifikat o potpunpj vakcinaciji, kao i negativan rezultat PCR testa ne stariji od 48 sati, izdat od laboratorije koja poseduje ISO15189 standard, i rezervaciju karantinskog hotela na period od 14 dana. Po ulasku na teritoriju Hong Konga stranci su obavezni da urade na aerodromu novo testiranje. Nakon testiranja posetioci će biti prevezeni do hotela u kojem su rezervisali obavezan karantin. Tokom boravka u karantinu putnici će podvrgnuti testiranju svakog dana brzim antigenskim testovima (RAT), a 5-tog i 12-tog dana obaveznog karantina testiranju PCR testovima.
Informacije o karantinskim hotelima mogu se naći na stranci sajta Vlade SAR Hong Konga https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel.html .

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Za ulazak i boravak u N.R. Kini nije potrebna viza za boravak do 30 dana za državljane R. Srbije.
Hong-Kong:
Nosioci važećih pasoša R. Srbije mogu ulaziti na teritoriju Hong-Konga bez viza i boraviti do 14 dana.
Makao:
Nosioci važećih pasoša R. Srbije mogu ulaziti na teritoriju SAR Makaa N.R. Kine bez viza i boraviti do 90 dana u periodu od 180 dana.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Vlade R. Srbije i Vlade N. R. Kine potpisan 8. juna 2018 godine, stupio na snagu 1. februara 2021 godine. Sporazumom se regulišu određena pitanja obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Zdravstvena situacija pod kontrolom-obaveza nošenja zaštitnih maski u svim javnim sredstvima prevoza kao i javnim objektima.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija na visokom nivou.

TRANSPORT – Svi vidovi transporta funkcionalni, visoko efikasni i ekonomski prihvatljivi. Sporazum o vozačkim dozvolama ne postoji.
Sporazum o međusobnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između R. Srbije i NR Kine – stupio na snagu 13. marta 2022. godine

OSTALO – Sva plaćanja isključivo u nacionalnoj valuti ( juan - RMB), takođe moguća plaćanja standardnim kreditnim i debitnim karticama ( VISA, MasterCard, itd.) Zamena svih konvertiblinih svetskih valuta u kineski juan i obratno vrši se u kineskim bankama bez posebnih problema.

Kontakti:

Prilikom boravka u NR Kini, za konzularnu pomoć i zaštitu, možete se obratiti:
• Ambasadi R. Srbije u Pekingu (adresa: SanLiTun, Dong 6 Jie 1, 100600 BEIJING (PEKING), P.R. OF CHINA), putem kontakt telefona: +8610/ 6532-3516, 6532-3016; 6532-5413, 6532-1693; i elektronske adrese: embserbia@embserbia.cn ;
• Generalnom konzulatu R. Srbije u Šangaju (adresa:Rm, 801, No.1, Lane 60, LyonGarden,RonghuaEastRoad, GuBeiNewArea,ŠANGAJ 201103, N.R. KINA), putem kontakt telefona:+ 8621 / 6208-1388, 6208-1899 i elektronske adrese: consulate@srbshanghai.org

(Poslednje ažurirano nedelja, 07. februar 2021.)