VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Za ulazak u zemlju potrebna je viza koja se može pribaviti u Ambasadi DR Kongo u Beogradu i posedovanje zdravstvenog (žutog kartona o vakcinacijama). Prilikom izlaska iz zemlje sa međunarodnog aerodroma N'Đili (Ndjili International Airport, Kinshasa) naplaćuje se izlazna aerodromska taksa u iznosu od 55 USD.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Pre polaska na putovanje proveriti aktuelnu zdravstvenu situaciju na veb-sajtu Svetske zdravstvene organizacije (WHO – World Health Organization), Regionalne kancelarije za Afriku: www.afro.who.int/health-topics
Državljani R. Srbije koji putuju u DR Kongo u obavezi su da imaju žute kartone kao dokaz da su vakcinisani od žute groznice (vakcinacije se obavljaju u Institutu za tropske bolesti u Beogradu). Preporuka je da budu vakcinisani i od svih oblika hepatitisa, tetanusa i dečije paralize.
DR Kongo predstavlja zdravstveno visokorizičnu oblast. Zbog niskog životnog standarda i nedovoljno organizovane zdravstvene zaštite i prevencije, širom države ima mnogo obolelih od kolere, dečijih boginja, dečije paralize, ameba, a sporadično i od žute groznice i ebole. U zemlji postoji ogroman rizik od dobijanja malarične groznice.

Savetuje se redovna primena higijene, pranje ruku i izbegavanje konzumiranja hrane koja nije dobro termički obrađena. Pije se isključivo flaširaa voda.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – DR Kongo je država sa teškom socijalno-ekonomskom situacijom i visokom stopom nasilja. U 10 od 26 provincija (uglavnom na istoku države) deluje nekoliko stotina oružanih grupa. Na teritorijama pod njihovom kontrolom se ne poštuju elementarni standardi bezbednosti, a militanti koriste lokalno stanovništvo kao taoce i besplatnu radnu snagu.
DR Kongo je konstantno rangirana kao poslednja u pogledu BDP-a po glavi stanovnika i indeksa ljudskog razvoja. Nezaposlenost čini oko 70% radno sposobnog stanovništva, zbog čega su mnogi uključeni u kriminalne aktivnosti.
U velikim gradovima DR Kongo (uključujući Kinšasu) postoje brojne kriminalne bande naoružane vatrenim oružjem i mačetama, koje često otimaju strane državljane u svrhu pljačke i otkupnine. Maloletna lica prosjače i sitno kradu. Kao relativno sigurno, može se smatrati samo gradsko područje Kinšase – Gombe tokom dana.
Državljanima R. Srbije koji se trenutno nalaze u DR Kongo, preporučuju se dodatne mere opreza, da prate informacije u sredstvima javnog informisanja i da se pridržavaju uputstava zvaničnih organa i sarađuju sa njima.
Planirano putovanje u DR Kongo treba da bude prijavljeno članovima porodice i prijateljima, i ako je moguće, nastaviti održavati redovan kontakt sa njima telefonom i ili internetom.
Takođe, preporučuje se da se pasoš ne daje na čuvanje, da se poseduje njegova kopija, kao i kopija vize DR Kongo. Dokumenta i kopije čuvati na sigurnom mestu.

OSTALO – Država se nalazi u oblasti centralne Afrike. Dve trećine teritorije države se nalazi južno od ekvatora, i toj oblasti kišni period traje od oktobra do početka aprila meseca. Sušni period traje od aprila do kraja septembra. U delu države severno od ekvatora obrnut je raspored sezona. U oblasti oko samog ekvatora stalno je prisutna kišna sezona (svakodnevne kiše i smene sunca sa vlažnošću vazduha od preko 90%). Dnevne temperature u kišnom periodu se kreću do 36 stepeni, a jutarnje oko 23 stepena. U sušnom periodu maksimalne dnevne temperature su do 30 stepeni, a jutarnje oko 18 stepeni i kiše ne padaju.

Kontakti:
Prilikom boravka u DR Kongo, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Kinšasi (adresa: 112, Avenue de 1 Etoile Gombe, Kinshasa, Kongo, DR), putem sledećih brojeva telefona: +243 97 1594988, +243 99 1045488 i elektronske adrese: serbambakin@gmail.com