VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

 

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kuvajt.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE    
Vlada Države Kuvajt je 20.06.2017.godine donela Odluku prema kojoj je državljanima Republike Srbije omogućen ulazak u Državu Kuvajt uz dobijanje vize direktno od kuvajtskih pograničnih organa, na graničnim prelazima sa državom Kuvajt. Odluka je stupila na snagu 1. oktobra 2017. godine.
Ukoliko se desi da vam viza istekne, za svaki dan prekoračenja plaća se kazna. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti najmanje godinu dana, što važi i za regulisanje boravka.
Ne postoji obaveza vakcinacije, a ni posedovanje polise zdravstvenog osiguranja nije obavezno.
Unos novca nije ograničen. Ukoliko vas neko poziva u goste (tzv. „sponzor") niste u obavezi da pokažete koliko novca nosite, u ostalim slučajevima jeste.
Zabranjeno je unošenje hrane svinjskog porekla, a unošenje alkohola spada u krivično delo.
Za unošenje lovačkog oružja potrebna je dozvola. Kućni ljubimci se mogu uneti uz posedovanje potvrde o zdravstvenom stanju životinje i vakcinaciji protiv besnila. Iako je dozvoljeno, unošenje pasa nije poželjno.

SOCIJALNI SPORAZUMI    
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:
    
ZDRAVSTVENA SITUACIJA –
Vakcine nisu potrebne. Voda za piće i kuvanje je isključivo samo flaširana voda. Treba izbegavati sveže salate zbog ameba, kao i restorane brze hrane. Higijenu ruku držati na visokom nivou zbog opasnosti od žutice.
Treba imati u vidu ekstremne klimatske uslove kao što su temperature preko 50 stepeni sa visokim procentom vlage i peščane oluje kada je neophodno zaštititi lice maskom. U slučaju bolesti, svi troškovi lečenja padaju na teret korisnika.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Situacija u Kuvajtu je generalno bezbedna. Neophodno je poštovati tradiciju i običaje čije kršenje se smatra nemoralnim i kažnjivo je.

TRANSPORT – Međunarodni aerodrom se nalazi u gradu Kuvajtu, razvijen je i pomorski transport, ali ne i železnički pošto Kuvajt uopšte nema železnicu.
Za upravljanje motornim vozilom potrebna me međunarodna vozačka dozvola. Zbog ponašanja ostalih učesnika u saobraćaju (ekstremne brzine preko 120 km na čas, preticanje sa svih strana, nepoštovanje signalizacije), upravljanje vozilom je opasno.
Izazivanje saobraćajne nesreće pod dejstvom alkohola spada u teško krivično delo. Javni prevoz slabo razvijen. Uglavnom se koristi taksi koji je jeftin.

OSTALO – Nacionalna valuta je kuvajtski dinar. Korišćenje platnih kartica naših banaka nije moguće.
Kuvajt je islamska zemlja sa jakom tradicijom. Nije dozvoljeno konzumiranje hrane i pića, kao i pušenje na javnim mestima u vreme Ramazana. Takođe, treba izbegavati javno ispoljavanje nežnosti između polova.
Posebnu pažnju treba da obrate žene koje treba da budu obučene tako da su im osim glave svi delovi tela pokriveni. Potrebno je da izbegavaju samostalni odlazak na javne plaže, kao i da se same kreću peške ili taksijem u večernjim časovima. Muškarci treba da izbegavaju kontakt sa ženama sa kojima nisu u srodstvu.

Kontakti:    

Prilikom boravka u Kuvajtu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Državi Kuvajt (adresa: Bayan, BlockNo. 13, StreetNo.1, VillaNo.18,Safat13066,P.O.Box20511 KUWAIT), sa sledećim kontakt telefonima: +965 253 75 042; +965 253 75 045 i elektronskim adresama: embrskw@gmail.com;serbkonzkw@gmail.com