VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša R. Srbije koje je izdao MUP RS - Koordinaciona uprava. Vize se pribavljaju u Ambasadi Švajcarske u Beogradu koja izdaje vize i za Kneževinu Lihtenštajn. Vizu nije moguće pribaviti na graničnim prelazima. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 3 meseca od datuma napuštanja Lihtenštajna, dok pasoš mora biti izdat u poslednjih 10 godina. Pasoš mora biti važeći u trenutku regulisanja boravka.
Nosioci pasoša koji poseduju dozvolu boravka u jednoj od država članica Šengen zone ili važeću vizu za duži boravak kategorije „D" države članice Šengen zone, nisu u obavezi da poseduju pasoš sa rokom važenja od 3 meseca nakon datuma napuštanja teritorije Lihtenštajna. Takođe, lica koja poseduju pasoš R. Srbije koji važi manje od 3 meseca, mogu da napuste Lihtenštajn i opet da uđu na njegovu teritoriju, ako poseduju dozvolu boravka „B" ili „C" kategorije (rezidenti). Međutim, ovim licima se skreće pažnja da pogranični organi Hrvatske, Slovenije i drugih država na putu između Lihtenštajna i Srbije, zahtevaju da pasoš važi više od 90 dana od dana ulaska u te zemlje, uprkos činjenici da njihovi nosioci imaju regulisan boravak u Lihtenštajnu. Stoga se licima kojima pasoš važi manje od 90 dana savetuje da koriste avio prevoz do R. Srbije (i nazad)".
Preporučuje se posedovanje polise putnog zdravstvenog osiguranja, s obzirom na veoma skupe lekarske usluge, a može se desiti i da potvrdu o osiguranju zatraže na uvid pogranični organi. U pogledu unošenja i iznošenja novca u gotovini, nema ograničenja, niti obaveze prijavljivanja, ali je moguće da se na graničnom prelasku vrši kontrola porekla novca u slučaju da lice ima više od 10.000 švajcarskih franaka (CHF). Potrebno je imati dovoljno sredstava za boravak u Lihtenštajnu, najmanje 150 CHF po danu boravka. U pogledu unošenja akciznih roba, lica starija od 17 godina mogu uneti 1 boks cigareta, ili 50 cigara ili 250 grama duvana, najviše 5 litara pića sa sadržajem alkohola do 18% i jedan litar pića sa sadržajem alkohola preko 18%. Dozvoljen je unos do 1 kilograma mesa i mesnih prerađevina, 5 kilograma/litara ulja, masti i margarina, 1 kilogram/litar putera i pavlake. Kompletna vrednost sve unete robe ne sme da prelazi 300 CHF po putniku, svejedno da li je reč o robi koja se koristi za ličnu upotrebu ili poklonima. Za unošenje kućnih ljubimaca potrebna je veterinarska knjižica, odnosno „pasoš“ sa upisanim svim vakcinama. Za više informacija potrebno je pogledati sajt švajcarske carine, s obzirom da su Švajcarska i Lihtenštajn u carinskoj i monetarnoj uniji: www.ezv.admin.ch

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Opšta sanitarna situacija je odlična, nema potrebe za posebnim vakcinama. Telefon hitne pomoći 144, a za slučajeve trovanja 145. Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u Lihtenštajnu možete pronaći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije www.who.int.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija u Lihtenštajnu je dobra. Kriminala ima relativno malo. Kontakti sa policijom su na kantonalnom nivou. Pozivni brojevi za policiju su 112 i 117, pomoć na putu 140, za požar 118. Dozvoljena količina alkohola pri vožnji je 0,5 promila, ali ovo se ne odnosi na profesionalne vozače, nove vozače, učenike i instruktore vožnje, kao i druge osobe koje prate lica koja uče vožnju. Za više informacija potrebno je pogledati sajt: https://www.llv.li/files/abs/pdf-llv-azslv-notrufrnummern_a5.pdf

TRANSPORT – Za vožnju po putevima potrebno je kupiti vinjetu u iznosu od 40 CHF i nema dodatnih taksi, niti rampi na autoputevima. Dozvoljeno je koristiti vozačku dozvolu R. Srbije do 12 meseci boravka, nakon čega se ona mora zameniti za domaću vozačku dozvolu polaganjem kontrolne vožnje. Međunarodna vozačka dozvola nije potrebna, kao ni Zeleni karton. Dozvoljena maksimalna brzina na autoputevima je 120 kilometara na čas. Saobraćajni prekršaji se strogo sankcionišu (sve se snima kamerama) i za prekoračenje dozvoljene brzine kazna je od 40-260 CHF, u zavisnosti od visine prekoračene brzine i da li je prekoračenje načinjeno u naseljenom mestu ili na auto-putu. Licima koja ne izmire kaznu za gore navedene prekršaje, može se dogoditi da im, prilikom sledećeg dolaska u Lihtenštajn, vozilo bude privremeno oduzeto dok ne izmire iznos kazne uvećan za opomene i sudske troškove. Za razgovor mobilnim telefonom ili nevezivanje sigurnosnog pojasa tokom vožnje kazna je 150 CHF, a za pogrešno parkiranje 40-120 CHF, u zavisnosti od vremena prekoračenja, mesta parkiranja i slično. Kazne se, počiniocima koji u Lihtenštajnu borave kao turisti, dostavljaju na kućnu adresu u R. Srbiji.

OSTALO – Zvanična moneta je švajcarski franak (CHF). Moguće je koristiti samo međunarodne kreditne kartice „viza", „dajners", „masterkard" itd. Lihtenštajn je u carinskoj i monetarnoj uniji sa Švajcarskom, zbog čega se savetuje čitanje informacija dostupnih na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije u odeljku „Vize za inostranstvo i informacije o državama – Švajcarska".

Kontakti:
Prilikom boravka u Kneževini Lihtenštajn, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Cirihu, Švajcarska Konfederacija (kontakt telefon: +41 43 344 5630, +41 44 20 20 273, elektronska adresa: srb.cons.zurich@mfa.rs internet sajt: www.zurich.mfa.gov.rs), koji Kneževinu Lihtenštajn konzularno pokriva na nerezidencijalnoj osnovi.