VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana 
Napomena:  Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak u R. Moldaviji do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R. Srbije koje je izdao MUP R. Srbije - Koordinaciona uprava. Rok važenja putne isprave radi turističkog putovanja mora biti tri meseca duži od planirane posete, odnosno tri meseca nakon isteka traženog boravka.
I pored postojećeg bezviznog režima, prilikom ulaska državljana R. Srbije u R. Moldaviju, uočeno je da nadležni moldavski pogranični organi vrše dodatne kontrole, posebno po pitanju svrhe i opravdanosti boravka u toj zemlji. S tim u vezi, uočava se povećan broj odbijenih zahteva  za ulazak u R. Moldaviju, državljana R. Srbije koji ne mogu da dokažu svrhu ulaska, odnosno boravka u toj zemlji. Imajući u vidu navedeno, sugeriše se da prilikom ulaska u R. Moldaviju naši građani imaju pripremljeno pozivno pismo ili drugi dokument kojim bi dokazali svrhu putovanja. Napominjemo da pogranični organi svake države imaju diskreciono pravo da stranom državljaninu, i pored ispunjenih formalnih uslova, uskrati pravo ulaska u zemlju.
Od 19. oktobra 2023. godine u R. Moldaviji su na snazi dodatne mere bezbednosti. Navedeno podrazumeva da će ulazak na međunarodni aerodrom u Kišinjevu biti dozvoljen samo licima koja putuju (uz predočenu avio kartu i putnu ispravu), zaposlenima na aerodromu i članovima posada vazduhoplova koji putuju. Ulaz na aerodrom biće omogućen samo kroz ulaze broj 1 i 3. Da bi se predupredile gužve, putnicima se preporučuje da dođu na aerodrom najmanje tri sata pre planiranog leta.   
Istovremeno na svim graničnim prelazima R. Moldavije, granični organi će sprovoditi pojačane mere kontrole državne granice, što uključuje i međunarodni aerodrom u Kišinjevu.
U R. Moldaviju se može uneti/izneti novac u iznosu do 10.000 evra bez carinske deklaracije, a do 50 hiljada evra sa carinskom deklaracijom. Prilikom ulaska u R. Moldaviju, pogranični organi mogu tražiti i dokumenta koja opravdavaju svrhu ulaska, kao i dokaz o posedovanju dovoljno finansijskih sredstava za boravak u R. Moldaviji.
Državljani R. Srbije koji u R. Moldaviju uđu preko dela moldavsko-ukrajinske granice, koji ne kontrolišu moldavske vlasti (Transnistria/Pridnjestrovlje) u obavezi su da prijave svoj boravak na teritoriji R. Moldavije u roku od 72 sata od prelaska granice.
Za korišćenje graničnog prelaza prema Ukrajini, preporučuje se izbegavanje oblasti Pridnjestrovlje (Transnistria).
Za unošenje lovačkog oružja i uvoz životinja i kućnih ljubimaca, neophodne su posebne dozvole.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Preporučuje se posedovanje obavezne polise zdravstvenog osiguranja putnika.
Aktuelne informacije o zdravstvenoj situaciji u Moldaviji mogu se pronaći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Strani državljani mogu biti žrtve krivičnih dela krađe, pljačke, prevare.
Opšte preporuke: izbegavajte da noću posećujete periferije gradova; držite lična dokumenta i dragocenosti, putne isprave, novac ili kreditne kartice na sigurnim mestima; izbegavajte parkiranje automobila tokom noći na drugim mestima, osim na posebno uređenim i čuvanim parkiralištima; izbegavajte gužve; izbegavajte kupovinu dragocenosti od nepoznatih osoba; novac menjajte samo u ovlašćenim bankama ili menjačnicama; za izlete u gradu, posebno u prepunim zonama, preporučujemo da lična dokumenta ostavite u hotelu i da zadržite kopiju ličnih dokumenata; preporučljivo je zatražiti račun prilikom kupovine.

TRANSPORT – Ne postoji direktna avio linija na relaciji Beograd - Kišinjev. U R. Moldaviju se može doputovati avionom (preko Beča) ili vozom (iz Bukurešta). Za putovanje automobilom potrebna je zelena karta osiguranja. Priznaje se nacionalna vozačka dozvola R. Srbije.
U slučaju saobraćajnih nezgoda, bez obzira na njihovu težinu, potrebno je kontaktirati lokalnu policiju i sačekati njihov dolazak. Zabranjeno je menjati položaj vozila ili ga pomerati sa mesta nezgode pre dolaska saobraćajne policije.

OSTALO – Nacionalna valuta je moldavski lej (MDL). Novac se menja u bankama i menjačnicama.
Jedinstveni broj za sve hitne slučajeve (policija, hitna pomoć, vatrogasci) jeste: 112

Kontakti:
Prilikom boravka u R. Moldaviji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Bukureštu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva R. Moldaviju (adresa: Calea Dorobantilor nr.34, sector 1, Bucuresti), putem sledećeg kontakt telefona: 021/211.9871 i elektronske adrese: srb.emb.romania@mfa.rs