VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana 
Napomena:  Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu bez ograničenja da uđu u Republiku Moldaviju ukoliko prilože sledeće:
- Potvrdu o vakcinaciji, pod uslovom da je proteklo najmanje 14 dana od završetka kompletne vakcinacije. Sertifikat treba da bude izdat na jednom od sledećih jezika: rumunskom, engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom ili ruskom.
- Negativan rezultat PSR testa ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati pre ukrcavanja ili pre ulaska na teritoriju Republike Moldavije ukoliko putuju sopstvenim prevoznim sredstvom). Potvrda treba da bude izdata na jednom od sledećih jezika: rumunskom, engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom ili ruskom;
- Uz potvrdu lekara da je lice preležalo bolest u periodu, pod uslovom da od dana kada je potvrđen virus nije prošlo manje od 15. i ne više od 180. dana, ili izveštaj o prisustvu antitela na Covid–19 (ne stariji od 90 dana) na jednom od sledećih jezika: rumunskom, engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom ili ruskom.
- Licima koja ne ispunjavaju ove uslove, biće izrečen karantin (na adresi koju navedu) u trajanju od 14 dana i tom prilikom su dužni da popune elektronski epidemiološki formular (https://fisa-covid.gov.md/ ). Za decu do 14 godina epidemiološki formular popunjava zakonski zastupnik ili pratilac. Izrečeni karantin može da se prekine nakon 7. dana, ukoliko se uradi PSR test ili brzi antigenski test i isti budu negativni.  
Ulazak na teritoriju R. Moldavije je zabranjen strancima koji su u poslednjih 14 dana putovali u Južnu Afriku, Lesoto, Bocvanu, Zimbabve, Mozambik, Namibiju, Esvatini i Malavi.
IZUZECI
Od neophodnosti posedovanja negativnog PSR testa, potvrde o vakcinaciji ili potvrde o preležanoj bolesti izuzeta su sledeća lica:
- deca do 12 godina;
- učenici / studenti do 18. godina koji polažu ispite, koji odlaze na školovanje u obrazovne ustanove na teritoriji Republike Moldavije ili u inostranstvo ili putuju radi aktivnosti u vezi sa okončanjem/pripremom/ nastavkom školovanja/ iz raloga učešća na takmičenjima ili međunarodnim olimpijadama, uz davanje na uvid potvrda o navedenom, kao i njihovi pratioci;
- posade i osoblje vazduhoplova/brodova/vozova, vozači i pomoćno osoblje motornih teretnih vozila za prevoz robe i putničkih vozila sa više od 9 sedišta, uključujući i sedište vozača;
- lica koja putuju iz zdravstvenih razloga, uključujući pratioca (uz prateću dokumentaciju);
- prekogranični radnici koji ulaze u Republiku Moldaviju iz Rumunije ili Ukrajine, kao i oni iz Republike Moldavije koji su zaposleni u firmama u navedenim zemljama, uz prilaganje odgovarajućih ugovora;
- nosioci diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša, nosioci putnih isprava Laissez-Passer izdatih od strane Ujedinjenih nacija, članovi diplomatskih i konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija/misija akreditovanih u Republici Moldaviji (i članovi njihovih porodica) i/ili osoblje koje je angažovano za pružanje humanitarne pomoći;
- lica u tranzitu (ne duže od 24 sata od datuma ulaska u Republiku Moldaviju), pri čemu tranzitni itinerer uređuje Generalni inspektorat granične policije;
- lica koja su pozvana od strane sudova/pravnih organa Republike Moldavije, kao i njihovi pravni zastupnici, uz davanje na uvid poziva.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

 

Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak u R. Moldaviji do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R. Srbije koje je izdao MUP R. Srbije - Koordinaciona uprava. Rok važenja putne isprave radi turističkog putovanja mora biti tri meseca duži od planirane posete, odnosno tri meseca nakon isteka traženog boravka.
U R. Moldaviju se može uneti/izneti novac u iznosu do 10.000 evra bez carinske deklaracije, a do 50 hiljada evra sa carinskom deklaracijom. Prilikom ulaska u R. Moldaviju, pogranični organi mogu tražiti i dokumenta koja opravdavaju svrhu ulaska, kao i dokaz o posedovanju dovoljno finansijskih sredstava za boravak u R. Moldaviji.
Državljani R. Srbije koji u R. Moldaviju uđu preko dela moldavsko-ukrajinske granice, koji ne kontrolišu moldavske vlasti (Transnistria/Pridnjestrovlje) u obavezi su da prijave svoj boravak na teritoriji R. Moldavije u roku od 72 sata od prelaska granice.
Za korišćenje graničnog prelaza prema Ukrajini, preporučuje se izbegavanje oblasti Pridnjestrovlje (Transnistria).
Za unošenje lovačkog oružja i uvoz životinja i kućnih ljubimaca, neophodne su posebne dozvole.

SOCIJALNI SPORAZUMI

 

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

 

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Preporučuje se posedovanje obavezne polise zdravstvenog osiguranja putnika.

Aktuelne informacije o zdravstvenoj situaciji u Moldaviji mogu se pronaći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Strani državljani mogu biti žrtve krivičnih dela krađe, pljačke, prevare.

Opšte preporuke: izbegavajte da noću posećujete periferije gradova; držite lična dokumenta i dragocenosti, putne isprave, novac ili kreditne kartice na sigurnim mestima; izbegavajte parkiranje automobila tokom noći na drugim mestima, osim na posebno uređenim i čuvanim parkiralištima; izbegavajte gužve; izbegavajte kupovinu dragocenosti od nepoznatih osoba; novac menjajte samo u ovlašćenim bankama ili menjačnicama; za izlete u gradu, posebno u prepunim zonama, preporučujemo da lična dokumenta ostavite u hotelu i da zadržite kopiju ličnih dokumenata; preporučljivo je zatražiti račun prilikom kupovine.

 

TRANSPORT – Ne postoji direktna avio linija na relaciji Beograd - Kišinjev. U R. Moldaviju se može doputovati avionom (preko Beča) ili vozom (iz Bukurešta). Za putovanje automobilom potrebna je zelena karta osiguranja. Priznaje se nacionalna vozačka dozvola R. Srbije.

U slučaju saobraćajnih nezgoda, bez obzira na njihovu težinu, potrebno je kontaktirati lokalnu policiju i sačekati njihov dolazak. Zabranjeno je menjati položaj vozila ili ga pomerati sa mesta nezgode pre dolaska saobraćajne policije.

 

OSTALO – Nacionalna valuta je moldavski lej (MDL). Novac se menja u bankama i menjačnicama.
Jedinstveni broj za sve hitne slučajeve (policija, hitna pomoć, vatrogasci) jeste: 112

Kontakti:

Prilikom boravka u R. Moldaviji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Bukureštu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva R. Moldaviju (adresa: Calea Dorobantilor nr.34, sector 1, Bucuresti), putem sledećeg kontakt telefona: 021/211.9871 i elektronske adrese: srb.emb.romania@mfa.rs