VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Nije potrebna viza
za boravk u periodu do devedeset (90) dana, tokom perioda od šest meseci od datuma prvog ulaska
Obični pasoši i druge putne isprave: Nije potrebna viza
za boravk u periodu do devedeset (90) dana, tokom perioda od šest meseci od datuma prvog ulaska
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza. Uslov za izdavanje vize je prethodno posedovanje vize zemlje u koju se ulazi posle Mongolije

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                         
Nije potrebna viza za boravak u periodu do devedeset (90) dana, tokom perioda od šest meseci od datuma prvog ulaska.
Posetioci koji u Mongoliji nameravaju da borave duže od 30 dana, treba da se prijave  Uredu za imigraciju, naturalizaciju i strane državljane (Office of Immigration, Naturalization and Foreign Citizens).

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                       
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Mongolija je bezbedna zemlja. Putno zdravstveno osiguranje za predviđeni period boravka u Mongoliji je neophodno. Potvrde o vakcinaciji generalno nisu potrebne, osim u posebnim situacijama (kao što je bila epidemija SARS-a). Od studenata i svih drugih koji u Mongoliji nameravaju da borave duže od 3 meseca, zahteva se test na  AIDS.

TRANSPORT – Mongoliju se uglavnom putuje avio prevozom ili vozom. Postoji jedan međunarodni aerodrom koji se nalazi u glavnom gradu Ulan Batoru.

OSTALO – Nacionalna valuta: tugrik (MongolianTugrik - MNT). U Ulan Batoru, u hotelima, boljim restoranima i nekim robnim kućama, moguća su plaćanja Visa ili Master kreditnom karticom.

Kontakti:                                                                                                                                                  
Prilikom Boravka u Mongoliji, za konzularnu pomoć i zaštitu, možete se obratiti Ambasadi R. Srbije u Pekingu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Mongoliju, putem kontakt telefona: +8610/ 6532-3516, 6532-3016;  6532-5413, 6532-1693 i elektronske adrese: embserbia@embserbia.cn, kao i počasnom konzulu R. Srbije u Mongoliji - Mr. BAVUU ZORIGT  (Adresa: suite 1501 Express Tower, Peaceavenue 4, Ulaanbaatar 15160, postbox 1364 Mongolia), putem kontakt telefona: +976-99116770; mobilni: +976-99109192 i elektronske adrese:  zorigtbavuu@yahoo.co.jp