VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Nije potrebna viza
za boravk u periodu do devedeset (90) dana, tokom perioda od šest meseci od datuma prvog ulaska
Obični pasoši i druge putne isprave: Nije potrebna viza
za boravk u periodu do devedeset (90) dana, tokom perioda od šest meseci od datuma prvog ulaska
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza. Uslov za izdavanje vize je prethodno posedovanje vize zemlje u koju se ulazi posle Mongolije

 

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID- 19                                                                                                                      

Državljani Srbije mogu da uđu u Mongoliju. Neophodan je negativan test na korona virus, ne stariji od 72 sata računajući od poletanja sa prvog polazišta. Po dolasku u Mongoliju lica koja nisu vakcinisana protiv Covid 19 obavezna su da borave u karantinu 7 dana, tokom kojih će ponovo biti testirani. Informacije o objektima za karantin mogu se naći na sledećem sajtu: www.tabinfo.mn radi rezervacije. U slučaju da se utvrdi da je lice tokom boravka u karantinu pozitivno na koronu, biće premešteno u bolnicu radi pružanja zdravstvene nege.
Oni putnici koji su doputovali u Mongoliju 14 dana nakon vakcinacije, ili oni kojima je ranije dijagnostifikovana infekcija korona virusom, a potpuno su se oporavili, izuzeti su od obaveznog karantina ukoliko prilože dokumenta o primljenoj vakcini ili medicinskog nalaza o oporavku od infekcije korona virusom.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                          

Nije potrebna viza za boravak u periodu do devedeset (90) dana, tokom perioda od šest meseci od datuma prvog ulaska.

Posetioci koji u Mongoliji nameravaju da borave duže od 30 dana, treba da se prijave  Uredu za imigraciju, naturalizaciju i strane državljane (Office of Immigration, Naturalization and Foreign Citizens).

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                        

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Mongolija je bezbedna zemlja. Putno zdravstveno osiguranje za predviđeni period boravka u Mongoliji je neophodno. Potvrde o vakcinaciji generalno nisu potrebne, osim u posebnim situacijama (kao što je bila epidemija SARS-a). Od studenata i svih drugih koji u Mongoliji nameravaju da borave duže od 3 meseca, zahteva se test na  AIDS.

TRANSPORT – Mongoliju se uglavnom putuje avio prevozom ili vozom. Postoji jedan međunarodni aerodrom koji se nalazi u glavnom gradu Ulan Batoru.

OSTALO – Nacionalna valuta: tugrik (MongolianTugrik - MNT). U Ulan Batoru, u hotelima, boljim restoranima i nekim robnim kućama, moguća su plaćanja Visa ili Master kreditnom karticom.

 

Kontakti:                                                                                                                                                   

Prilikom Boravka u Mongoliji, za konzularnu pomoć i zaštitu, možete se obratiti Ambasadi R. Srbije u Pekingu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Mongoliju, putem kontakt telefona: +8610/ 6532-3516, 6532-3016;  6532-5413, 6532-1693 i elektronske adrese: embserbia@embserbia.cn, kao i počasnom konzulu R. Srbije u Mongoliji - Mr. BAVUU ZORIGT  (Adresa: suite 1501 Express Tower, Peaceavenue 4, Ulaanbaatar 15160, postbox 1364 Mongolia), putem kontakt telefona: +976-99116770; mobilni: +976-99109192 i elektronske adrese:  zorigtbavuu@yahoo.co.jp