VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista  u tranzitu neophodna je viza

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani R. Srbije mogu da uđu u Sultanat Oman. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljanima Republike Srbije za ulazak u Oman potrebna je viza. Prilikom zahteva za ulazak u Sultanat Oman za višekratnim ulascima potrebno je obratiti se na web site: https://www.rop.gov.om/english/index.html, koji je nadležan za izdavanje višekratnih viza. Ministarstvo zdravlja S. Omana je nedavno uvelo za sve putnike koji dolaze u Oman aplikaciju https://apps.apple.com/om/app/tarassud/id1502105746 kojom se prati kretanje pristiglih putnika, posebnom narukvicom za dvonedeljni karantin povodom COVID 19.
Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti najmanje 6 meseci.
Prilikom unošenja i iznošenja novca potrebno je nadležnim carinskim organima prijaviti sume veće od 10.000 dolara.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Bez obzira što posedovanje polise zdravstvenog osiguranja nije uslov ulazak, poželjno da je naši građani imaju, kako bi kasnije mogli da naplate troškove eventualnog lečenja.
Sultanat Oman vodu dobija desalinizacijom morske vode. Voda je bakteriološki ispravna, ali se preporučuje da se za piće koristi flaširana voda, dok se voda iz vodovoda može koristiti za tuširanje i ostale potrebe.
Svi hoteli imaju svoju medicinsku službu.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija je stabilna. Sultanat Oman je jedna od najbezbednijih zemalja za turističke posete. Stopa kriminala je veoma niska. Posebno je razvijena petro-hemijska industrija i nagli procvat turizma u poslednjih pet godina.

TRANSPORT – Međunarodni aerodrom je u glavnom gradu Muskatu.
Putna mreža je dobro razvijena i intenzivno se radi na modernizaciji infrastrukture.
Državljani R. Srbije koji imaju regulisan privremeni ili stalni boravak u Sultanatu Oman, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu Omana, bez obaveze polaganja vozačkog ispita.

Sankcionišu se sve vrste saobraćajnih prekršaja kao i u drugim zemljama.

OSTALO–Lokalna valuta je rial. Vrednost prema čvrstim valutama varira u zavisnosti od situacije na međunarodnom tržištu ali je uglavnom stabilna.
Karticama naših banaka: VisaElectron i MasterCard se mogu kupovati robe i plaćati usluge, kao i podizati gotovina iz automata. U svim slučajevima se zaračunava procenat za naknadu troškova.

Obzirom da je Sultanat Oman islamska zemlja, poželjno je prikladno oblačenje kako za žene tako i za muškarce.
 

Kontakti

Prilikom boravka u Omanu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Kairu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Oman, putem sledećeg kontakt telefona: +202 2736-0691 i elektronske adrese: konzul@serbiaeg.com i serbia@serbiaeg.com