VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava
 Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza, osim ukoliko dolazi iz neke od država članica Šengenskog sporazuma

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljanima R. Srbije u R. Poljskoj dozvoljen je boravak bez vize do 90 dana u okviru šest meseci, kao i u ostalim zemljama članicama Evropske unije i Šengenskog sporazuma. Za ulazak u R. Poljsku, pored pasoša, u zavisnosti od svrhe dolaska (turistička, poslovna ili privatna poseta), nadležni granični organi mogu da traže na uvid dodatna dokumenta kao što su: dokaz o posedovanju novca za izdržavanje tokom boravka, dokaz o plaćenom putnom osiguranju, pozivno pismo pravnog ili fizičkog lica, adresu boravka u R. Poljskoj i sl.

Ulazak državljana Srbije na teritoriju Poljske iz pravca Belorusije i Rusije (Kalinjingradska oblast)

Od trenutka izbijanja sukoba u Ukrajini, nadležni organi Poljske zabranili su ulazak strancima trećih zemalja koji žele da pređu kopnenu/drumsku granicu iz Belorusije i Rusije (Kalinjingradska oblast) kako bi ušli u Poljsku radi tranzita. Ulaz je dozvoljen samo državljanima Poljske, EU, državljanima iz šengenske oblasti, stranim diplomatama ili strancima koji imaju regulisan boravak u Poljskoj ili nekoj od zemalja EU ili Šengena (boravišna karta ili viza D za duži boravak). Ostalima stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije - ulazak u Poljsku se odobrava u krajnje opravdanim slučajevima (zdravstveni problemi, smrt i sl.), a konačnu odluku o ulasku donosi dežurni pripadnik granične policije Poljske u trenutku dolaska lica na konkretni granični prelaz, a u konsultaciji sa neposrednim rukovodstvom i centralom Granične policije u Varšavi.

Mole se državljani Republike Srbije koji žele da se vrate u Srbiju iz Belorusije i Rusije (Kalinjingradska oblast) preko Poljske da ne kreću na put pre nego što kontaktiraju Ambasadu Republike Srbije u Varšavi, putem imejla embassy.warsaw@mfa.rs . Detaljno uputstvo o načinu najave ulaska državljana Srbije na teritoriju Poljske možete pronaći linku Ambasade: http://www.warsaw.mfa.gov.rs/lat/newstext.php?subaction=showfull&id=168… .

Skrećemo pažnju da pomenuta najava ne predstavlja garanciju da će srpskim državljanima biti omogućen ulazak i tranzit preko teritorije Poljske. Najava je samo molba poljskim organima da se državljanima Srbije dozvoli ulazak, a konkretnu odluku o ulasku državljana Srbije u Poljsku donosi pripadnik granične policije koji će vršiti pasošku kontrolu na konkretnom graničnom prelazu.

Povratak iz Belorusije i Kalinjingradske oblasti trenutno je moguć preko teritorije R. Litvanije, gde nije potrebna najava i nema zabrane za državljane trećih zemalja i Srbije. S obzirom da je Litvanija u EU i Šengenu, po ulasku na njenu teritoriju, pa do Mađarske, više nema graničnih prelaza do Srbije. Naglašavamo da nije moguće predvideti koliko dugo će ovaj režim putovanja preko teritorije Litvanije trajati, s obzirom da nadležni organi ove zemlje razmatraju mogućnost potpunog zatvaranja granice sa Belorusijom i Rusijom. Trenutno su otvorena četiri granična prelaza - Medininkai, Lavoriškes, Raigardas i Šalčininkai.

Na osnovu Uredbe Evropske unije o restriktivnim merama prema Ruskoj Federaciji, od septembra 2023. godine nije moguć ulazak na teritoriju Poljske i Litvanije automobilima registrovanim u Rusiji. Zabrana ulaska automobila sa ruskim tablicama važi bez obzira na nacionalnost vozača. Slične zabrane postoje na teritoriji Letonije, Estonije i Finske.

SOCIJALNI SPORAZUMI
R. Srbija i R. Poljska imaju potpisanu Konvenciju o socijalnom osiguranju između FNR Jugoslavije i NR Poljske iz 1958. godine, koja je još uvek na snazi, i koji obuhvata zdravstveno osiguranje u hitnim slučajevima bez posedovanja posebnih dokumenata.

KORISNE INFORMACIJE

TRANSPORT – Vozačka dozvola R. Srbije na novom obrascu se može koristiti u tranzitu ili u periodu od 6 meseci od dana dobijanja stalnog ili privremenog boravka, ali ne duže od roka važenja vozačke dozvole. Naša vozačka dozvola može se zameniti za poljsku pokretanjem postupka pred nadležnim poljskim organom u mestu gde državljanin R. Srbije boravi u R. Poljskoj;
R. Srbija i R. Poljska su članice multilateralnog sporazuma, tzv. Podsistema registarske oznake, koji omogućava vlasnicima motornih vozila iz R. Srbije da od 1. januara 2012. godine putuju u R. Poljsku bez obaveze da poseduju tzv. zelenu kartu.

OSTALO – U R. Poljskoj se kao sredstvo plaćanja koristi zlota (PLN). Sve konvertibilne svetske valute bez problema se mogu zameniti u menjačnicama. Opšte prihvaćeno sredstvo plaćanja su i platne kartice (Visa, Mastercard).

Kontakti:
Prilikom boravka u Republici Poljskoj za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Varšavi, ul. Al. Roż 5, 00-556 Warszawa, telefoni: +48 22 628 51 61, +48 22 625 60 41, faks: +48 22 629 71 73, e.mail: embassy.warsaw@mfa.rs