VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Između Republike Srbije i Republike San Marino na snazi je bezvizni režim. Nosiocima biometrijskih pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Državljani Republike Srbije u Republiku San Marino mogu da uđu ukoliko poseduju biometrijsku putnu ispravu, koja važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije San Marina.
Stranci koji nameravaju da na teritoriji San Marina borave duže od 30 dana, obavezni su da se u navedenom periodu lično prijave Žandarmeriji, Odeljenju za strance radi izdavanja dozvole boravka ili prebivališta.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – U San Marinu ne postoje posebni zdravstveni rizici. Poželjno je posedovanje polise međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

TRANSPORT – Moguće je voziti sa srpskom novom vozačkom dozvolom, uz obavezno posedovanje međunarodne vozačke dozvole.

OSTALO – Valuta je evro. Plaćanje je moguće i u gotovom i preko platnih kartica.
Broj telefona za vanredne slučajeve je 113, a za hitnu pomoć 118.

Kontakti:
Prilikom boravka u Republici San Marino, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Rimu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva San Marino, putem sledećih kontakt telefona: + 39 (06) 3260-9159 i + 39 (06) 3211-950 i elektronske adrese: amb.roma@mfa.rs i konzularno.rim@mfa.rs