Selaković: Zaštita i promocija ljudskih prava jedna od najvažnijih obaveza

23. feb 2021.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković obratio se posredstvom video-veze na 46. redovnom zasedanju Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija i poručio da zaštita i promocija ljudskih prava predstavlja jednu od najvažnijih obaveza država i cele međunarodne zajednice.

Šef srpske diplomatije je istakao da je saradnja država, civilnog društva i međunarodnih organizacija na tom polju od prioritetne važnosti za očuvanje mira i stabilnosti u svetu.   

Selaković je ukazao da na nacionalnom planu Srbija posvećuje veliku pažnju pitanjima socijalnih, ekonomskih, građanskih i političkih prava, vodeći računa o kulturnom i verskom diverzitetu svog stanovništva, štiteći uživanje u kulturnom nasleđu i verskom pluralizmu.

„Zaštita prava manjina u Republici Srbiji je na najvišem nivou i u skladu sa standardima Saveta Evrope i OEBS. U tom smislu očekujemo, a zarad obezbeđivanja dugoročnog mira i stabilnosti, posebno u našem okruženju, da i druge države posvete dužnu pažnju zaštiti i unapređenju prava i sloboda  pripadnika srpske manjine kao i etničke zajednice“, naglasio je ministar.

Šef srpske diplomatije rekao je i da je, usled pandemije KOVID-19, veoma važno pojačati napore da se zaštite ljudska prava svakog pojedinca i da se osigura da niko ne bude ostavljen po strani.

„Srbija je od početka krize preduzimala sve neophodne mere za suzbijanje pandemije u najboljem interesu svih građana, bez diskriminacije po bilo kom osnovu. Ozbiljno smo pristupili vakcinaciji stanovništva, polazeći od premise da je vakcinacija danas najvažnije pitanje od javnog interesa“, istakao je ministar Selaković.

U ovom momentu, zdravlje građana je najveći interes, a pravo na zdravstvenu brigu je najvažnije ljudsko pravo, istakao je šef srpske diplomatije i pozvao na to da se države ujedine u naporima da se omogući ravnomerna distribucija vakcina, kako bi se svima pružila mogućnost da steknu imunitet.

„I u ovim okolnostima, želim da poručim da Republika Srbija nastavlja da pridaje značaj radu i ulozi Saveta kao najvažnijem međunarodnom telu koje ima kapacitet da koriguje, unapredi i zaštiti položaj pojedinaca i nacija u svetu u pogledu ljudskih prava. S tim u vezi Srbija primenjuje mehanizme koji se u punoj meri zasnivaju na dijalogu, saradnji, praćenju, kao i održavanju komunikacije sa zemljama članicama UN, ali i sa različitim međunarodnim organizacijama“, ukazao je ministar.

Takođe, Selaković je istakao da Srbija veoma ceni i podržava nezavisnost i nepristrastan rad Visoke komesarke UN za ljudska prava Mišel Bašle i da će nastaviti da pruža podršku njenom mandatu i u narednom periodu.

Ministar Selaković podsetio je da je Srbija ratifikovala osam međunarodnih ugovora o ljudskim pravima i da redovno priprema i podnosi periodične izveštaje ugovornim telima. 

Na međunarodnom planu, naveo je ministar, Srbija će nastaviti da se zalaže za doslednu primenu međunarodnih normi o građanskim i političkim pravima, ekonomsko-socijalnim i kulturnim pravima i  unapređenju prava žena i prava deteta.

„Nastavićemo sveukupne napore u borbi protiv diskriminacije, torture, za zaštitu prava manjina i očuvanje kulturnih identiteta, zaštitu prava osoba sa invaliditetom, borbu protiv siromaštva i društvene segregacije“, naglasio je Selaković.

Prema njegovim rečima, Srbija pridaje poseban značaj održivom rešavanju pitanja dugotrajnog raseljenja u Srbiji – kako izbeglica iz BiH i Hrvatske, tako i interno raseljenih lica sa KiM, budući da stabilizacija prilika u regionu umnogome zavisi od rešavanja tih pitanja, a u našoj zemlji se očekuje da međunarodna zajednica nastavi napore za iznalaženje trajnih rešenja, uključujući i obezbeđivanje uslova za održivi povratak interno raseljenih lica.    

Govoreći o stanju ljudskih prava u južnoj srpskoj pokrajini, nakon više od dvadeset godina od usvajanja rezolucije SB UN 1244, Selaković je naglasio da su osnovna ljudska prava, garantovana međunarodnim konvencijama, uključujući pravo na život, integritet i dostojanstvo, na Kosovu i Metohiji i dalje ugrožena.

„Smatramo neophodnim nastavak delovanja UNMIK-a u nesmanjenom obimu i sa neizmenjenim mandatom, uz poziv da UNMIK mora ostati angažovan u oblasti zaštite ljudskih prava, što je u slučaju srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji pitanje opstanka na toj teritoriji“, istakao je šef srpske diplomatije.