Kandidatkinja Srbije izabrana za člana Komiteta UN za ljudska prava

20. jun 2022.
Na 39. sastanku država ugovornih strana Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u Njujorku, kandidatkinja Srbije, prof. dr Tijana Šurlan, izabrana je u prvom krugu glasanja za člana Komiteta UN za ljudska prava, za period od 2023. do 2026. godine.

Pored našeg, u izborima za devet članova Komiteta učestvovali su kandidati još 16 država - Holandije, Kameruna, Kot d Ivoar, Japana, SAD, Azerbejdžana, Čilea, Albanije, Brazila, Francuske, Senegala, Kostarike, Benina, Turske, Litvanije i Slovenije.

Komitet za ljudska prava UN je ugovorno telo UN u čijem je mandatu kontrola nad primenom Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima od strane država ugovornica.

Komitet čini 18 nezavisnih eksperata, koji se biraju na period od četiri godine, gde se prilikom izbora uzimaju u obzir kako iskustvo kandidata, tako i ravnomerna geografska distribucija.