Diplomatski protokol

15. feb 2021.
Diplomatski protokol

"Diplomatski protokol" autora Zorana Veljića verovatno je jedina ovako sveobuhvatna knjiga iz ove oblasti koja je objavljena ne samo kod nas već i u širem regionu ovog dela Evrope. Značajna je i zbog toga što je bazirana i na iskustvima i aktuelnim tendencijama savremenog diplomatskog protokola u mnogim, a pre svega u zemljama Evropske unije. Ona predstavlja dragoceno štivo u prvom redu za ljude koji se bave ili će se profesionalno baviti diplomatskim protokolom, a mislim da je dobro došla i svakome kao svojevrstan podsetnik za sticanje opšte kulture. Knjigu najtoplije preporučujem".
Vojislav Vučićević, ambasador u penziji