Vojnik i država

15. feb 2021.
Vojnik i država

"Vojnik i država" Semjuela Hantingtona (The Soldier and the State, Samuel P. Huntington):

"Semjuel Hantington je jedan od najuticajnijih američkih političkih mislilaca druge polovine XX veka. Svojim radovima: Politički poredak u društvima koja se menjaju (1968), Američka politika: obećanje disharmonije (1981), Treći talas: demokratizacija krajem XX veka (1991), Sukob civilizacija i preuređenje svetskog poretka (1996) i najnovijom knjigom Ko smo mi: Izazovi američkom nacionalnom identitetu (2004) postavio je mnoge savremene standarde razmišljanja ne samo u Sjedinjenim Državama i na Zapadu nego i u svetu u celini... Našoj javnosti predstavljamo Hantingtonovu studiju Vojnik i država: teorija i politika civilno-vojnih odnosa, koja je prvi put objavljena 1957. godine. (Knjiga je dopunjena 1985, a prevod je napravljen prema devetnaestom izdanju iz 2002. godine). Iako je široj javnosti nešto manje poznata, u stručnim i političkim krugovima na zapadu važi za kapitalno delo o odnosima civilnih društava i oružanih snaga, onome što se danas u svetu naziva demokratskom kontrolom oružanih snaga".
Prof. dr Predrag Simić (Iz predgovora izdavača).