Zvaničan naziv
KRALjEVINA BELGIJA
Državno uređenje
Ustavna monarhija federalnog uređenja
Glavni grad
Brisel
Šef države
kralj Filip (Philippe Ier, Roi des Belges)
Predsednik Vlade
Aleksandar De Kro (Alexander de Croo)
Ministar spoljnih poslova
Sofi Vilmes (Sophie Wilmès)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1886. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi između dve zemlje su dobri i održava se konstruktivan dijalog u cilju boljeg međusobnog razumevanja i daljeg unapređenja saradnje.
Politički dijalog je poslednjih godina unapređen i intenziviran. Između dva ministarstva inostranih poslova uspostavljena je praksa održavanja političkih konsultacija na nivou pomoćnika ministra za bilateralnu saradnju. Političke konsultacije dva ministarstva prvi put su održane 2018. u Briselu, a zatim u Beogradu 2019. MSP Nikola Selaković boravio je u radnoj poseti Belgiji, prvi put nakon osam godina, septembra 2021.godine.
Diplomatski odnosi između Kraljevine Srbije i Kraljevine Belgije uspostavljeni su 1886. godine.

 

Ekonomski odnosi

Ekonomska saradnja između dve zemlje odvija se najviše kroz robnu razmenu i u tom svetlu ima prostora za njeno produbljivanje. U periodu januar-novembar 2020. ostvaren ukupna robna razmena je iznosila 611,11 mil. EUR (izvoz 180,62 mil. EUR, a uvoz 430,49 mil. EUR). U 2019. ostvaren robna razmena je bila 635,29 mil. EUR (192,72 mil. EUR, a uvoz 442,57 mil. EUR).
Prema podacima Narodne banke Srbije, za period od 2010. do juna 2019. prilivi po osnovu ulaganja belgijskih rezidenata u Republiku Srbiju iznosili su 91,5 mil. EUR, pri čemu je Belgija dospela na 30. mesto među zemljama sa najvećim neto ulaganjima nerezidenata u Republiku Srbiju.
Na osnovu podataka Agencije za privredne registre Republike Srbije do 3. juna 2020. godine u Srbiji je registrovano 109 poslovnih entiteta, koji su u većinskom vlasništvu belgijskih kompanija ili fizičkih lica belgijske nacionalnosti, među kojima su: Delhaize, Minel-Schraider, BLOCKX, KENZAI GROUP (Carpetland), SORA HOME, „Uradi sam" i dr.

 

Ugovorno stanje

Na snazi je 28 bilateralnih ugovora, među kojima su najznačajniji Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine (21.11.1980; Službeni list SFRJ br. 11/1981);

Sporazum između Savezne vlade Republike Jugoslavije i Vlade Kraljevine Belgije, Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga i Vlade Kraljevine Holandije o vraćanju i prihvatanju lica koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uslove za ulazak ili boravak na teritoriji druge države ugovornice (19.7.2002; Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori br. 12/2002),

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša (21.12.2006; SG RS-MU br. 102/07);

Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o obavljanju lukrativnih delatnosti i izvesnih članova porodica osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava (17.2.2010; SG RS-MU br. 12/10) i

Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o socijalnoj sigurnosti (15.7.2010; SG RS-MU br. 12/10).

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Briselu: http://brussels.mfa.gov.rs/cir/index.php

Ambasada Kraljevine Belgije u Beogradu: https://serbia.diplomatie.belgium.be/sr

Kontakt u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije: Odeljenje za Evropu, tel: 011/306-82-74, 011/306-83-26, E- pošta: oev@mfa.rs .