Zvaničan naziv
KRALjEVINA BELGIJA
Državno uređenje
Ustavna monarhija federalnog uređenja
Glavni grad
Brisel
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1886. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi između dve zemlje su dobri i održava se konstruktivan dijalog u cilju boljeg međusobnog razumevanja i daljeg unapređenja saradnje.
Politički dijalog je poslednjih godina unapređen i intenziviran. MSP Nikola Selaković boravio je u radnoj poseti Belgiji, prvi put nakon osam godina, 16. septembra 2021.godine.
Između dva ministarstva inostranih poslova uspostavljena je praksa održavanja političkih konsultacija na nivou pomoćnika ministra za bilateralnu saradnju, koje su prvi put održane u Briselu (2018), a zatim u Beogradu (2019). Poslednje političke konsultacije koje je sa naše strane predvodio pomoćnik ministra za bilateralnu saradnju amb. Vladimir Marić, održane su u Briselu, 25. februara 2022.godine.
Diplomatski odnosi između Kraljevine Srbije i Kraljevine Belgije uspostavljeni su 1886. godine.

 

Ekonomski odnosi

Ekonomska saradnja između dve zemlje odvija se najviše kroz robnu razmenu i u tom svetlu ima prostora za njeno produbljivanje. U 2021. je ostvarena ukupna robna razmena od 886,42 mil. EUR, (izvoz 267,50 mil evra, a uvoz 618,92 mil evra). U 2020. ostvarena je robna razmena od 668 mil. EUR (izvoz 198,9 mil. evra, a uvoz 469,1 mil. evra).
Prema podacima Narodne banke Srbije, za period od 2010. do juna 2019. prilivi po osnovu ulaganja belgijskih rezidenata u Republiku Srbiju iznosili su 91,5 mil. EUR, pri čemu je Belgija dospela na 30. mesto među zemljama sa najvećim neto ulaganjima nerezidenata u Republiku Srbiju.
Na osnovu podataka Agencije za privredne registre Republike Srbije do 3. juna 2020. godine u Srbiji je registrovano 109 poslovnih entiteta, koji su u većinskom vlasništvu belgijskih kompanija ili fizičkih lica belgijske nacionalnosti, među kojima su: Delhaize, Minel-Schraider, BLOCKX, KENZAI GROUP (Carpetland), SORA HOME, „Uradi sam" i dr.

 

Ugovorno stanje

Na snazi je 29 bilateralnih ugovora, među kojima su najznačajniji Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine (21.11.1980; Službeni list SFRJ br. 11/1981);

Sporazum između Savezne vlade Republike Jugoslavije i Vlade Kraljevine Belgije, Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga i Vlade Kraljevine Holandije o vraćanju i prihvatanju lica koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uslove za ulazak ili boravak na teritoriji druge države ugovornice (19.7.2002; Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori br. 12/2002),

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša (21.12.2006; SG RS-MU br. 102/07);

Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o obavljanju lukrativnih delatnosti i izvesnih članova porodica osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava (17.2.2010; SG RS-MU br. 12/10) i

Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o socijalnoj sigurnosti (15.7.2010; SG RS-MU br. 12/10).

 

Kontakti

Prilikom boravka u Kraljevini Belgiji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete da se obratite Ambasadi Republike Srbije u Briselu, putem sledećih kontakt telefona +322 / 647-2652, 647-5781, 649-6545, 649-8349 i elektronske adrese: srb.emb.belgium@mfa.rs.