Zvaničan naziv
Republika Honduras
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Tegusigalpa
Šef države
Iris Ksiomara Kastro Sarmiento de Selaja (Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya)
Ministar spoljnih poslova
Eduadro Enrike Rejna (Eduardo Enrique Reina)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1904. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i R. Honduras su bili razvijeni, prevashodno kroz saradnju u Pokretu nesvrstanih zemalja. R. Srbija i R. Honduras dele spremnost za jačanje političkog dijaloga i saradnje. Delegacija Republike Honduras u sastavu zamenik ministra za spoljne poslove Herardo Tores Selaja, zamenik ministra za međunarodnu saradnju Sindi Rodrigez, ministar sporta Mario Antonio Monkada i direktor za međunarodnu promociju F. Roj, boravila je u Republici Srbiji, 2-5 jula 2022. godine. Delegaciju je primio i MSP N. Selaković. PMSP amb. V. Marić je predvodio delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije na Prvim političkim konsultacijama u Tegusigalpi, 3. maja 2022. godine. Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Honduras predvodio je zamenik ministra za spoljne poslove Herardo Tores Selaja.

Ekonomski odnosi

U 2021. registrovana je razmena u iznosu od 361 hiljade evra (naš izvoz 42 hiljade evra, a uvoz 319 hiljada evra). U 2020. godini je zabeležena razmena u vrednosti od 642 hiljade EUR (107 hiljada evra naš izvoz i 535 hiljada evra naš uvoz).

Srbija je, u sklopu pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji, sa Hondurasom 2010. godine potpisala Bilateralni protokol o liberalizaciji tržišta roba i usluga (o završetku pregovora).

 

Ugovorno stanje

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Honduras o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija, potpisan 12. avgusta 2021. godine u Tegusigalpi.

Memorandum o saradnji Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatske akademije „Hose Sesilio de Valje“ Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Honduras, potpisan maja 2022. godine

Sporazum o saradnji u oblasti sporta između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Honduras, potpisan jula 2022. godine u Beogradu

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Meksiko Sitiju, koja nerezidencijalno pokriva Republiku Honduras: http://www.mexico.mfa.gov.rs

Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Honduras https://sreci.hn/

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: Tel: +381113068762, E-pošta: oam@mfa.rs