Zvaničan naziv
REPUBLIKA KIPAR
Državno uređenje
Predsednička republika
Glavni grad
Nikozija
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
7. oktobra 1960 godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi sa Kiprom su razvijeni i intenzivni uz kontinuiran politički dijalog na svim nivoima. MSP N. Selaković boravio je u drugoj zvaničnoj poseti Nikoziji 1. i 2. avgusta 2022. godine. MSP N. Selaković je bio u zvaničnoj poseti Nikoziji 11. i 12. decembra 2020. godine. Tokom 2018. godine u Nikoziji je održana druga Zajednička sednica Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar, kojom su predsedavali predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Kipar Nikos Anastasijadis. Predsednik Republike Kipar Nikos Anastasijadis je u maju 2018.g. bio u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

Od 1. juna 2022. godine ukidaju se sve restriktivne mere ulaska na teritoriju R. Kipar. Svi putnici koju putuju u R. Kipar, nezavisno od zemlje iz koje dolaze, neće biti u obavezi da prezentuju validan sertifikat o vakcinaciji ili oporavku od virusa korona, niti negativan PCR/ Rapid test. Upotreba zaštitne maske se preporučuje kao zaštitna mera na mestima gde ima mnogo ljudi, uključujući aerodrome i javni prevoz.

Ekonomski odnosi

U periodu januar – jul 2022. godine ukupna razmena iznosila je 19,83 miliona evra od čega je naš izvoz iznosio 16,15 miliona evra, a uvoz 3,69 miliona evra. U 2021. godini robna razmena između Srbije i Kipra je iznosila 33,2 miliona evra, od čega je uvoz bio 6,3 mil. evra, a izvoz 26,9 mil. evra. U 2020. robna razmena između Srbije i Kipra iznosila je 58,3 miliona evra, od čega izvoz 53,7 mil. evra, a uvoz 4,5 mil. evra.  U 2019.g.ukupna robna razmena je iznosila 45,55 mil. evra. Na izvoz Srbije odnosilo se 40,75 mil. evra, a na uvoz 4,7 mil. evra. Prema podacima NBS, u periodu od 2010-2021 prilivi po osnovu rezidenata Kipra u R. Srbiju iznose oko 526,9 mil. evra, što ga svrstava na 15. mesto među zemljama iz kojih je došlo najviše ulaganja u pomenutom periodu 

Ugovorno stanje

Na snazi su 34 bilateralna  sporazuma. Izdvajamo:

  • Ugovor između SFRJ i Republike Kipar o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, potpisan 19.9.1984.
  • Ugovor između SFRJ i Republike Kipar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan 29.6.1985.
  • Sporazum između SCG i Republike Kipar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, potpisan 21.7.2005.
  • Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar, potpisan 23.2.2009.
  • Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti odbrane, potpisan 10.2.2010.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Nikoziji: http://www.nicosia.mfa.gov.rs

Ambasada Republike Kipar u Beogradu: www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/Embassy_Belgrade.nsf

Odeljenje za susedne i zemlje Jugoistočne Evrope Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: Tel: 011/306 8280, E-pošta: osz@mfa.rs