Ambasada

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Počasni konzuli

Novi Zeland

Oukland

Dragan Gašić
Počasni konzul Republike Srbije
Adresa: 67 Symonds Street, 1010 Auckland, New Zeland
Telefon: +64 27 2868 308
Elektronska adresa: dragan.gasic@amalficapital.co.nz

Pokriva na nerezidencijalnoj osnovi