Zvaničan naziv
Republika Panama
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Republika Panama
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1953. godine

Politički odnosi

Postoji interesovanje R. Srbije za jačanje bilateralnih odnosa i saradnje sa R. Panamom.
Tadašnji prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova R. Srbije Ivica Dačić prisustvovao je ceremoniji inauguracije predsednika R. Paname Laurentina Kortisa Koena 1. jula 2019. god.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini zabeleženo je 618 hiljada evra izvoza i 362 hiljade evra uvoza. U 2019. godini zabeležen je 1,8 milion evra izvoza i 545 hiljada evra uvoza.

 

Ugovorno stanje

Sporazum o ekonomskoj saradnji, potpisan 30. septembra 1971. god. (Dodatak Službenog lista br. 37/1975)

Sporazum o tehničkoj, naučnoj, prosvetnoj i kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade Republike Paname, potpisan 21. marta 1975. god. (Dodatak Službenog lista br. 48/1976)

Sporazum o saradnji između Vlade SFRJ i Vlade Republike Paname u oblasti socijalnog osiguranja, potpisan 26. novembra 1975. god. (Međunarodni ugovori br. 11/1977)

Sporazum o međusobnom priznavanju uverenja o osposobljenosti pomoraca između SV SRJ i Vlade Republike Paname, potpisan 23. avgusta 2002. god.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Meksiko Sitiju, koja nerezidencijalno pokriva Republiku Panamu: http://www.mexico.mfa.gov.rs

Ambasada Republike Paname u Atini, koja nerezidencijalno pokriva Republiku Srbiju: https://mire.gob.pa/

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: Tel: +381113068762, E-pošta: oam@mfa.rs