Zvaničan naziv
Republika Panama
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Republika Panama
Šef države
Laurentino Kortiso Koen(Laurentino Cortizo Cohen)
Ministar spoljnih poslova
Erika Mojnes (Erika Mouynes)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1953. godine

Politički odnosi

Postoji interesovanje R. Srbije za jačanje bilateralnih odnosa i saradnje sa R. Panamom.
Tadašnji prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova R. Srbije Ivica Dačić prisustvovao je ceremoniji inauguracije predsednika R. Paname Laurentina Kortisa Koena 1. jula 2019. god.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini zabeleženo je 618 hiljada evra izvoza i 362 hiljade evra uvoza. U 2019. godini zabeležen je 1,8 milion evra izvoza i 545 hiljada evra uvoza.

 

Ugovorno stanje

Sporazum o ekonomskoj saradnji, potpisan 30. septembra 1971. god. (Dodatak Službenog lista br. 37/1975)

Sporazum o tehničkoj, naučnoj, prosvetnoj i kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade Republike Paname, potpisan 21. marta 1975. god. (Dodatak Službenog lista br. 48/1976)

Sporazum o saradnji između Vlade SFRJ i Vlade Republike Paname u oblasti socijalnog osiguranja, potpisan 26. novembra 1975. god. (Međunarodni ugovori br. 11/1977)

Sporazum o međusobnom priznavanju uverenja o osposobljenosti pomoraca između SV SRJ i Vlade Republike Paname, potpisan 23. avgusta 2002. god.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Meksiko Sitiju, koja nerezidencijalno pokriva Republiku Panamu: http://www.mexico.mfa.gov.rs

Ambasada Republike Paname u Atini, koja nerezidencijalno pokriva Republiku Srbiju: https://mire.gob.pa/

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: Tel: +381113068762, E-pošta: oam@mfa.rs