Zvaničan naziv
REPUBLIKA SEJŠELI
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Viktorija
Šef države
Vavel Ramkalavan (Vavel Ramkalavan)
Ministar spoljnih poslova
Silvestr Radegond (Silvestr Radegond)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1977. godine

Politički odnosi

Vlada RS je 4. maja 2017. utvrdila 25. maj kao Dan prijateljstva s narodima Afrike.
Diplomatski odnosi su uspostavljeni 1977. Kontinuirano su dobri i prijateljski. Značajnu sponu bilateralne saradnje predstavljaju i studenti sa Sejšela koji su nekad studirali u SFRJ.

Posete i susreti na marginama MO: Predsednik Nacionalne skupštine Sejšela N. Prea učestvovao je u radu 141. zasedanja Skupštine IPU u Beogradu 13-17.10.2019. PPV i MSP I. Dačić sreo se sa MIP Sejšela Dž. Morganom tokom Samita AU u Johanesburgu 10-11. juna 2015,. PPV i MSP I. Dačić susreo se sa tadašnjim MIP-om Sejšela Ž. P. Adamom na MS PNZ u Alžiru maja 2014.

PPV i MSP I. Dačić sreo sa tadašnjim MIP-om Sejšela tokom Samita AU u Johanesburgu 10-11. juna 2015.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini naš izvoz je iznosio 231.000 evra, dok je uvoz iznosio 191.000. U 2019. godini naš izvoz je iznosio 738.000 evra, dok je uvoz dostigao cifru od 300.000 evra.

 

Ugovorno stanje

Sporazum o recipročnom ukidanju svih vrsta viza između SIV-a skupštine SFRJ i Vlade Republike Sejšeli
Datum potpisa: 25.1.1984
Datum ratifikacije: 27.11.1984
Datum stupanja na snagu: 15.1.1985
Ugovor je objavljen; SI. L. SFRJ – MU br. 2/87

 

Kontakti

Link Ambasade Republike Srbije koja pokriva Republiku Sejšeli na nerezidencijalnoj osnovi iz Kenije: http://www.nairobi.mfa.gov.rs/

Link Ambasade Republike Sejšeli koja pokriva Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi iz Francuske: https://www.embassypages.com/seychelles-embassy-paris-france

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski Istok, Tel: +381 11 306-8254, E-pošta: ozabi@mfa.rs