Ambasada

Otpravnik poslova a.i.:

Goran Marković
Adresa: Slomškova 1
1000 LjUBLjANA
SLOVENIJA
Telefon: + 3861 / 438-01-11,
+ 3861 / 438-01-10
Telefon (sekretarijat): + 3861 / 438-01-11,
+ 3861 / 438-01-10
Faks: + 3861 / 434-26-88,
+ 3861 / 434-26-89
E-mail: embassy.ljubljana@mfa.rs
Internet sajt: http://www.ljubljana.mfa.gov.rs

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Počasni konzuli

Vipava

Tomaž Kavčič

 

Počasni konzul R. Srbije u R. Sloveniji

Adresa konzulata: Zemono 7, 5271 Vipava, R. Slovenija
Telefon: +38640777726
Elektronska adresa: zemono@zemono.si