Zvaničan naziv
Zvaničan naziv: Bolivarska Republika Venecuela (Bolivarian Republic of Venezuela)
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Karakas (Caracas)
Šef države
Nikolas Maduro Moros (Nicolas Maduro Moros)
Ministar spoljnih poslova
Feliks Ramon Plasensija Gonsales (Felix Ramon Plasencia Gonzalez)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1951. godine

Politički odnosi

Odnose Srbije i Venecuele karakteriše dugogodišnja saradnja zasnovana na principima uzajamnog uvažavanja, poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta država i međunarodnog prava. Mogućnosti za saradnju postoje u oblasti poljoprivrede, prerađivačke industrije, energetike, obrazovanja i turizma.
Ministar spoljnih poslova (ministar narodne vlasti za spoljne poslove) Horhe Areasa posetio je Srbiju 16. i 17. marta 2019. godine.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini je zabeleženo 516 hiljada evra izvoza i 58 hiljada evra uvoza. U 2019. godini ostvarena je robna razmena u vrednosti od 88 hiljada evra od čega je izvoz iznosio 55 hiljada evra, a uvoz 33 hiljade evra.

 

Ugovoreno stanje

Osnovni sporazum o kulturnoj razmeni, naučnoj i tehničkoj saradnji između Vlade Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Venecuele, potpisan 8.07.1977. godine (Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori br. 3/79)

Trgovinski sporazum između SIV-a SFRJ i Vlade Republike Venecuele, potpisan 10.06.1988. godine (SL SFRJ-MU 2/89)

Memorandum o razumevanju o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva narodne vlasti za inostrane poslove Bolivarijanske Republike Venecuele, potpisan 7.07.2010. godine

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Bolivarske Republike Venecuele o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisan 6.06.2011. godine (SG RS-MU 8/11)

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Havani pokriva Bolivarsku Republiku Venecuelu na nerezidencijelnoj osnovi.
http://www.havana.mfa.gov.rs

Ambasada Bolivarske Republike Venecuele u Beogradu: 
http://serbia.embajada.gob.ve/

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije:
Tel: +381113068762 E- pošta: oam@mfa.rs