Covid-19 - uslovi za putovanje

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19    

(ažurirano 27. jul 2021.)

Državljanima Republike Srbije koji putuju u inostranstvo preporučujemo da se prethodno detaljno informišu da li je i pod kojim uslovima nameravano putovanje moguće realizovati, s obzirom da je veliki broj zemalja uveo ograničenja u pogledu ulaska i boravka stranih državljana zbog pandemije korona virusa, kao i da se ti uslovi često menjaju na dnevnoj bazi.

Napominjemo da, i pored redovnog ažuriranja liste, u međuvremenu može doći do promena, te stoga savetujemo da za informacije o uslovima putovanja u određenu zemlju kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo te zemlje u Beogradu (listu stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u Beogradu možete naći ovde).

Takođe, možete da kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u zemlji u koju putujete kako biste dobili raspoložive informacije o uslovima ulaska u datu zemlju (listu diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu možete naći ovde).

VAŽNO
Skrećemo pažnju da i pored navedenih informacija na sajtu, postoji mogućnost da avio kompanije imaju dodatne mere u pogledu zaštite od virusa COVID-19, te sugerišemo da kontaktirate odabranog avio prevoznika i detaljno se informišete o uslovima ukrcavanja na let.

 

AZERBEJDžAN
Državljani Srbije, osim lica sa regulisanim boravkom u Azerbejdžanu, ne mogu da uđu niti tranzitiraju preko teritorije Azerbejdžana.
Državljani Srbije koji moraju hitno da putuju u Azerbejdžan moraju da podnesu zahtev za dozvolu ulaska u zemlju i vizu u Ambasadi Azerbejdžana u Beogradu. Obavezan je negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata, kako za ulazak tako i za izlazak iz zemlje. Po dolasku u Azerbejdžan, svi putnici, bez obzira na državljanstvo i status, u slučaju sumnje na infekciju, podvrgavaju se lekarskom pregledu.
Referentne klinike i laboratorije za testiranje na koronavirus (COVID-19) u Azerbejdžanu mogu se naći na sledećem linku: https://www.azal.az/en/information/covid-clinics

ALBANIJA
Državljani Srbije mogu ući u Albaniju bez posebnih uslova. Nije potreban PCR test,  niti se izriče mera karantina.

ALŽIR
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Alžir, uz negativan PCR test, ne stariji od 36 sati. Takođe, obavezan je boravak u karantinu u trajanju od pet dana, u smeštaju koji odrede alžirske vlasti i o trošku putnika. Nakon isteka pomenutog roka, radi se PCR test (o trošku putnika) i ukoliko je rezultat negativan karantin se prekida. Ukoliko je rezultat testa pozitivan karantin se produžava na teret putnika, do dobijanja negativnog rezultata.  
Međunarodni putnički saobraćaj se odvija isključivo vazdušnim putem i to preko tri aerodroma: Alžir, Oran i Konstantin.

ANGOLA
Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Angole ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Pored toga, neophodno je 72 sata pre putovanja popuniti formular za prijavu dolaska („Formulário de registo de viagem“), koji se može naći na internet strani www.covid19.gov.ao. Karantin je obavezan od prvog dana ulaska. Strani državljani sa prebivalištem u Angoli i akreditovane diplomate, koji ulaze sa netativnim PCR u obavezi su da provedu sedam dana u kućnom karantinu. Stranci bez stalnog prebivališta u zemlji moraju da ostanu u vaninstitucionalnom karantinu pri čemu troškove boravka snose sami. Po isteku sedmodnevnog karantina potrebno je uraditi brzi tzv. serološki test. Ako je rezultat testa negativan, karantin se završava i dobija se pismeno odobrenje zdravstvenih vlasti Angole za slobodno kretanje. Troškovi testiranja iznose 20.000 kvanzi (oko 25 evra). U slučaju da je rezultat testa pozitivan, lice ostaje u izolaciji i mora poštovati konkretna uputstva angolskih zdravstvenih vlasti. 

ANDORA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Andoru.  S obzirom da Andora nema aerodrom i da se putovanje moraju vršiti preko Španije ili Francuske, srpski državljani podležu ograničenjima ulaska u Španiju i Francusku. Odnosno, moguće je ukoliko imaju regulisan boravak u Andori ili poseduju potvrdu o kompletnoj vakcinaciji (s tim da je pre ulaska u Andoru prošlo najmanje 14 dana od potpune vakcinacije).
Turisti koji u zemlji provedu tri ili više noći i koji su stariji od 6 godina neophodno je da imaju dijagnostički test (PCR ILI TMA), ne stariji od 72 sata  pre dolaska u Andoru. Posetioci koji imaju boravak u Španiji, Francuskoj i Portugaliji izuzeti su od podnošenja testa u skladu sa postojećim zdravstvenim sporazumima između Andore i ovih zemalja. Takođe su izuzeti i turisti koji dolaze iz zemalja koje se smatraju „zelenim zonama“.
Upotreba maski obavezna je za sve ljude starije od osam godina, iako se preporučuje korišćenje deci počev od šest godina.

ANTIGVA I BARBUDA
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak i tranzit preko Antigve i Barbude ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od sedam dana. Putnici koji dolaze brodovima mogu biti podvrgnuti karantinu ukoliko to procene lučke vlasti. Test nije potreban za decu mlađu od 12 godina. 

ARGENTINA
Državljani Srbije ne mogu ući u zemlju osim ako imaju regulisan stalni boravak u Argentini, ili su nosioci diplomatskih i službenih pasoša.
Uz posebnu prethodnu dozvolu mogu ući i državljani Srbije koji dolaze u diplomatsku misiju, iz poslovnih razloga, na sportsko takmičenje ili radi spajanja porodice. U navedenim slučajevima je potrebna posebna dozvola koja se dobija posredstvom Ambasade Argentine u Beogradu.  Na snazi je mera ograničenja broja putnika koji u jednom danu mogu ući u Argentinu (600), koja se odnosi na sve nacionalnosti.
Državljani Republike Srbije koji imaju stalni boravak u Argentini, pre ulaska u zemlju moraju imati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Argentini i dokaz o zdravstvenom osiguranju, koje pokriva i bolničke troškove vezano za lečenje od SARS-CoV-2 . Obavezan je karantin od 14 dana. Prilikom ulaska u Argentinu putnici se testiraju na aerodoromu. U slučaju da je test pozitivan, dotično lice se upućuje u specijalno određen karantinski smeštaj za koji sami snose troškove boravka.

AUSTRALIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju, osim onih lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Mogućnost ulaska postoji ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa. Obavezan je karantin od 14 dana, u za to posebno opredeljenim objektima, a troškove boravka u izolaciji snose sami putnici. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Tranzit državljana Srbije je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu do 8 sati) i dozvole za izuzeće od obaveznog karantina (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu od 8-72 sata).
Ulazak u Australiju dozvoljen je samo državljanima Australije, licima koja imaju odobren stalni boravak i članovima njihovih užih porodica, kao i državljanima Novog Zelanda koji obično prebivaju u Australiji. 

AUSTRIJA
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u Austriju za sve kategorije lica.
Dosadašnja obavezna elektronska registracija (Pre-Travel-Clearance-PTC) pre putovanja u Austriju više ne važi za vakcinisana lica, lica koja su preležala Covid-19 i testirana lica.
Prilikom ulaska u Austriju potrebno je imati sertifikat o vakcinaciji ili uverenje o preležanoj bolesti ili negativan test na COVID (PCR ili antigenski), pod uslovom da je lice koje ulazi u zemlju u prethodnih 10 dana boravilo isključivo u jednoj od tzv. bezbednih zemalja.
- Priznaju se sledeće vakcine protiv COVID-19: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac. Sertifikat o vakcinaciji nekom od odobrenih vakcina protiv COVID-19 (na nemačkom ili engleskom jeziku) je merodavan u slučaju da je lice primilo samo prvu dozu vakcine, od datuma vakcinisanja do dana ulaska u Austriju treba da prođe najmanje 22 dana, a najviše 3 meseca. Kod lica koja su primila drugu dozu, od primanja prve doze ne sme da prođe više od devet meseci. Vakcinacija vakcinom za koju je predviđena jedna doza, priznaje se devet meseci, ali od 22. dana nakon primanja vakcine.
- Lekarsko uverenje o preležanoj bolesti je merodavno ukoliko je izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih šest meseci preležalo Covid-19 (odnosno dokaz o neutrališućim antitelima ne stariji od tri meseca).
- Negativan PCR test na COVID ne sme biti stariji od 72 sata, a negativan antigenski test ne sme biti stariji od 48 sati od momenta uzimanja uzorka  (test mora biti na nemačkom ili engleskom jeziku).
Lica koja ne mogu da prilože nijedan od napred navedena tri dokaza u obavezi su da urade test u roku od 24 sata od momenta ulaska u Austriju o svom trošku. Takođe, za ova lica važi obaveza on-lajn registracije, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja. On-lajn registraciju (Pre – Travel Clearance – PTC) je moguće izvršiti na sledećoj veb-stranici: https://entry.ptc.gv.at   
Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit, kao ni on-lajn registracija.
Deca do navršene 10. godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju. Za decu od 10. do 18. godine važe ista pravila kao i za odrasle.
Konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

BARBADOS
Državljani Srbije mogu da uđu na Barbados s tim što je neophodno da popune formular o ulasku i izlasku najkasnije 24 časa pre puta. Formular se može naći i podneti na www.travelform.gov.bb. Potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko se ne poseduje test, isti će se uraditi na aerodromu.
Osobe koje dolaze iz zemalja visokog rizika bez testa, biće primorane da rezulat čekaju na aerodromu. Osobe iz zemalja srednjeg rizika bez testa, rezulat testa čekaju u svom smeštaju. Osobe iz zemalja niskog rizika bez testa, koje nisu putovale u periodu od 21 dana u zemlje visokog rizika, mogu priložiti negativan test ne stariji od 7 dana. Visinu rizika zemalja određuje sedmična lista Svetske zdravstvene organizacije o broju zaraženih.
Navedeno važi i za tranzit.

BAHAMI
Državljani Srbije mogu da uđu na Bahame. Aerodromi su zvanično otvoreni, ali se preporučuje da se pre putovanja kontaktira avio kompanija kojom se putuje. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Deci ispod 10 godina nije potreban test. Takođe, neophodna je tzv. zdravstvena viza za koju je potrebno podneti zahtev preko sledećeg sajta: www.travel.gov.bs. Obrada zahteva za ovu vizu traje 72 sata, a cena zavisi od planirane dužine boravka. Putnici koji žele da na Bahamima ostanu duže od četiri dana, moraju na Bahamina uraditi novi brzi test na COVID-19.

BAHREIN
Državljani Srbije mogu da uđu u Bahrein. 
Putnici po dolasku na međunarodni aerodrom u Bahreinu podležu PCR testiranju, prijavljuju se preko aplikacije "Be Aware Bahrain" i imaju obavezu samoizolacije. Ako je prvi test negativan, ostaje se u samoizolaciji u trajanju od 10 dana. Posle petog dana, ponovo se vrše PCR testiranje i ako je rezultat negativan, ostaje se u samoizolaciji. Testiranje po treći put se vrši nakon desetog dana samoizolacije i ukoliko je rezultat negativan, lice može da se slobodno kreće. Troškove obaveznog testiranja snose putnici (36 BHD-a po testu). Rezidenti Bahreina imaju pravo besplatnog medicinskog tretmana na korona virus. 
Tranzitni putnici se ne testiraju.

BELGIJA

Državljani Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji mogu da uđu u Belgiju, u skladu sa opštim uslovima za putovanje. Svi putnici stariji od 16 godina, nezavisno od toga da li imaju regulisano prebivalište/boravište u Belgiji ili ne, imaju obavezu da popune Public Health Passenger Locator Form, najranije 48 sati pre ulaska u Belgiju (https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form ). Nakon popunjavanja formulara, putnik će dobiti SMS sa aktivacionim kodom. Obaveza posedovanja negativnog PCR testa zavisi od boje koda koji je dodeljen Srbiji (lista dostupna na https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/  ) – za zelenu i narandžastu boju PCR test nije potreban. Ukoliko je na snazi crvena boja koda putnici, uključujući i decu stariju od šest godina, moraju da prilikom ulaska u Belgiju poseduju negativan rezultat PCR testa (ne stariji od 72 sata) izdat od strane referentne laboratorije u Srbiji. Lica koja imaju regulisano prebivalište/boravište u Belgiji nemaju obavezu posedovanja negativnog PCR testa prilikom ulaska u Belgiju. Potvrda o vakcinaciji bilo kojom vakcinom ne utiče na obavezu posedovanja PCR testa. Tranzit automobilom bez PCR testa (do 48 časova) je dozvoljen, uz obavezu popunjavanja Public Health Passenger Locator Form. PCR test nije potreban ni za tranzit vazdušnim saobraćajem, ako se ne napušta međunarodna tranzitna zona na aerodromu. Za ostale vidove transporta u tranzitu (voz, autobus…) potreban je PCR test, ukoliko je na snazi crveni kod

BELIZE
Državljani Srbije mogu da uđu u Belize. Aerodromi su otvoreni dok prelazak granice drumskim i vodenim putem nije moguć. Neophodan je negativan test (PCR ili serološki), ne stariji od 72 sata. Ukoliko istekne važnost testa, na aerodromu se može uraditi brzi test po ceni od 50 USD. Potrebno je da se preuzme zdravstvena aplikacija 72 sata pre dolaska (https://www.covid19.bz/).

BELORUSIJA 
Državljani Srbije mogu da uđu u Belorusiju isključivo preko aerodroma „Minsk" uz obaveznu meru samoizolacije u trajanju od 10 dana, bez obzira na posedovanje negativnog PCR testa. U periodu samoizolacije nije moguće napuštati teritoriju Belorusije. 
Ulazak u Belorusiju stranih državljana, uključujući i državljane Srbije, kopnenim, železničkim i rečnim putem privremeno je obustavljen uz izuzetak stranih državljana koji su supružnici, roditelji ili deca beloruskih državljana, stranih državljana sa regulisanim stalnim ili privremenim boravkom i stranih državljana koji poseduju belorusku radnu dozvolu. Navedeno ograničenje se ne odnosi na posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja poslova međunarodnog prevoza u drumskom i poštanskom saobraćaju, kao ni na posade brodova, aviona i vozova.

BENIN
Državljani Srbije mogu da uđu u Benin. Po dolasku na aerodromu se obavlja zdravstveni pregled i radi prvi PCR test. Licima bez vidljivih simtoma se određuje samoizolacija. Lica sa vidljivim simptomima se upućuju u Centar za izolaciju i privremeno se oduzima pasoš. Posle 15 dana se radi drugi PCR test. Treći PCR test se radi pre napuštanja Benina. Rezultati testa se dobijaju u roku od 24 do 48 sati. Troškove testiranja snose putnici i isti iznose oko 150 EUR. U slučaju da je posle 15 dana rezulat testa pozitivan, država Benin preuzima dalje lečenje bez naplate troškova.

BOLIVIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Boliviju. Obavezan je negativni PCR test, ne stariji od 72 sata, za sva lica starija od pet godina. Po ulasku u Boliviju, obavezna je izolacija najmanje deset dana. Sedmog dana izolacije lice se dodatno testira o svom trošku.
Lica koja nemaju boravak u Boliviji moraju imati zdravstveno osiguranje sa pokrićem za COVID-19.

BOSNA I HERCEGOVINA
Državljani Republike Srbije mogu bez ograničenja da uđu u BiH ili da tranzitiraju preko teritorije BiH, ukoliko direktno ulaze iz R. Srbije.
Ukoliko državljani R. Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodno je da poseduju negativan PCR ili brzi antigenski test na virus SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova; ili potvrdu o vakcinisanju za osobu koja je pre više od 14 dana od dana dolaska na granični prelaz BiH primila drugu dozu vakcine ili prvu dozu, ako se radi o vakcini koja se prima u jednoj dozi; ili lekarsku potvrdu kojom se potvrđuje da je lice preležalo COVID-19 u periodu od 14 do 180 dana pre dolaska na granični prelaz.

BOCVANA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Bocvanu osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je 14-dnevni karantin. Tranzit je moguć iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog repatriacinog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

BRAZIL
Ulazak u Brazil je moguć isključivo vazdušnim putem. Putnik koji ulazi u Brazil iz inostranstva, bilo da je brazilski ili strani državljanin, obavezan je da avioprevozniku pre ukrcavanja pokaže:
1.  Dokument kojim se potvrđuje negativan rezultat RT-PCR testa na SARS-Cov-2, ne stariji od 72 sata pre trenutka ukrcavanja. Rezultat mora biti na engleskom, portugalskom ili španskom jeziku. Deca mlađa od 12 godina ne moraju imati rezultat RT-PCR testa ukoliko putuju u pratnji osoba koje poseduju negativan rezultat RT-PCR testa ne stariji od 72 sata. Deca uzrasta od dve do dvanaest godina koja putuju bez pratnje moraju imati potvrdu o negativnom rezultatu RT-PCR  testa. Deca mlađa od dve godine ne moraju posedovati rezultat testa
2. Potvrdu o zdravstvenom stanju putnika (DCV) popunjenu (odštampanu ili u elektronskoj formi), kojom putnik izjavljuje da je saglasan sa poštovanjem sanitarnih mera, kojih mora da se pridržava dok je u Brazilu. (link ka formularu za ovu potvrdu:  https://formulario.anvisa.gov.br ). Formular mora biti popunjen ne ranije od 72 sata pre putovanja i suprotnom neće važiti.
Privremeno je zabranjnjno ukrcavanje putnika za Brazil koji dolaze iz/ili prolaze kroz Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske,  Južnoafričke Republike  i Republike Inedije u poslednjih 14 dana.

BRUNEJI DARUSALAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju kroz Bruneje Darusalam osim lica koja imaju stalni boravak. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Bruneja.

BUGARSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Bugarsku sa jednim od sledećih dokumenata: dokument o potpuno završenoj vakcinaciji protiv COVID-19; negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigen test, ne stariji od 48 sati (računajući od datuma testiranja upisanog u dokument) uli sa potvrdom o preležanoj bolesti (ovaj dokument važi u periodu od 11. do 180. dana, računajući od datuma testiranja upisanog u dokument).
Detaljna informacija, uključujući i listu priznatih vakcina i brzih antigen testova, može se naći na sajtu Ambasade Srbije u Bugarskoj : http://sofia.mfa.gov.rs/cir/

BURKINA FASO
Državljani Srbije mogu da uđu u Burkinu Faso. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Svi putnici se upućuju u karantin u trajanju od 14 dana gde sami snose troškove boravka i tretmana. U karantinu se podvrgavaju testiranju prvog, osmog i četrnaestog dana.

BURUNDI
Državljani Srbije mogu da uđu u Burundi. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji do 72 sata.
Po dolasku na aerodrom u Budžumburi, svi putnici se podvrgavaju dodatnom testiranju i smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu. Obavezan je karantin do dobijanja negativnog rezultata PCR testa. Troškovi testa i smeštaja u hotelu idu na teret putnika.

VANUATU
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

VELIKA BRITANIJA I SEVERNA IRSKA
Državljani Republike Srbije, koja se trenutno nalazi na „Amber“ listi zemalja, mogu da uđu i tranzitiraju kroz Ujedinjeno Kraljevstvo pod uslovom da imaju validnu vizu.
Licima koja nisu primila obe doze vakcine u Engleskoj, ukoliko dolaze iz Republike Srbije, za ulazak je neophodan:

Nakon dolaska u Englesku obavezan je karantin u trajanju od 10 dana (detaljne informacije: https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england), kao i testiranje 2. i 8. dana koje je unapred rezervisano.
Navedeni period karantina je moguće skratiti ukoliko se 5. dana uradi test u jednoj od laboratorija sa liste koja se može pronaći na sledećem linku Providers of Test-to-release Kits - GOV.UK (find-travel-test-provider.service.gov.uk) i rezultat bude negativan (pod uslovom da je rezultat testa 2. dana negativan ili „nejasan“).
Deca mlađa od 4 godine ne moraju da se testiraju drugog i osmog dana po dolasku u zemlju.
Više informacija o ulasku i boravku u Engleskoj može se naći na sledećem linku: https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering…
O uslovima ulaska u Škotsku, Vels i Severnu Irsku možete se informisati putem sledećeg linka https://www.gov.uk/coronavirus

VENECUELA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Venecuelu jer su granice zatvorene za ulazak stranih državljana.

VIJETNAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu, niti tranzitiraju kroz Vijetnam.

GABON
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Gabon, neophodan je negativan PCR test urađen najviše 72 časa pre ulaska u zemlju. Svi putnici moraju imati rezervaciju hotela, koja se mora izvršiti preko veb platforme https://voyageurs.assistcovid19.ga/home .
Po sletanju u Librevil svaki putnik ima obavezu da uradi PCR test na Covid 19 i da provede u karantinu 24 časa, dok ne dobije rezultate testa. Ukoliko je test negativan lice produžava do mesta svog boravka, a ukoliko je test pozitivan moraju se pratiti instrukcije Komiteta za borbu protiv Covid 19.
Od hotelskog karantina su izuzete sledeće kategorije:

 • Diplomate pod uslovom reciprociteta
 • Lica koja poseduju potvrdu o vakcinaciji
 • Lica koja su bolesna ili koja su konvalescenti, a čije stanje zahteva odgovarajuću medicinsku negu, uz prezentovanje medicinske dokumentacije koja to dokazuje
 • Članovi posade komercijalnih brodova
 • Lica mlađa od 18 godina, koja nemaju pratioca.

GAMBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gambiju. Međunarodni letovi su suspendovani.

GANA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ganu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.  Pre polaska putnici su dužni se prijave elektronskim putem na sajtu:  https://myfrontierhealthcare.com/home/ghana. Putnici se, po dolasku na međunarodni aerodrom ,,Kotoka” u Akri, podvrgavaju ponovnom testiranju o svom trošku. Cena testa iznosi 150 USD. Deca do pet godina starosti se ne testiraju. Rezulatat testa se dobija za 30 minuta. Lica u tranzitu, koja ne napuštaju aerodrom, se ne testiraju. 

GVATEMALA
Državljani Srbije mogu da uđu u Gvatemalu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe potrebno je registrovati se 24 sata pre ulaska na https://servicios.igm.gob.gt/pasedesalud/ kako bi se dobila zdravstvena propusnica. 

GVAJANA 
Državljani Srbije mogu da uđu u Gvajanu. Obavezan je negativan  PCR test, ne stariji od 7 dana. Postoji mogućnost da se se test uradi i na licu mesta. 24 sata pre dolaska u Gvajanu, putnici moraju da elektronski popune formular koji se može naći u slsdećem linku: https://guyanatravel.gy/.

GVINEJA
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju avio letom uz negativan test, ne stariji od 3 dana. Navedeno važi i za strane državljane.
Zatvoreni su kopneni i pomorski granični prelazi. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Gvineju.

GVINEJA BISAO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gvineju Bisao. 
Nije moguć ulazak stranih državljana u Gvineju Bisao. Zatvoreni su svi granični prelazi i obustavljen je međunarodni putnički saobraćaj – vazdušni, kopneni i pomorski. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Gvineje Bisao.

GRENADA
Državljani Srbije mogu da uđu u Grenadu. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Neophodno je posedovati rezervaciju u smeštaju registrovanom za opservaciju i karantin u trajanju od najmanje sedam dana. Takođe, potrebno je pre putovanja dobiti odobrenje koje se dobija preko sledećeg linka: https://travelauth.health.gov.gd/. Mora da se uradi novi test nakon pet dana od ulaska i ukoliko je rezultat negativan, karantin se može napustiti.

GRUZIJA
Državljani Republike Srbije koji su vakcinisani mogu da uđu u Gruziju direktno vazdušnim putem (uključujući i tranzit kroz druge države), ako poseduju potvrdu o punoj vakcinaciji bilo kojom vakcinom protiv Covid-19 (jedna doza u slučaju vakcine Johnson&Johnson), odnosno kopnenim ili morskim putem, ukoliko poseduju potvrdu o punoj vakcinaciji i negativan PCR test ne stariji od 72 časa.
Nevakcinisani građani Srbije mogu ući u Gruziju direktno vazdušnim, kopnenim ili morskim putem (uključujući i tranzit kroz druge države), ukoliko poseduju negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Trećeg dana boravka u Gruziji dužni su da se podvrgnu novom PCR testiranju o svom trošku. Pre nego što pređu državnu granicu Gruzije, nevakcinisani državljani Srbije moraju da popune obrazac za prijavu: https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia…
Deca starosti do 10 godina ne moraju posedovati negativan PCR test i nemaju obavezu ponovnog testiranja trećeg dana nakon ulaska u Gruziju.
Od navedenih mera izuzeti su: predstavnici diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditovanih u Gruziji i članovi njihovih porodica, članovi porodica gruzijskih državljana (bez obzira na državljanstvo), pripadnici humanitarnih misija, pojedinci kojima su nadležne vlasti Gruzije odobrile status lica bez državljanstva, pojedinci koji poseduju statusno neutralnu ličnu kartu ili putnu ispravu, pojedinci koji imaju izbeglički status u Gruziji, članovi zvaničnih delegacija (odlučuje se od slučaja do slučaja), vozači kamiona i vozova u međunarodnom drumskom saobraćaju, međunarodno osoblje koje učestvuje u teretnom železničkom prevozu robe, kao i članovi posada aviona.
Sve osobe koje su putovale u Republiku Indiju u poslednjih 14 dana su u obavezi da provedu 14 dana u samoizolaciji.
Osobe koje putuju u Gruziju iz poslovnih razloga moraju najpre popuniti obrazac za prijavu: https://registration.gov.ge/pub/form/7_protocol_for_arrivals_in_georgia…
Nakon što popune prijavu, osobe koje dolaze u Gruziju iz poslovnih razloga moraju dobiti dozvolu nadležnih gruzijskih institucija. Osobe koje dobiju dozvolu za ulazak su u obavezi da urade PCR test o svom trošku na graničnom prelazu pre ulaska u Gruziju. Pre nego što dobiju rezultate testa, navedene osobe su u obavezi da provedu 24 sata u hotelu određenom za karantin. Ako je rezultat testa negativan, putnik mora ili da uradi PCR test jednom u 72 sata tokom 12 dana o svom trošku ili da provede 8 dana u samoizolaciji i potom uradi PCR test, o čemu odlučuju nadležne gruzijske institucije.

GRČKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Grčku, avionom ili preko nekog od otvorenih drumskih prelaza. Za ulazak turista otvoreni su 24 časa sledeći drumski gračni prelazi:

 •     sa Bugarskom:  Promahonas, Ormenio, Nimfea i Eksohi;
 •     sa S. Makedonijom: Evzoni, Niki i Dojrani;
 •     sa Albanijom: Kristalopigi, Kakavia,  Mavromati;
 •     sa Turskom: Kastanjez i Kipi.

Svi putnici koji dolaze u Grčku, moraju prethodno popuniti elektronski obrazac prijave - Passenger Location Form, preko sajta https://travel.gov.gr/ (najmanje 24 časa pre ulaska u Grčku) i pri ulasku prezentovati dobijeni kod.
Za ulazak je potrebno posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, odnosno antigenski (rapid) test ne stariji od 48 sati (oslobođena su deca do 12 godina starosti) ili potvrdu o završenoj vakcinaciji najmanje 14 dana pre dolaska u Grčku, izdatu od strane nadležnog organa (potvrda, pored ličnih podataka, treba da sadrži tip primljene vakcine i broj doza), ili potvrdu o preležanom Covid 19, koja se izdaje 30 dana nakon prvog pozitivnog testa i važi 180 dana.
Putnici na graničnom prelazu mogu biti podvrgnuti testiranju brzim testom, a ukoliko je test pozitivan obavezna je kućna izolaciji 10 dana u objektu po izboru putnika ili onom koji bude određen od strane grčkih nadležnih organa (o trošku grčke države). Vakcinisani putnici koji budu pozitivni na brzom testu, podležu karantinu u trajanju od 7 dana i poslednjeg dana karantina bivaju testirani PCR testom. Profesionalnim vozačima u međunarodnom drumskom prevozu nije potreban test ili potvrda o vakcinaciji, ali podležu testiranju brzim testom na granici.

DANSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Dansku. Neophodan je negativan PCR ili antigen test, ne stariji od 48 sata, kao i popunjen obrazac u vezi sa testiranjem (ovaj obrazac preuzeti sa linka:  https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/ent… ). Test je obavezan i za osobe u tranzitu.
Lica koja imaju regulisani boravak u Danskoj nije potreban test.
Za lica  koja su preležala COVID-19 potreban je pozitivan rezultat na COVID-19 stariji od 14 dana i ne stariji od 12 nedelja.
Potvrda o potpunoj vakcinaciji se prihvata za vakcine koje je odobrila EMA najkasnije 14 dana pre putovanja (Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Janssen).
Detaljne informacije o uslovima ulaska se mogu naći u sledećem linku: https://en.coronasmitte.dk/

DOMINIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Dominiku. Pre ulaska u zemlju potrebno je popuniti  zdravstveni upitnik na sajtu https://domcovid19.dominica.gov.dm/. Zdravstvene vlasti mogu, na osnovu upitnika, odbiti ulaz određenim putnicima. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Svi putnici se podvrgavaju brzom testu po sletanju u Dominiku.

DOMINIKANSKA REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Dominikansku Republiku. Neophodan je negativan test.

EGIPAT
Državljani Srbije mogu da uđu u Egipat.
Za lica koja su revakcinisana nije neophodan PCR test, već je potrebno posedovati sertifikat o vakcinisanju sa QR kodom.
Za lica koja nisu vakcinisana potreban je negativan PCR test sa QR kodom.

EL SALVADOR
Državljani Srbije mogu da uđu u El Salvador. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji 72 sata. Test nije obavezan za decu mlađu od dve godine i akreditovane diplomate. 

EKVADOR
Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu i tranzitiraju kroz Ekvador. Obavezan je negativan PCR ili antigeni test, ne stariji od tri dana, ili dokaz o  vakcinaciji. Lica mlađa od dve godine i članovi posada izuzeti su od podnošenja navedenih dokumenata.

EKVATORIJALNA GVINEJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ekvatorijalnu Gvineju. Obavezan je negativni PCR test, ne stariji od 48 sati. Po dolasku, putnici se odmah podvrgavaju brzom testu. Ako je rezultat negativan, sledi hotelski karantin, a nakon pet dana se ponovo radi PCR test. Sa negativnim rezultatom karantin se završava. U suprotnom, nastavljaju se karantinske mere, a u slučaju ispoljavanja simptoma putnici se upućuju u bolnicu namenjenu za pacijente sa COVID-19. Troškovi testiranja, karantina i eventualnog boravka u kovid bolnici idu na teret putnika.
Lica koja imaju potvrdu o vakcinaciji protiv virusa Covid19, pored negativnog PCR testa za ulazak u zemlju, obavezna su da provedu 5 dana u karantinu.

ESVATINI
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Esvatini osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

ESTONIJA
Državljanima Srbije dozvoljen je ulazak u Estoniju bez ograničenja.
Najkasnije 72 sata pre putovanja u Estoniju (osim u slučaju tranzita, kao i posedovanja dokaza o preležanoj infekciji ili vakcinaciji), neophodno je popuniti elektronski formular dostupan na internet adresi: https://iseteenindus.terviseamet.ee/ .
Detaljne informacije možete pronaći na https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers

ETIOPIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Etiopiju uz obavezno posedovanje digitalnog sertifikata kojim se dokazuje da je putnik negativan na Covid 19. Potrebno je da se na sajtu trustedtravel.panabios.org kreira nalog i detaljno sledi uputstvo (http://www.addisababa.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/Travel_Guide_Simplified.pdf) u vezi sa dobijanjem digitalnog sertifikata.
Posedovanje digitalnog sertifikata je obavezno za sve putnike koje ulaze, tranzitiraju i napuštaju Etiopiju.
Detaljnije informacije možete pronaći na internet stranici Ambasade R. Srbije u Adis Abebi http://addisababa.mfa.gov.rs/cir/newstext.php?subaction=showfull&id=1623312354&ucat=106&template=HeadlinesCir&#disqus_thread .

ERITREJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Eritreju. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

ZAMBIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Zambiju. Obavezan je karantin u trajanju od 14 dana u prostorima koje je odredila država. Trošak u karantinu ide na teret stranog državljanina.  

ZIMBABVE
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Zimbabve osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 21 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) kao i prevoza karga, uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

IZRAEL
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Izrael pod uslovom da prethodno pribave odobrenje izraelskih vlasti (organ imigracione vlasti ili Ministarstvo inostranih poslova). Takođe, potrebno je da popune upitnik – zdravstvenu deklaraciju, 24 sata pre putovanja, kao i da poseduju negativan rezultat PCR testa. Navedena dokumenta se proveravaju na aerodromu pre leta za Izrael.
Svi putnici moraju biti pokriveni putnim zdravstvenim osiguranjem koje uključuje i eventualnu zarazu od COVID-19.
Po dolasku u Izrael obavezna je mera karantina u trajanju od 14 dana. Ovaj period se može skratiti na 10 dana, ukoliko se posle 9. dana uradi i drugi PCR test.
Za dodatne informacije i izuzetke od navedenih restrikcija, molimo posetite internet stranici: https://www.gov.il/en/departments/guides/flying-to-israel-guidlines

INDIJA
Državljani Srbije u principu ne mogu da uđu u zemlju s obzirom da je Indija obustavila izdavanje viza svim stranim državljanima. Nove vize se mogu dobiti (u nadležnim diplolatsko-konzularnim predstavništvima Indije) isključivo u sledećim posebnim slučajevima: poslovni ljudi (odnosi se samo na biznis vize), stručnjaci iz oblasti zdravstva koji dolaze u Indiju da bi obavljali tehničke poslove u indijskom zdravstvenom sektoru (na poziv relevantnih indijskih institucija), stručnjaci iz ostalih oblasti koji rade za strane kompanije koje posluju u Indiji, inženjeri i tehničko osoblje koji dolaze radi instaliranja ili servisiranja mašina i opreme stranog porekla (na poziv indijskih kompanija). Ukoliko lice ima poslovnu vizu koja još važi (izdata pre pandemije), neophodno je da se izvrši njena revalidacija u nadležnom diplomatko-konzučlarnom predstavništvu Indije (ovo se ne odnosi na elektronske vize, sa kojima neće biti dozvoljen ulazak u Indiju).

INDONEZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Indoneziju osim lica koji imaju stalnu (KITAP) ili privremenu boravišnu dozvolu (KITAS). Negativan test na koronu je neophodan. Ukoliko se pri ulasku ne poseduje test, organizuje se testiranje i rezultat se čeka u za to određenim hotelima od strane indonežanskih vlasti. Pre  putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu ambasadu Indonezije.                                                                           

IRAK 
Stranim državljanima je zabranjen ulazak u Irak. Izuzetak su diplomate koji moraju da poseduju posebnu dozvolu MSP.

IRAN

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u IR Iran na osnovu potvrde o izvršenoj vakcinaciji ukoliko je prošlo najmanje 15 dana od dobijanja druge doze. Nevakcinisane osobe mogu da uđu ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 96 sati

IRSKA
Državljani Republike Srbije mogu da uću i tranzitiraju kroz Irsku. Prilikom ulaska u Irsku, neophodno je posedovati validan dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili preležanoj bolesti, ili negativan RT-PCR test, ne stariji od 72 sata.
Ukoliko putnik poseduje validan dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili potvrdu preležanoj bolesti u prethodnih 180 dana, neće biti u obavezi da se testira pred putovanje niti da se podvrgne karantinu po dolasku u zemlju. Za svrhu putovanja u Irsku, putnik će se smatrati vakcinisanim ukoliko je primio neku od vakcina koje su odobrene od strane Evropske medicinske agencije uz preporučeni broj dana nakon konačne doze https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-th… .
U slučaju da putnik ne poseduje validan dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili potvrdu o preležanoj bolesti, biće u obavezi da prilikom ulaska u zemlju priloži na uvid negativan  RT-PCR test, ne stariji od 72 sata i da se podvrgne samoizolaciji u trajanju od 14 dana. U slučaju da dobije negativan rezultata  RT-PCR testa pet dana po dolasku u Irsku, putnik će biti oslobođen dalje izolacije. 
Deca uzrasta 12 do 17 godina biće u obavezi da poseduju negativan RT-PCR test ne stariji od 72 sata pre ulaska u Irsku, osim ako ne poseduju validan dokaz o vakcinaciji ili potvrdu o preležanoj bolesti. Deca bilo kog uzrasta neće biti u obavezi da se podvrgnu karantinu ukoliko putuju sa roditeljima odnosno punoletnim licima koja su vakcinisana protiv Covid-19, odnosno preležala su ovu bolest. Ukoliko je jedan od punoletnih lica u čijoj pratnji deca putuju u obavezi da se podvrgne karantinu, u tom slučaju i deca će biti u obavezi da se podvrgnu karantinu.
Svi putnici su u obavezi su da popune Formular za lokaciju putnika - Passenger Locator Form (https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/).
Detaljna informacija o uslovima ulaska u Irsku nalazi se na sledećem linku:  https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-th… 

ISLAND
Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Island pod uslovom da uz potvrdu o završenoj vakcinaciji (proteklo najmanje 14 dana od druge doze) ili preležanoj bolesti,  poseduju i negativan PCR ili antigen (brzi) test, ne stariji od 72 sata.
Prihvaćene vakcine su: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen (Cilag International NV), Moderna, Sinopharm i Sinovac.
Sertifikati o preležanoj bolesti koji se smatraju validnim su:

 1. Pozitivan rezultat RT-PCR testa
 2. Prisustvo antitela (IgG) SARS-CoV-2/COVID-19 ELISA ili ekvivalentan serološki test (EIA, ECLIA, ELFA, CMIA, CLIA, CLMIA smatraju se ekvivalentnim ELISA testu).

Neophodno je da se svi putnici registruju putem sajta https://www.covid.is/english
Deca rođena 2005. godine i kasnije su izuzeta od gore navedenih mera.
Detaljnije informacije možete pronaći na sajtu https://www.covid.is/categories/travel-to-and-within-iceland

ISTOČNI TIMOR
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju kroz Istočni Timor osim lica koja su tamo rođena i imaju boravak.

ITALIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Italiju u turističke svrhe (nalazi se na listi E).
Ulazak iz Srbije u Italiju dozvoljen je samo u određenim slučajevima: poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, hitan povratak u svoje mesto stanovanja/boravišta, kao i ulazak osobama koje su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU/Šengen zone ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište (boravište na duži period) u Italiji.
Prilikom ulaska neophodno je da se da na uvid: negativni PCR ili antigenski test urađen do 72 sati pre ulaska u Italiju i  “Passenger Locator Form”. Za lica koja ulaze u Italiju, na napred navedeni način, na snazi je mera obavezne kućne samoizolacije u trajanju od 10 dana, po čijem završetku je obavezno ponoviti PCR ili antigenski test. Napred navedene mera ne primenjuju se u slučaju boravka do 120 sati i u slučaju tranzita, u trajanju do 36 sati, kao i u drugim slučajevima koje možete naći na niže navedenom linku: 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/04/normativa_documento_definitivo_eng.pdf
Lična izjava na engleskom jeziku može se naći na linku:
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10

JAMAJKA
Državljani Srbije mogu da uđu na Jamajku. Pre putovanja, neophodno je prijaviti se na sledećem sajtu: www.visitjamaica.com

JAPAN
Državljanima Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili u Srbiji ili tranzitirali kroz Srbiju nije dozvoljen ulazak. Od navedenog su izuzeta lica koja imaju regulisan boravak u Japanu  pod uslovom da poseduju dozvolu za ponovni ulazak (re-entry permit) i da prezentuju potvrdu na formatu koji predviđaju japanski organi da su 72 pre leta bili negativno testirani na korona virus (format potvrde dostupan je na prezentaciji Ministarstva inostranih poslova Japana https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html). Prilikom ulaska u Japan ova lica biće ponovo testirana na korona virus, a takođe su u obavezi su da potpišu izjavu (dostupna na sajtu Ministarstva spoljnjih poslova Japana https://www.mofa.go.jp/files/100168885.pdf) kojom se obavezuju da instaliraju odgovarajuću aplikaciju na telefonu preko koje će 14 dana po ulasku svakodnevno obaveštavati zdravstvenu službu o svom stanju, da instaliraju japansku COVID-19  aplikaciju za praćenje kontakata, da neće koristiti javni prevoz, da će svih 14 dana boraviti u sopstvenom smeštaju i da će sarađivati sa medicinskim organima u slučaju pojave simptoma ili pozitivnog testa u toku 14 dana karantina.

JEMEN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. 

JERMENIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Jermeniju vazdušnim putem ili kopnenim iz Gruzije i Irana. Sva lica se podvrgavaju zdravstvenoj kontroli na graničnom prelazu i upućuju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana.
Lice se oslobađa obaveze samoizolacije, ukoliko poseduje negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili potvrdu o kompletnoj vakcinaciji protiv COVID-19 sa dve doze, u kojoj se vidi da je druga doza dobijena najmanje 14 dana pre ulaska u zemlju. Potvrda sa negativnim rezultatom testa ili potvrda o vakcinaciji nije potrebna za decu staru do 1 godine.
Putnici koji ulaze na teritoriju Jermenije iz Ruske Federacije treba da dostave navedene potvrde putem mobilne aplikacije “Putešestvuю bez COVID-19”.
Ukoliko je lice registrovano u jermenskom sistemu ARMED, potvrdu o vakcinaciji može da dostavi putem mobilne aplikacije ArmedeHealth.
Lice koje nema PCR test ili sertifikat o vakcinaciji, može o svom trošku da obavi testiranje na aerodromu/kopnenom graničnom prelazu i ukoliko rezultat bude negativan, oslobađa se obaveze samoizolacije. U slučaju odbijanja testiranja ili pregleda, lice koje nema odgovarajući sertifikat biće upućeno u samoizolaciju od 14 dana.
Potvrde o negativnom testu ili o vakcinaciji treba da budu na jermenskom, ruskom ili engleskom jeziku, odštampane na službenom memorandumu i treba da sadrže sledeće podatke: 1.kontakt i ime šefa medicinske ustanove u kojoj je obavljen test/vakcinacija, 2. ime, prezime, datum rođenja i broj pasoša testirane/vakcinisane osobe, 3. rezultat testa, naziv vakcine i serijski broj proizvoda, datum dobijanja prve i druge doze, pečat medicinske ustanove i potpis šefa ustanove.

JORDAN
Državljani Srbije mogu ući u Jordan. Neophodni su negativan PCR test, ne stariji od pet dana, polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva COVID-19 lečenje, registracija preko internet stranice www.visitjordan.gov.jo, kao i aktiviranje mobilne aplikacije „Aman“ na  telefonu. Dodatni detalji u vezi sa ulaskom u Jordan, u zavisnosti od zemlje iz koje se dolazi, se mogu naći na navedenom sajtu Vlade Jordana.

JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Južnofričku Republiku ili tranziotiraju. Neophodna je važeća viza ili dozvola boravka. Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, je neophodan ukoliko lice dolazi iz zemlje visokog rizika (spisak dostupan: http://www.dha.gov.za/index.php/list-of-high-risk-covid-19-countries). Po dolasku u JAR, svi putnici se podvrgavaju zdravstvenom pregledu. U slučaju da lice, i pored negativnog testa, ima povišenu telesnu temperaturu, biće upućeno u 10-dnevni karantin o sopstvenom trošku. Svi putnici moraju da imaju regulisano zdravstveno osiguranje.

JUŽNI SUDAN
Državljani Srbije mogu da ulaze u Južni Sudan ako poseduju negativan test. 
Pod istim uslovima ulaze i drugi strani državljani. 

KABO VERDE
Stranim državljanima, uključujući državljane Srbije, dozvoljen je ulazak u zemlju. Neophodan je negativan PCR test, antigenski test ili bilo koji drugi odobren molekularno biološki test na SARS-COV-2, ne stariji od 72 sata, osim za decu mlađu od sedam godina. 

KAZAHSTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kazahstan, osim uz specijalnu dozvolu koju izdaje Ambasada Kazahstana u Beogradu. 
U Kazhastan mogu da uđu lica koja dolaze radi lečenja, osoblje diplomatsko-konzularnih predstavništava, članovi zvaničnih delegacija i međunarodnih organizacija koji dolaze na  poziv Ministarstva spoljnih poslova Kazahstana. Lica koja ulaze u Kazahstan neophodno je da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. 

KAMBODžA
Državljani Srbije, kao ni drugi strani državljani, ne mogu da uđu u Kambodžu.  Ulazak je moguć jedino uz prethodno pribavljanje vize za koju se zahtev podnosi u najbližoj Ambasadi Kamobdže. Pored vize, potreban je negativan test, ne stariji  od 72 sata, kao i dokaz o zdravstvenom osiguranju u visini od 50 hiljada USD. 

KAMERUN
Državljani Srbije mogu da uđu u Kamerun. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. 

KANADA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kanadu, osim lica koji imaju regulisan boravak, kao i članovi njihove uže porodice. Na snazi je zabrana ulaska u Kanadu svim stranim državljanima, osim licima sa stalnim boravkom, radnicima na vitalnim poslovima, stranim studentima kojima je izdata studentska viza pre 18. marta 2020. godine, a izuzeci su mogući u hitnim slučajevima (maloletno lice bez pratnje, smrtni slučaj i dr.). Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, za sva lica starija od 5 godina. Svi putnici pre ukrcavanja na let dužni su da pruže odgovarajuće informacije o putovanju, kontakt podatke, kao i plan samoizolacije u trajanju od 14 dana nakon ulaska u zemlju preko "Arrive CAN" aplikacije.
U slučaju da je državljanin Srbije, kome je dozvoljen ulazak u Kanadu, u potpunosti vakcinisan jednom od zvanično odobrenih vakcina u Kanadi (Fajzer, Astrazeneka, Moderna i Džonson&Džonson), s tim da je poslednju dozu primio najkasnije 14 dana pre ulaska u Kanadu, moći će da bude oslobođen obaveze samoizolacije od 14 dana, PCR testiranja i boravka u hotelu koji obezbeđuje Vlada, ukoliko nadležni pogranični organi prihvate njegov dokaz o vakcinaciji.
Tranzit je dozvoljen uz poštovanje viznog režima bez izlaska iz tranzitnog prostora.

KATAR
Državljani Srbije mogu da uđu u Katar. Neophodno je prvo registracija na sajtu www.ehteraz.gov.qa, a sve vrste poseta mogu da se obavljaju tek po dobijanju dozvole sa navedenog sajta. Za ljude koji su iz Katara odsutni duže od 6 meseci treba konsultovati i Qatar Portal.
U ovom trenutku Srbija je na „zelenoj listi“, te se tako na državljane Srbije koji su vakcinisani ne primenjuje mera karantina. Priznaju se „Pfizer“, „Moderna“, „Astra Zeneca“, „Sinofarm“ i „Johnson and Johnson“ . Važnost vakcina je 9 meseci a taj period se može i produžiti u skladu sa odlukama organa Katara. Licima koja nisu vakcinisana se odrađuje karantin u kućnim uslovima u trajanju od 7 dana.
Potvrda o preležanom Covid-19 se prihvata samo ako je bolest preležana u Kataru. U svim slučajevima je neophodan negativan PCR test, koji se može ponoviti na „Hamadu“ ako se proceni neophodnim (mogu se proveriti i antitela). Aplikacija „Ehterazz“ je obavezna.
Potrebno je kontinuirano pratiti sajt Ministarstva zdravlja Katara www.moph.gov.qa zbog stalnih izmena.

KENIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Keniju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 96 sati i nemaju simptome COVID – 19 (telesna temperatura ne sme biti iznad 37,5 stepeni celzijusa, stalan kašalj, poteškoće u disanju i bilo koji drugi simptom nalik gripu).
Neophodno je registrovati se putem sledećeg linka:  https://ears.health.go.ke/airline_registration/, kako bi se dobio QR Code koji se mora pokazati prilikom sletanja na aerodrom.
Prilikom odlaska iz Kenije svi putnici su u obavezi da imaju negativan PCR test, koji je urađen u ovlašćenoj laboratoriji i postavljen na onlajn platformu https://africacdc.org/trusted-travel/

KINA
Državljani Srbije koji poseduju važeću radnu dozvolu, dozvolu boravka po ličnom osnovu ili dozvolu boravka za priključenje porodici mogu da uđu u Kinu ukoliko poseduju sertifikat za putovanje izdat od Ambasade Kine u Beogradu. Od 6.novembra 2020. da bi se dobio sertifikat za putovanje neophodno je Ambasadi dostaviti negativne rezultate dva testa, PCR i serološkog IgM, ne starije od 48 sati.
S obzirom da iz Srbije nema direktan let za Kinu, neophodno je da se i u zemlji tranzita dodatno urade pomenuti testovi (PCR i serološki IgM, ne stariji od 48 sati) i negativni rezultati istih dostave diplomatsko-konzularnom predstavništvu Kine u zemlji tranzita radi izdavanja sertifikata za putovanje. Detalji u vezi sa režimom ulaska u Kinu se mogu naći u sledećem linku:  http://rs.chineseembassy.org/srp/lsyw/tz/t1828338.htm 
Lica kojima je neka od gore navedenih dozvola istekla do 28.septembra, neophodno je da podnesu zahtev za vizu u Ambasadi Kine u Beogradu.
Svi putnici koji iz inostranstva dolaze u Peking, uključujući državljane Srbije, su u obavezi da 14 dana borave u centralnom karantinu i, potom, u dodatnoj samoizolaciji u trajanju od 7 dana.
Hong Kong: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Hong Kong. Tranzitiranje preko teritorije Hong Konga dozvoljeno je samo za one koji putuju sa teritorije matice Kine, Makao-a ili Tajvana.
Makao: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Makao. Tranzitiranje preko teritorije Makao takođe nije moguće.
Tajvan: Državljanima Srbije dozvoljen je ulazak na Tajvan u svim drugim slučajevima osim iz razloga turizma i poseta, pod uslovom da podnesu zahteve za dobijanje ulazne dozvole kod nadležnih institucija u inostranstvu. Na ulasku u Tajvan potrebno je posedovati negativan test, ne stariji od 72 sata i obezbediti obaveznu samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Izuzeti od ovih mera su diplomate, biznismeni i privrednici, migrantski radnici, studenti i lica sa posebnim dozvolama.

KIPAR
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Republiku Kipar.  Republika Srbija se sada nalazi u “zelenoj kategoriji”, te od 22. jula 2021. godine neće biti potreban negativan  PCR test (ovo se odnosi kako na vakcinisane tako i na nevakcinisane građane). Jedina obaveza će biti da se elektronski popuni propusnica (CyprusFlightPass), najranije 48 sati pre leta, putem linka  https://www.cyprusflightpass.gov.cy, koja će ujedno turistima koristiti za nesmetano kretanje na Kipru, tzv. Safe-pass.

KIRGIZIJA
Državljani Srbije ne mogu putovati turistički u Kirgisku Republiku. U Kirgisku Republiku mogu da uđu državljani R. Srbije koji su nosioci diplomatskih ili službenih pasoša, nosioci tzv. VKS viza (visokokvalifikovani radnici), članovi porodica kirgijskih državljana uz prezentiranje dokaza o srodstvu. Takođe, u Kirgiziju se može ući u vanrednim situacijama kao što su smrtni slučaj, lečenje i slično.

KOLUMBIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Kolumbiju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 96 sati. Pre puta je potrebno registrovati se preko sledećeg sajta: https://apps.migracioncolombia.gov.co

KOMORI
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji do 72 sata.

KONGO
Državljani Srbije sa stalnim boravkom ili važećom vizom mogu da uđu u Kongo ili tranzitiraju. Na međunarodnom aerodromu u Brazavilu uvedena su obavezna testiranja prilikom dolaska i odlaska. Takođe, obavezna je samoizolacija u periodu od 14 dana. Test na COVID–19 se naplaćuje i cena iznosi 30 evra. 

KONGO, DR
Državljani Srbije sa važećom vizom mogu da uđu u DR Kongo ili tranzitiraju. Neophodan je negativan PCR test za sva lica starija od 11 godina, ne stariji od sedam dana. Po dolasku na aerodrom u Kinšasi putnici se dodatno povdvrgavaju testiranju o trošku putnika (45 dolara). Takođe, pre dolaska je potrebno registrovati se preko sledećeg sajta: http://www.inrbcovid.com/.
Prilikom izlaksa iz DR Kongo, svi putnici stariji od 11 godina su u obavezi da poseduju dokaz iz laboratorije ne stariji od 3 dana, koju je odobrilo Ministrastvo zdravlja, da su negativni na COVID–19. Cena testa prilikom odlaska iznosi 30 dolara.

KOREJA, Republika
Od 08. januara 2021. godine uvedena je obaveza posedovanja negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata, za sve strane državljane, uključujući i one koji imaju registrovan boravak u Koreji, a kojima je dozvola ponovnog ulaska (Re-entry Permit) izdata pre 08. januara 2021. godine. Ova mera se odnosi i na nosioce diplomatskih i službenih viza (A1, A2 i A3), a od obaveze posedovanja testa izuzimaju se deca mlađa od 6 godina.
Rezultat testa mora biti izdat na engleskom ili korejskom jeziku, a ykoliko je izdat na trećem jeziku, mora biti preveden na engleski ili korejski jezik i overen. Ukoliko putnici ne ispune pomenute uslove u vezi sa testom, neće im biti dozvoljen ulazak u R. Koreju. 
Putnici za R. Koreju su u obavezi da pokažu negativan PCR test na aerodromu prilikom ukrcavanja u avion. 
Putnicima u tranzitu koji ne ulaze u R. Koreju test nije potreban.

KOREJA, DNR
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

KOSTARIKA
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Kostariku. Neophodan je popunjen digitalni obrazac "Pase de salud", dostupan na adresi https://salud.go.cr i međunarodno putničko medicinsko osiguranje koje može biti kupljeno i u Kostariki.
Lokalno putničko osiguranje može se kupiti u Nacionalnom zavodu za osiguranje Kostarike na sledećem linku: https://www.grupoins.com/seguros-para-viajero/ ili u osiguravajućoj kompaniji Sagicor https://www.sagicor.cr/seguro_para_turistas/
Putničko osiguranje koje nije izdato od strane kostarikanskih osiguravajućih kompanija mora biti na engleskom ili španskom jeziku i da obuhvata sledeće elemente: validnost polise tokom posete Kostariki, pokrivene medicinske troškove u slučajevima Covid-19 u Kostariki (i to za najmanje 50.000 USD) i minimalno pokriće od 2.000 USD za produžene troškove smeštaja zbog pandemije.

KOT D’IVOAR
Državljani Srbije mogu da uđu u  Kot D’Ivoar. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po sletanju na aerodrom svi putnici se podvrgavaju tesiranju. Test se plaća oko 75 evra. Putnici koji nemaju test upućuju se u izolaciju u trajanju od 14 dana o trošku avio kompanije. 

KUBA
Državljani Srbije mogu da uđu u R. Kubu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po dolasku na Kubu, na svim međunarodnim aerodromima putnici se dodatno podvrgavaju PCR testu (cena testa 35 evra). Sledi obavezana izolacija u za to predviđenim hotelima do dobijanja negativnog rezultata testa (5-7 dana).

KUVAJT
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kuvajt.

LAOS
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Laos.
Međunarodni granični prelazi su zatvoreni za ulazak stranaca iz zemalja u kojima vlada COVID-19 pandemija, što se, odnosi i na državljane Srbije. Izdavanje svih vrsta viza, osim za diplomate, predstavnike UN, eksperte, investitore i biznismene je suspendovano. Za njihov ulazak u Laos neophodna je potvrda o negativnom testu, ne stariji od 72 sata. Nakon ulaska u Laos, obavezan je boravak u „samoizolaciji“ u hotelu ili određenom „karantin centru“ u trajanju od 14 dana (za diplomate i predstavnike UN, 14 dana u „kućnom karantinu“). 

LESOTO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Lesoto osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

LETONIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Letoniju, neophodan je negativan test na prisustvo virusa Covid 19, ne stariji od 72 sata. Takođe, sva lica su u obavezi da, najranije 48 sati pre prelaska letonske granice, ispune elektronski upitnik na veb sajtu www.covidpass.lv  u koji će biti unet podatak o negativnom testu na COVID-19 i da na graničnom prelazu pokažu dobijeni QR kod (potvrda o prijavi na sajt).
Test nije obavezan za decu do 12 godina starosti i za lica koja pruže dokaz da su primili potrebnu dozu vakcine (EU KOVID-19 potvrda). Putnicima koji tranzitiraju preko aerodroma „Riga“, a ne zadržavaju se u tranzitu duže od 24 časa, takođe nije potreban test.
Vozači teretnih i putničkih vozila su u obavezi da prilikom prelaska kopnene granice na kontrolnim punktovima Grebneva, Terekhova, Paternieki ili Silene pokažu važeću potvrdu EU COVID-19 o vakcinaciji, testiranju ili o preležanoj bolesti. Ukoliko ne poseduju potvrdu, dužni su da odmah obave test na COVID – 19 na kontrolnom punktu, o svom trošku. Granična policija daje dozvolu za ulaz na teritoriju Letonije ukoliko je rezultat testa negativan. Ukoliko lice odbije testiranje, ili je rezultat testa pozitivan, Služba hitne medicinske pomoći odmah će vozača teretnog ili putničkog vozila transportovati u jedan od smeštajnih objekata (izolacija) sa liste turističkih smeštaja. Ukoliko je vozač teretnog ili putničkog vozila smešten u izolaciju, prevoznik je odgovoran za rešavanje pitanja koja proističu iz izolacije njegovog zaposlenog.

LIBAN
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Liban. Neophodni su negativan PCR test, ne stariji od 96 sati i polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva lečenje COVID-19.
Deci mlađoj od 12 godina nije potreban test.
Lica koja su vakcinisana, umesto PCR testa, prilažu dokaz da su primili drugu dozu vakcine protiv COVID-19 najmanje 15 dana pre dolaska u Liban.
Pre putovanja potrebno je izvršiti registraciju putem sledeće internet stranice: https://covid.pcm.gov.lb, a na stranici Ministarstva zdravlja https://moph.gov.lb/en/MoPHPASS se mogu naći dodatne informacije.

LIBERIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u  Liberiju. Poželjno je imati negativan PCR test, ne stariji od od 72 sata. Lica koja doputuju bez testa podvrgavaju se tzv. brzom testu na aerodromu. Ukoliko je rezultat testa negativan, omogućava se ulazak u zemlju. Lica sa pozitivnim rezultatom testa se pregledaju i upućuju u karantin koji traje mimimum 14 dana u okviru ustanove koju određuje državna zdravstvena institucija.
 
LIBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

LITVANIJA
Državljani Republike ne mogu da uđu u Litvaniju, osim ukoliko nije reč o licima koji imaju regulisan boravak u toj zemlji ili u zemljama EU, Švajcarske, Velike Britanije, Monaka, San Marina i Svete stolice, nosiocima diplomatskih i službenih pasoša, članovima posada (avion, brod, kamion, autobus), studentima, sportistima, umetnicima, humanitarnim radnicima, novinarima koji poseduju dozvolu Ministarstva spoljnih poslova Litvanije, putnicima u tranzitu ili na povratku ka mestu svog prebivališta i licima koja dobiju specijalnu dozvolu za ulazak na osnovu molbe koja je podneta preko njihove Ambasade.
Državljanima Srbije, kojim je dozvoljen ulazak, određuje se karantin od 10 dana, osim ukoliko prilikom ulaska pokažu negativan PCR test, koji nije stariji od 72 sata ili poseduju negativan antigen test koji nije stariji od 48 sati. Karantin se može skratiti nakon što se posle 7 dana provedenih u izolaciji uradi PCR test.
Svi putnici, bez obzira na transportno sredstvo kojim putuju ili granični prelaz preko kojeg ulaze u Litvaniju, u obavezi su da 48 sati pre ulaska popune formular koji se nalazi na internet stranici https://keleiviams.nvsc.lt/en/form. Nakon što popune formular dobijaju QR kod, koji je potrebno da pokažu nadležnim litvanskim organima prilikom ulaska.
Više informacija o uslovima ulaska u Litvaniju može se naći na stranicama https://lrv.lt/en/, https://sam.lrv.lt/en/ i https://koronastop.lrv.lt/en/.

LIHTENŠTAJN
Detalji o režimu ulaska u Lihtenštajn se mogu naći u informaciji o ulasku u Švajcarsku Konfederaciju, s obzirom da je reč o identičnim uslovima 

LUKSEMBURG

Državljani Srbije mogu da uđu u Luksemburg, u skladu sa opštim uslovima za putovanje. Ukoliko se putuje vazdušnim putem, prilikom ukrcavanja obavezno je priložiti dokaz o punoj imunizaciji vakcinom odobrenom od strane Evropske agencije za lekove (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson and Moderna), ili dokaz od preležanoj bolesti u prethodnih šest meseci, ili negativan PCR, TMA ili LAMP test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati).  Rezultat mora biti preveden na jedan od službenih jezika Luksemburga ili na engleski jezik. Tranzit je dozvoljen bez posedovanja negativnog PCR testa.

MADAGASKAR
Državljani ne mogu ulaziti na Madagaskar. Ista zabrana, u uslovima zatvorenih aerodroma i luka, važi za sve strane državljane. 

MAĐARSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa COVID-19. Nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan PCR test.
Napomena:
    1. Jedino građani koji u Mađarsku ulaze iz pravca Ukrajine podležu i dalje merama epidemiološke kontrole za sprečavanje pandemije.
    2. Građanima koji sleću na aerodrom u Budimpešti meri se temperatura, ali ne moraju da imaju potvrdu o vakcinaciji ili negativan PCR test.
    3. Na snazi je obaveza nošenja maske u zatvorenom prostoru.
    4. Za ulazak u sportsko-rekreativne centre, muzeje, zatvorene delove restorana i dr. potrebna je potvrda o vakcinaciji.

MALAVI
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Malavi osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

MALI
Državljani Srbije mogu da uđu u Mali. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MALDIVI
Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu na Maldive. Od 10. septembra je neophodno da strani državljani poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MALEZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Maleziju osim ukoliko imaju boravak u ovoj zemlji. Obavezan je karantin od 14 dana. Pre puta, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Malezije

MALTA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Maltu ukoliko poseduju jedan od navedenih dokumenata:

 • sertifikat o potpunoj vakcinaciji koji priznat od strane Republike Malte (sertifikati Malte, EU digitalni, Ujedinjenih Arapskih Emirata, zeleni sertifikat Republike Srbije sa čitljivim QR kodom, Turske, SAD, Gibraltara, Jersei i Guernsei, Ujedinjenog Kraljevstva), pod uslovom da je poslednja doza primljena najmanje 14 dana ranije (priznate vakcine: Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna i AstraZeneca). Za decu od 5 do 11 godina, ukoliko su u pratnji roditelja koji poseduju jednu od napred navedenih potvrda, dovoljan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (nije potreban deci mlađoj od 5 godina).
 • negativan PCR test, ne stariji od 72 sata,  uz obavezan karantin u hotelu određenom za tu namenu od strane R. Malte, o ličnom trošku (100 evra noć, uključen doručak), u trajanju od 14 dana (u skladu sa važećim protokolom: Standards for quarantine for unvaccinated travellers entering Malta_Version 2_18Jul21.pdf (gov.mt)​).

Lica od 12 do 15 godina sa trajnim boravkom na Malti mogu provesti karantin u uslovima kućne samoizolacije, a rezidenti Malte od 16 godina mogu zatražiti sprovođenje karantina na alternativnoj lokaciji, u kom slučaju je neophodno podneti zahtev Superintendent of Public Health: Form for unvaccinated residents requesting quarantine at a different address (office.com)
Sva lica su u obavezi da pre ukrcavanja popune i prezentuju formulare „Public Health Travel Declaration“ i „Passenger Locator Form“ ili Digital Passenger Locator Form (koji se može naći na linku https://app.euplf.eu ).
O režimu ulaska i izuzecima od propisanog medicinskog protokola možete se informisati preko linka: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/t…

MAROKO
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Maroko ukoliko ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

 • izvršena kompletna vakcinacija jednom od sledećih vakcina: AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik, Pfizer, Janssen, Covishield, Moderna, Sinova
 • imaju negativan PCR test ne stariji od 48 sati

MAURITANIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Mauritaniju. Neophodan je negativni PCR test, ne stariji od 72 sata. 

MAURICIJUS
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Mauricijus osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Granice Mauricijusa su zatvorene a komercijalni letovi obustavljeni. 

MEKSIKO
Državljani Srbije mogu, uz posedovanje odgovarajuće vize, bez posebnih ograničenja da uđu u Meksiko. Meksiko nije usvojio ograničenja ulaska stranaca u zemlju, ali se preduzimaju odgovarajuće mere ukoliko osobe ispoljavaju simptome na korona virus. Po dolasku u Meksiko, putnici su dužni da popune upitnik za identifikaciju faktora rizika (https://afac.hostingerapp.com/).

MJANMAR
Svi strani državljani, uključujući i državljane R. Srbije, ne mogu da uđu u Mjanmar. Svi granični prelazi su zatvoreni a međunarodni komercijalni avio-letovi suspendovani.
    
MOZAMBIK
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Mozabik osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) kao i prevoza karga, uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

MOLDAVIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Moldaviju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (od uzimanja uzorka). Lica koja prilikom ulaska na teritoriju Moldavije ne prilože negativan rezultat PCR testa, u obavezi su da potpišu izjavu kojom se obavezuju da će se pridržavati utvrđene mere samoizolacije/karantina u trajanju od 14 dana. Navedene mere ne odnose se na sledeće kategorije lica: deca uzrasta do pet god; vozači teretnih vozila; posade aviona/brodova; lica koja putuju iz zdravstvenih ili humanitarnih razloga, uključujući i osobu koja je u njihovoj pratnji (ukoliko prilože medicinsku dokumentaciju); učenici i studenti; prekogranični radnici; diplomatsko i konzularno osoblje; članovi međunarodnih organizacija; putnici u tranzitu; lica koja prilože potvrdu o vakcinaciji (na rumunskom, engleskom ili ruskom jeziku). Tranzit je moguć po unapred utvrđenim tranzitnim rutama dobijenim od granične policije prilikom ulaska na teritoriju Moldavije.

MONAKO
Za Kneževinu Monako važi isti režim ulaska kao za Francusku.

MONGOLIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Mongoliju. Neophodan je negativan test na korona virus, ne stariji od 72 sata računajući od poletanja sa prvog polazišta. Po dolasku u Mongoliju lica koja nisu vakcinisana protiv Covid 19 obavezna su da borave u karantinu 7 dana, tokom kojih će ponovo biti testirani. Informacije o objektima za karantin mogu se naći na sledećem sajtu: www.tabinfo.mn radi rezervacije. U slučaju da se utvrdi da je lice tokom boravka u karantinu pozitivno na koronu, biće premešteno u bolnicu radi pružanja zdravstvene nege.
Oni putnici koji su doputovali u Mongoliju 14 dana nakon vakcinacije, ili oni kojima je ranije dijagnostifikovana infekcija korona virusom, a potpuno su se oporavili, izuzeti su od obaveznog karantina ukoliko prilože dokumenta o primljenoj vakcini ili medicinskog nalaza o oporavku od infekcije korona virusom.

NAMIBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Namibiju osim lica sa regulisanim boravkom. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 sata. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog repatriacinog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

NAURU
Državljanima Republike Srbije, kao i svim stranim državljanima koji su tranzitirali ili boravili u Kini, Hong Kongu, Makau, Iranu, Italiji ili bilo gde u Evropi, Koreji, SAD ili Aziji (osim Tajvana) u poslednjih 21 dan pre nameravanog dolaska na Nauru, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.  Ostali putnici moraju da pribave odobrenje nadležnih organa Naurua za ulazak u zemlju. Obavezan je negativan PCR test ne stariji od 3 dana, a putnici su u obavezi da pri dolasku popune zdravstvenu deklaraciju i podvrgnu se zdravstvenom pregledu, nakon čega sledi obavezan karantin od 14 dana.

NEMAČKA
Državljani Srbije mogu da putuju u Nemačku bez ograničenja, ukoliko se putuje kopnenim putem. To važi za putovanja i u turističke svrhe, kao i posete članovima porodice.
Ukoliko se putuje avionom, svi putnici koji su prethodnih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, a stariji su od šest godina, dužni su da aviokompaniji pre poletanja stave na uvid: negativan test na prisustvo virusa COVID 19 (antigenski ili PCR), potvrdu o revakcinaciji ili potvrdu o preležanoj bolesti.
Tranzit kroz Nemačku je moguć ukoliko lice ima pravo ulaska u zemlju odredišta.
Više o uslovima ulaska u Nemačku se može naći u sledećem linku: https://belgrad.diplo.de/rs-sr/service/visa-einreise/corona-einreiseinf

NIGER 
Državljani Srbije mogu da uđu u Niger. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko putnik ne poseduje test, podvrgava se zdravstvenom pregledu i testiranju o svom trošku. 

NIGERIJA 
Državljani Srbije mogu da uđu u Nigeriju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Najmanje 96 sati pre putovanja potrebno je prijaviti se elektronski preko sledećeg linka: https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage. Putnici po dolasku prolaze kroz medicinsku kontrolu. Obavezna je samoizolacija od sedam dana. Sedmog dana lice je dužno da se javi u izabranu laboratoriju radi ponovnog testiranja. Rezulatat se dobija u roku od 24 do 48 sati. Po dobijanju negativnog testa, lice može da napusti samoizolaciju. Lica sa pozitivnim rezultatom se smeštaju u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Za lica koja se ne pridržavaju mera predviđeno je oduzimanje putne isprave i zabrana putovanja do šest meseci.

NIKARAGVA
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Nikaragvu. Neophodno je posedovati negativan PCR test na Covid-19, ne stariji od 72 sata (za putnike koji dolaze iz Azije, Afrike i Okeanije ne stariji od 96 sati).
Strani državljani koji imaju temperaturu ili druge simptome virusa, ne mogu ući u zemlju, dok državljani Nikaragve mogu ući u zemlju, ali moraju provesti određeno vreme u karantinu, u skladu sa protokolom uspostavljenim u zemlji.
Putnici koji pri dolasku prezentuju negativan PCR test na Covid-19 i koji ne pokazuju nikakve simptome, moći će da se slobodno kreću u zemlji, ali će ih zdravstveno osoblje pratiti (telefonom) u periodu od 14 dana.

NOVI ZELAND
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju, osim onih lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Mogućnost ulaska postoji ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa. Obavezan je karantin od 14 dana, u za to posebno opredeljenim objektima, i putnici moraju da u istima rezervišu smeštaj pre polaska na put. Troškove boravka u izolaciji snose sami putnici. Sva lica se po dolasku u zemlju testiraju na COVID-19.
Tranzit državljana Srbije je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (uz obavezu da vreme provedeno u tranzitu bude maksimalno 24 sata). Tranzit je dozvoljen samo preko aerodroma u Oklandu.
Ulazak na Novi Zeland dozvoljen je samo državljanima Novog Zelanda, licima koja imaju odobren stalni boravak i članovima njihovih užih porodica, kao i državljanima Australije koji obično prebivaju na Novom Zelandu.
 Od 16. januara 2021. godine, svi putnici koji dolaze iz Velike Britanije i SAD, moraju da dostave pismeni dokaz negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata.

NORVEŠKA

Državljani Srbije ne mogu ući u Norvešku osim lica koja imaju regulisan boravak ili ako postoje posebni razlozi kao što su: potreba za posebnom negom osobe koja je u Norveškoj ili drugi razlozi u cilju dobrobiti lica koje se nalazi u Norveškoj; ako se ostvaruje dogovoreni ili formalizovani kontakt roditelj-dete ili kada dete ima podeljeno prebivalište; ako su bliski srodnici osoba sa prebivalištem u Norveškoj; ako je lice u aerodromskom tranzitu;  ako lice obavlja komercijalni prevoz robe ili putnika ili radi u sektoru kritično važnih društvenih funkcija.
Pored prethodno navedenih kategorija putnika, državljanima Republike Srbije koji su u srodstvu/vezi sa državljanima Norveške ili licima koja u Norveškoj imaju regulisan boravak, omogućen je ulazak u Norvešku. Reč je o sledećim grupama:

 1. Odrasla deca/usvojena deca i roditelji/usvojitelji odrasle dece
 2. Lica u rodbinskom odnosu na relaciji unuci-bake i dede, uključujući i usvojiteljski odnos
 3. Emotivni partneri stariji od 18 godina i njihova maloletna deca. Neophodno je da emotivni odnos traje duže od devet meseci i da je postojao prethodni lični susret partnera. Zahtev za dozvolu ulaska emotivnog partnera neophodno je uputiti naldežnom norveškom Direktoratu za imigraciju (UDI). Postupak prijave je automatizovan i besplatan, a na odbijene zahteve podnosilac nema pravo žalbe.         

Za sva lica koja mogu da uđu u Norvešku obavezan je negativan PCR ili brzi antigenski test, ne stariji 24 sata i elektronska registracija u roku kraćem od 72 sata pre dolaska - https://reg.entrynorway.no/. Po ulasku u Norvešku obavezan je novi brzi test, kao i desetodnevni karantin.
Norveška, pored sopstvenih, uvažava potvrde o vakcinaciji i preležanoj bolesti: Danske, Švedske i digitalne EU COVID-19 sertifikate.
Dodatne informacije se mogu naći:
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-gener…
https://www.regjeringen.no/contentassets/48bf71bca8fe45888e83807f6d1f90…

 

OMAN
Državljani Srbije mogu da uđu u Sultanat Oman. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

PAKISTAN
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u Pakistan. Na aerodromu se kontroliše temperatura. Za lica koja pokažu simptome medicinsko osoblje na aerodromu odlučuje da li će zahtevati test na koronu. U slučaju pozitivnog testa, obavezna je mera izolacije u bolničkim ili uličnim uslovima. 

PALAU
Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu ili tranzitiraju. Neophodno je da prilikom ulaska popune formular o zdravstvenom stanju i da budu podvrgnuti zdravstvenom pregledu. Zabranjen je ulazak za one državljane Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili ili tranzitirali u NR Kini (uključujući Hong Kong i Makao) ili su boravili na putničkim kruzerima koji su pristajali u luke zemalja koje su pogođene bolešću COVID-19. 
Navedeno se odnosi na sve strane državljane.

PALESTINA
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti da tranzitiraju preko teritorije Palestine.

PANAMA
Državljani Srbije mogu da uđu u Panamu. Neohodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. I za tranzit se zahteva posedovanje negativnog PCR testa, uz zabranu napuštanja aerodroma. 

PAPUA NOVA GVINEJA 
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u Papua Novu Gvineju. Izuzetak su lica sa specijalnim odobrenjem nadležnih organa. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od sedam dana.

PARAGVAJ
Državljani Srbije mogu da uđu u Paragvaj sa svih destinacija osim iz Velike Britanije i Brazila. Za letove iz pomenute dve države je propisan poseban režim. Uslov za ukrcavanje u avion je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Neophodno je imati zdravstveno osiguranje kojim je pokriveno i lečenje od COVID-19, te 24 časa pre leta elektronskim putem popuniti obrazac o zdravstvenom stanju.

PERU
Državljani Srbije mogu ući u Peru. Neophodan je negativan PCR ili antigenski test, ne stariji od 72 sata. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Peru. Obavezni je karantin od 14 dana za nerezidente.
Stranci ne mogu ući Peru ukoliko su boravili u Brazilu, Indiji ili Južnoj Africi, odnosno uloliko su tranzitirali preko pomenutih država u poslednjih 14 dana.
Kopnene granice su još uvek pod restriktivnim režimima lokalnih vlasti, koje izdaju posebna odobrenja. Kontakt e-mejlovi za dodatne informacije su: iperu@promperu.gob.pe i perulimaapto@promperu.gob.pe.

POLjSKA
Državljanima Republike Srbije nije dozvoljen turistički ili privatan ulazak u R. Poljsku. Dozvoljena su  isključivo opravdana putovanja kao što su poslovni put, školovanje, lečenje i sl, uz odgovarajuću dokumentaciju koja to potvrđuje (pozivno pismo poljske kompanije, fakulteta ili bolnice).
Državljani Srbije kojima je dozvoljen ulazak moraju da imaju i potvrdu o vakcinaciji kojom se dokazuje da je prošlo minimum dve nedelje od potpuno okončane vakcinacije (vakcinom koja je odobrena za upotrebu u Evropskoj uniji - Pfiser-BioNTech,  Moderna-Biotech Spain,  AstraZeneca AB,  Janssen-Cilag International).
Takođe, priznaje se lekarska potvrda o preležanoj bolesti izazvanoj virusom SARS-CoV-2, najkasnije 6 meseci pre dana prelaska granice Republike Poljske.
Osobama koje nemaju navedene potvrde određuje se karantin u trajanju od 10 dana. Karantin se može skratiti tek nakon što se u izolaciji u Poljskoj provede 7 dana, kada je moguće uraditi PCR test.
Tranzit je moguć preko aerodroma, pod uslovom da se poseduje avionska karta kojom se dokazuje da će se teritorija Poljsku napustiti u roku od 24 sata.

PORTUGALIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Portugaliju uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili uz brzi antigenski test (TRAg), ne stariji od 48 sati, koji je u skladu sa standardima Komiteta EU za zdravstvenu bezbednost (više detalja se može pronaći na sledećem linku: https://www.consuladoportugalparis.org/docs_upl/covid-19_rat_common-list_en.pdf ). Za decu do 12 godina starosti ne postoji obaveza prezentovanja testa.  Svi putnici koji dolaze u Portugaliju pre puta treba da popune formular koji je dostupan na sledećem linku: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card . Putnici u tranzitu su takođe u obavezi da imaju test.

RUANDA
Državljani Srbije, kao i svi putnici koji dolaze u Ruandu, presedaju, tranzitiraju i odlaze iz Ruande, su u obavezi su da pokažu negativan PCR test, urađen u licenciranoj laboratoriji, ne stariji od 72 sata.
Pre leta svi putnici su u obavezi da popune elektronsku aplikaciju (www.rbc.gov.rw) i dobiju jedinstveni zdravstveni kod (Unique Health Code), koji prikazuju prilikom sletanja u Ruandu.
Za putnike koji ulaze u Ruandu, obavezujući je još jedan PCR test koji se radi po dolasku, a rezultati testa dobijaju se u roku od 24 sata. Do trenutka dobijanja rezultata testa, putnici se, o svom trošku, smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu. Sve aktuelne informacije u vezi sa ulaskom u Ruandu mogu se pronaći na sledećem linku: https://travel.rbc.gov.rw/travel/

RUMUNIJA
Državljani Republike Srbije mogu ući na teritoriju Rumunije, uz obavezan karantin u trajanju od 14 dana.
Od karantina su  izuzete sledeće kategorije: lica koja su vakcinisana, a po isteku 10 dana od kompletne vakcinacije; lica kojima je potvrđeno prisustvo virusa COVID – 19 u prethodnih najviše 180, a najmanje 14 dana pre ulaska na teritoriju Rumunije; deca uzrasta do tri godine (bez obaveze prilaganja negativnog rezultata PCR testa); deca uzrasta između 3-16 godina (uz  obavezno prilaganje negativnog rezultata PCR testa, ne starijeg od 72 sata); prekogranični radnici; studenti; lica koja na teritoriji Rumunije ostaju najduže 72 sata (ukoliko prilože negativan rezultat PCR testa); lica u tranzitu, pod uslovom da teritoriju Rumunije napuste u roku od 24 sata.

RUSKA FEDERACIJA
Državljani Republike Srbije, kao i svi strani državljani (bez obzira na tip pasoša i načina regulisanja boravka u Rusiji), mogu da uđu u Rusku Federaciju uz obavezan negativan rezultat PCR testa na ruskom ili engleskom jeziku, ne stariji od 72 sata od datuma uzimanja brisa. Ukoliko strani državljanin ne poseduje predmetni PCR test pre sletanja na aerodrom u Rusiju, biće automatski deportovan nazad u državu poletanja.

SAD
Državljani Srbije mogu da uđu u SAD. Međutim, u SAD ne mogu da uđu ona lica koja su tokom prethodnih 14 dana boravili u NR Kini (osim Hong Konga i Makao), Iranu, 26 zemalja Šengen zone, V. Britaniji i Brazilu. Pod boravkom se smatra i tranzitiranje kroz međunarodnu zonu.
Obavezan je negativan PCR ili NAAT test, ne stariji od 3 dana ili za one koji su preležali bolest pozitivan test, ne stariji od 3 meseca, uz lekarsku potvrdu kojom se tvrdi da je lice bezbedno za putovanje. Test je obavezan i za decu počev od dve godine. Kontrolu posedovanja testa vrši avio prevoznik. Takođe, preporučuje se da se test uradi i u SAD, između trećeg i petog dana po dolasku, kao i da se bude 7 dana u samoizolaciji. Ukoliko dođe do odlaganja leta, iz bilo kojih razloga, putnici će morati da rade novi test ukoliko se ne uklapaju u traženi rok od 3 dana pre putovanja.
Dodatne informacije se mogu naći na sledećem linku: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html

SAMOA
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

SAN MARINO
Državljani Srbije mogu da uđu u San Marino ili tranzitiraju uz obavezu prethodne prijave Ministarstvu inostranih poslova San Marina, putem e-mejla: viaggiareinformati@esteri.sm  ili telefonski: 00378/549888888. Po dolasku obavezno je podvrgavanje serološkom testu. U slučaju pozitivnog rezultata lice se podvrgava molekuralnom testu i ukoliko rezultat bude pozitivan podleže kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana. 

SAO TOME I PRINCIPE
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju uz  negativan test, ne stariji od 72 sata.

SAUDIJSKA ARABIJA
Državljani Srbije koji imaju boravišnu dozvolu (iqama) sa važećom vizom ili neku od sledećih viza: poslovna, radna ili za posetu, mogu da uđu u zemlju uz obavezan negativan PCR test, ne stariji od 72 časa, izdat od strane akreditovane laboratorije u Srbiji i potvrdu o vakcinisanju jednom od sledećih vakcina: dve doze Fajzer-Biontek, dve doze Oksford-AstraZeneka, dve doze Moderna, jedna doza Džonson&Džonson.
Neophodna je registracija podataka o imunizaciji putnika pre polaska za Saudijsku Arabiju na internet stranici: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home
Zahteva se potvrda uspešne registracije (SMS porukom, odštampanom potvrdom sa brojem registracije, potvrdom registracije preko internet stranice Muqeem).
U slučaju da lice nije vakcinisano ili je vakcinisano nepriznatom vakcinom (npr. Sinofarm, Sputnjik V), pored negativnog PCR testa, obavezan je i karantin - smeštaj sedam dana u nekom od hotela sa liste Ministarstva turizma Saudijske Arabije, uz dva dodatna PCR testa. Radi otpusta iz karantina obavezan je negativan rezultat PCR testa šestog dana.
Takođe, neophodno je putno zdravstveno osiguranje koje, između ostalog, pokriva puno bolničko lečenje od COVID-19, kao i troškove karantina. Smeštaj u institucionalnom karantinu treba rezervisati uz avionsku kartu. U slučaju da troškovi smeštaja tokom karantina nisu obuhvaćeni kartom ili osiguranjem, snosi ih putnik (troškovi smeštaja variraju i mogu iznositi od 1000 do 2000 USD).
Ulazak u Saudijsku Arabiju je zabranjen iz sledećih država: UAE, Etiopija, Vijetnam , Egipat, Liban, Libija, Sirija, Turska, Brazil, Argentina, JAR, Indija, Indonezija, Pakistan, Jermenija, Somalija, DR Kongo, Avganistan, Venecuela i Belorusija.
Zabrana se odnosi i na putnike koji su boravili ili bili u tranzitu kroz bilo koju od navedenih država u prethodnih 14 dana.
Sva navedena pravila važe za decu od 8 godina i stariju.
Pre ulaska obavezno je popunjavanje formulara sa osnovnim informacijama i instalacija aplikacije Tawakkalna na mobilni telefon. Aplikacija određuje trajanje karantina, a od 1. avgusta Saudijska Arabija uvodi ograničenje pristupa javnim prostorima za nevakcinisana lica, na osnovu statusa u aplikaciji Tawakkalna. Licima koja su primila obe doze vakcine biće dozvoljen ulazak u tržne centre, restorane, radnje i pijace, uz proveru aplikacije.

SVETA LUCIJA
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u zemlju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od sedam dana i popune formular koji se može naći na https://www.stlucia.org/en/covid-19/pre-arrival-form-for-visitors/

SENEGAL
Državljani Srbije mogu da uđu u Senegal, uz odobrenu vizu, pri čemu je neophodno da poseduju negativni test (PCR test i test krvi), ne stariji od 72 sata. Navedeno važi i za putnike koji provode duže od 24 časa u tranzitu. Putnici u avionu potpisuju izjavu da nemaju simptome virusa i da nisu bili u kontaktu sa zaraženim licima. Postoji i mogućnost da se zbog hitnosti putovanja putnik izuzme od obaveze prethodnog testiranja (PCR test i test krvi), ali to mora da se navede u izjavi koju avio kompanija dostavlja nadležnim vlastima na aerodromima u Senegalu. U tom slučaju, testiranje se vrši aerodromu o trošku putnika.    
Ulazak je moguć isključivo letovima avio kompanija Air Senegal i Royal Air Maroc.

SENT VINSENT I GRENADINI
Državljani Srbije mogu da uđu u Sent Vinsent i Grenadine uz obavezu da pre puta popune i podnesu formular koji se može naći na sajtu https://stv.servicedx.com/formmgmt/travelform. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Osobe koje dolaze iz zemalja visokog ili srednjeg rizika biće dodatno testirane na aerodromu i primorane na karantin u trajanju od 10, odnosno 5 dana o svom trošku. Ukoliko rezultat testa bude negativan, karantin se može napustiti.

SENT KITS I NEVIS
Državljani Srbije mogu da uđu u Sent Kits i Nevis. Putnici su u obavezi da popune formular na sajtu www.covid19.gov.kn,  kao i da dostave negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Putnici se na aerodromu podvrgavaju pregledu i popunjavaju zdravstveni upitnik.
Neophodno je preuzeti aplikaciju na telefonu za praćenje kontakata. Prvih sedam dana boravka se može provesti isključivo u hotelu. Između 7 i 14 dana mora se uraditi novi RCR test o svom trošku, i ukoliko isti bude negativan, omogućava se kretanje van hotelskog kompleksa.

SEVERNA MAKEDONIJA
U skladu sa odlukom Vlade, od 12.oktobra državljani Srbije mogu da uđu u Severnu Makedoniju bez posedovanja negativnog PCR testa. Istovremeno, u saopštenju Vlade Severne Makedonije se apeluje da se putovanja svedu na minimum i isključivo za neodložne potrebe. 

SEJŠELI 
Državljani Srbije mogu da putuju na Sejšele ali uz prethodno pribavljeno odobrenje od strane zdravstvenih vlasti. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Preko posebne platforme na stranici https://seychelles.govtas.com/ se pribavlja odobrenje za ulazak. Putnici se ohrabruju da se pre puta vakcinišu, ali njihov status u tom pogledu ne utiče na ulazak u zemlju. Osiguranje koje pokriva COVID-19 je obavezno.

SIJERA LEONE
Državljani Srbije mogu da uđu u Sijera Leone uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i dozvolu putovanja koja se dobija preko portala Vlade Sijera Leonea (www.travel.gov.sl).  Takođe, po dolasku u zemlju su dužni da popune zdravstveni upitnik i prezentuju potvrdu o uplati za novi PCR i RDT test kojima će biti podvrgnuti po dolasku u zemlju. 
U slučaju da je RDT test negativan, putnicima je dozvoljeno da napuste aerodrom. U obrnutom slučaju se stavljaju u izolaciju u neki od hotela u gradu Lunđi dok se ne dobiju rezultati PCR testa. Vreme za dobijanje rezultata PCR testa je 48 sati. U slučaju da je PCR test pozitivan zdravstvene vlasti Sijera Leone prinudno upućuju putnika u neki od centara za lečenje. 

SINGAPUR
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Singapur osim lica koja imaju stalnu boravišnu ili radnu dozvolu. Moguće su kratkoročne posete rezidentu Singapura a da ga posećuju supružnik ili deca. Za takvu vrstu poseta je potrebno podneti zahtev, te se stoga savetuje da se prethodno kontaktira najbliža ambasada Singapura. 

SIRIJA 
Državljani Srbije mogu ući u Siriju jedino iz Libana, preko kopnenog GP „Masna“. Za ulazak je neophodan negativan PCR test urađen u državnoj laboratoriji u Bejrutu, ne stariji od 12 sati. Po ulasku u Siriju, neophodna je samoizolacija u trajanju od 5 dana. Državljani Srbije ne mogu tranzitirati kroz Siriju.

SLOVAČKA
Državljani Srbije mogu ući u Slovačku. Neophodna je elektronska registracija pre ulaska na teritoriju Slovačke na: http://korona.gov.sk/ehranica. Osobe koje su vakcinisane (najmanje 14 dana od druge doze ili 21 dan, ako je vakcina koja se daje u jednoj dozi) mogu ući bez ograničenja, ukoliko imaju potvrdu o vakcinaciji na slovačkom, češkom ili engleskom jeziku. Registracija vakcinisanim osobama (preko sajta: http://korona.gov.sk/ehranica) važi 6 meseci od datuma prve registracije.
Osobe koje nisu vakcinisane moraju poštovati epidemiološke mere (izolacija u trajanju od 14 dana, koja se može prekinuti dobijanjem negativnog rezultata PCR testa, koji se može uraditi najranije petog dana izolacije).
Osobe koje dolaze avionom ujedno treba da popune formular na sajtu http://www.mindop.sk/covid.

SLOVENIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Sloveniju uz posedovanje PCR testa ne starijeg od 72 sata, brzog antigenskog testa (HAGT) ne starijeg od 48 sati, lica koja prilože potvrdu o pozitivnom PCR testu starijem od 10 dana, ali ne starijem od 6 meseci, odnosno potvrdu lekara da su preležali COVID-19, a da od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci ili ukoliko prilože zeleni karton o vakcinaciji protiv COVID-19 kojom se dokazuje da je od primanja druge doze vakcine proizvođača Biontech/Pfizer proteklo najmanje 7 dana, Moderna, Sputnik V, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sinopharm proteklo najmanje 14 dana i AstraZeneca najmanje 21 dan.
Za tranzit kroz R. Sloveniju neophodno je posedovati dokaz o ulasku u zemlju odredišta i može trajati maksimalno 12 sati .
Dodatne informacije na linku https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossi…

SOLOMONOVA OSTRVA
Državljanima Republike Srbije, kao i svim stranim državljanima do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.
Izuzeta su lica sa specijalnim odobrenjem nadležnih organa koja moraju da poseduju dupli negativan PCR test (ne stariji od 14 i 3 dana pre putovanja). Takođe, obavezan je karantin od 14 dana.

SOMALIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Somaliju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 96 sati.
Prilikom odlaska iz Somalije svi putnici su u obavezi da imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata.

SUDAN, REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Sudan. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.

SURINAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

TAJLAND
Državljani Srbije mogu da uđu u Kraljevinu Tajland sa turističkom vizom uz ispunjavanje odgovorajućih uslova od kojih je jedan 14-dnevni karantin. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe, potreban je i Certificate of Entry i drugi dokumenti, tako da je pre putovanja neophodno kontaktirati Počasni konzulat u Beogradu ili najbližu ambasadu Tajlanda.

TANZANIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Tanzaniju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po dolasku, svi putnici se o svom trošku (25 dolara) podvrgavaju dodatnom testiranju (brzi test).
Pre dolaska u Tanzaniju (u roku od 24 sata) svi putnici moraju da popune obrazac na sajtu https://afyamsafiri.moh.go.tz/.

TADžIKISTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Tadžikistan, osim lica koja imaju odobrenje za stalni boravak ili na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja nadležnih organa Tadžikistana u slučajevima postojanja bračnih ili rodbinskih veza. Nije potreban negativan test, ali je obavezan 14-to dnevni karantin. Testiranje obavezno samo u slučajevima postojanja simptoma bolesti.

TOGO
Državljani Srbije mogu da uđu u Togo. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po dolasku na aerodrom u Togo putnici se podvrgavaju ponovnom testiranju. Takođe, i pre napuštanja Togoa putnici su dužni da urade PCR test. Troškove oba testa snose putnici.  Po dolasku u Togo putnici su u obavezi da instaliraju mobilnu aplikaciju TOGO SAFE, koja mora biti aktivna tokom boravka i najmanje još 30 dana po napuštanju Togoa. U slučaju nepridržavanja ove mere, licu se može odrediti karantin i izreći novčana kazna.

TONGA
Svim stranim državljanima, uključujući državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju, osim uz specijalno odobrenje nadležnih organa. 
Obavezan je karantin od 14 dana.

TRINIDAD I TOBAGO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.    

TUVALU
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

TUNIS
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Tunis, negativan PCR test neće više biti potreban putnicima koji ispunjavaju sledeće kriterijume:
1. Putnici koji su primili dve doze vakcine (potvrda sa QR kodom).
2. Putnici koji su preležali COVID 19 (koji su bili zaraženi virusom najmanje 6 nedelja pre ukrcavanja), pod uslovom da pokažu lekarsko uverenje izdato od strane nadležnih organa.
Ostali putnici, stariji od 12 godina, obavezno moraju imati negativan PCR test (sa QR Kodom), koji nije stariji od 72 sata u trenutku ukrcavanja.
Osobe koje nemaju regulisan boravak u Tunisu, a koje nisu vakcinisane i nisu preležale COVID 19, u obavezi su da provedu 7 dana u samoizolaciji u hotelu (moraju imati potvrdu o rezervisanom hotelskom karantinu).
Na aerodromima će se vršiti nasumični brzi testovi. Svaki pozitivan slučaj biće smešten u izolaciju u za to namenjenom centru.
Svi putnici moraju obavezno popuniti formular za ulazak u Tunis koji je dostupan na sledećem linku: https://app.e7mi.tn/language.  Putnicima se savetuje da imaju sačuvan ili odštampan primerak kod sebe prilikom pasoške kontrole radi što kraćeg zadržavanja.

TURSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Tursku. Ukoliko se ne ulazi iz Avganistana, Bangladeša, Brazila, Južne Afrike, Nepala, Pakistana, Šri Lanke, Ujedinjenog kraljevstva, Irana, Egipta i Singapura, u Tursku se može ući sa potvrdom o potpunoj vakcinaciji izdatoj od strane nadležnog organa, s tim da je druga doza dobijena najmanje pre 14 dana pre dolaska u Tursku, i/ili sa potvrdom od nadležnih organa da je u poslednjih 6 meseci preležan COVID-19. Ukoliko lice ne poseduje jedan od prethodna dva navedena dokumenta neophodno je posedovati negativan PCR test,  urađen u poslednjih 72 sata pre ulaska u Tursku ili negativan rezultat brzog antigenskog testa uređen 48 sati pre ulaska u zemlju. Licima mlađim od 18 godina koja se nalaze u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji nije potreban PCR test.
Lica koja dolaze ili su se u poslednjih 14 dana od ulaska u Tursku nalazila u Avganistanu, Bangladešu, Brazilu, Južnoj Africi, Nepalu, Pakistanu i Šri Lanki moraju da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i određuje im se mera obaveznog 14-og karantina.
Lica koja dolaze iz Ujedinjenog kraljevstva, Irana, Egipta i Singapura u obavezi su da poseduju negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata.
Na svim graničnim prelazima se vrše nasumična PCR testiranja.
U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.

TURKMENISTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

UGANDA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ugandu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 120 sati.
Prilikom odlaska iz Ugande svi putnici su u obavezi da poseduju negativan PCR test, koji je urađen u ovlašćenoj laboratoriji. Sve aktuelne informacije u vezi sa ulaskom u Ugandu mogu se pronaći na internet stranici: https://www.health.go.ug/covid/

UJEDINjENI ARAPSKI EMIRATI
Državljani Srbije mogu da uđu u UAE. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Republika Srbija i UAE imaju potpisan Sporazum o međusobnom priznavanju vakcina, te svi građani R. Srbije koji su vakcinisani i imaju sertifikat o vakcinaciji, uz negativan PCR test su oslobođeni karantina.
Za ulazak u Dubai, državljani Srbije imaju mogućnost da se testiraju u Srbiji (test ne stariji od 48 sati) ili po sletanju na Dubai aerodrom. Nalaz testa sa aerodroma se dobija u roku od jednog do dva dana na mobilni telefon i obavezna je samoizolacija do dobijanja rezultata.
Za ulazak u Abu Dabi je neophodan negativan PCR test i po sletanju na aerodrom radi se još jedan test. Putnici iz zemalja koje su na ''zelenoj listi'' i imaju negativan test  nemaju obavezu karantina. Za putnike iz ostalih zemalja je obavezan karantin u trajanju od 10 dana i nošenje GPS narukvice. Za one koji ostaju u Abu Dabiju duže od 6 dana neprekidno, obavezan je PCR test šestog dana i još jedan dvanaestog dana. Lista zemalja na zelenoj listi se može naći u sledećem linku: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries
Za sve koji dolaze u UAE obavezno je da se instalira Al Hosn aplikacija.
U Abu Dabiju, samo uz zeleni status Al Hosn aplikacije moguće je ući u hotel, restoran, supermarket i sva ostala javna mesta. Turisti koji slete na Abu Dabi aerodrom dobijaju poseban unificiran broj (UID) koji im je potreban za instaliranje Al Hosn aplikacije.
Savetujemo da se aplikacija instalira odmah po sletanju na aerodrom i da se provere svi podaci, jer se dešavaju greške u aplikaciji koje je kasnije teže otkloniti.
Za dobijanje zelenog statusa potreban je PCR test i to po kategorijama:
    1. Vakcinisani (poslednja doza vakcine primljena i od tada je prošlo 28 dana) – negativan PCR test omogućava zeleni status 30 dana
    2. Vakcinisani (poslednja doza vakcine primljena ali je prošlo manje od 28 dana) - negativan PCR test omogućava zeleni status 14 dana
    3. Vakcinisani (primljena prva doza vakcine i čekaju primanje druge doze) - negativan PCR test omogućava zeleni status 7 dana
    4. Vakcinisani (primljena prva doza vakcine, ali sa drugom dozom kasne više od 42 dana) - negativan PCR test omogućava zeleni status 3 dana
    5. Izuzeti od vakcinacije po propisima Abu Dabi sekretarijata za zdravstvo – negativan PCR test omogućava zeleni status 7 dana
    6. Nevakcinisani – negativan PCR test omogućava zeleni status 3 dana
Od 21. juna 2021. najavljene su iste mere i za Dubai.
Specifičnost UAE je da između emirata Abu Dabi i Dubai postoji kontrolni punkt koji se ne može preći bez negativnog nalaza PCR ili DPI testa. Takođe, svi nerezidenti i rezidenti UAE, koji preko Dubai aerodroma dođu u UAE i nastave kopnom ka Abu Dabiju, na punktu će dobiti narukvicu kojom se prati obavezna samoizolacija u trajanju od 10 dana (ne važi za građane RS koji imaju sertifikat o vakcinaciji). Više informacija o režimu ulaska u Abu Dabi se može naći u sledećem linku: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel

UZBEKISTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Uzbekistan. Granice su zatvorene.

UKRAJINA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ukrajinu ukoliko poseduju jedan od navedenih dokumenata:
- potvrdu o punoj vakcinaciji nekom od vakcina sa liste Svetske zdravstvene organizacije za upotrebu u vanrednim okolnostima (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac) koja je izdata na engleskom jeziku (ili sa prevodom na engleski jezik)
- negativan PCR test ne stariji od 72 sata
- brzi antigenski test ne stariji od 72 sata
i obaveznu polisu zdravstvenog osiguranja na troškove lečenja od virusa COVID-19 za vreme boravka u Ukrajini izdatu od strane osiguravajuće kompanije registrovane u Ukrajini ili osiguravajuće kompanije koja ima predstavništvo ili ugovorne odnose sa osiguravajućom kompanijom – partnerom na teritoriji Ukrajine. Osiguranje je moguće kupiti i na sajtu visitukraine.today
Od navedenog su izuzeti: lica koja imaju stalni boravak u Ukrajini, izbeglice, zaposleni u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i predstavništva međunarodnih misija i organizacija akreditovanim u Ukrajini i članovi njihovih porodica, vozači i članovi posada teretnih vozila, autobusa u redovnom i neredovnom prevozu, članovi vazduhoplovnih i pomorskih posada, rečnih brodova, članovi voznih i železničkih posada.
Deca, strani državljani, mlađa od 12 godina, moraju posedovati samo osiguranje na troškove lečenja od COVID-19, ali ne i potvrdu o vakcinaciji, negativni PCR ili brzi antigenski test.

Stranim državljanima, starijim od 12 godina, izuzimajući gore navedene kategorije putnika, koji dolaze iz Rusije, Indije, Portugalije ili Velike Britanije ili su boravili u tim državama najmanje 7 dana u poslednjih 14 dana, pored gore navedenog, potreban je negativan brzi antigenski test na prisustvo virusa Covid-19, koji moraju uraditi na graničnim prelazima prilikom ulaska u Ukrajinu. U slučaju dobijanja pozitivnog rezultata, takvim osobama je zabranjen ulazak u zemlju. Stranim državljanima sa odobrenim stalnim boravkom u Ukrajini dozvoljen je ulazak u Ukrajinu i ukoliko je rezultat testa pozitivan, ali u tom slučaju podležu samoizolaciji.
Ulazak i izlazak sa teritorije Donjecka, Luganska, Krima i Sevastopolja podrazumeva da strani državljani poseduju polisu zdravstvenog osiguranja na troškove lečenja od COVID-19. Navedena polisa osiguranja nije potrebna stranim državljanima sa stalnim boravkom u Ukrajini, zaposlenima u predstavništvima međunarodnih misija i organizacija akreditovanim u Ukrajini.

URUGVAJ
Državljani Srbije ne mogu ući u Urugvaj osim u izuzetnim slučajevima i uz posebno odobrenje koje se traži putem sledeće e-mejl adrese: dnm-consultas@minterior.gub.uy. Strani državljani sa stalnim boravkom u Urugvaju mogu ući u zemlju uz prethodnu registraciju i pod uslovima navedenim na sledećem sajtu: https://www.gub.uy/tramites/creacion-usuario-gubuy-id-uruguay-auto-registro.

FILIPINI
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju na Filipine osim supružnika i dece filipinskih državljana i nosioca boravišne dozvole. Prilikom dolaska podleže se medicinskoj evaluaciji i vrsti karantina koji bude određen. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu ambasadu Filipina.

FINSKA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Finsku, ukoliko putuju avionom, preko neke od država koje su na finskoj zelenoj listi, poput Nemačke, Austrije, Češke, Mađarske, Italije, Poljske, Bugarske, Rumunije (cela lista je dostupna na adresi: https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic ).
Po ulasku u zemlju, putnici mogu biti upućeni na zdravstveni pregled, koji može uključivati i PCR test (čak i u slučaju posedovanja dokaza o primljene dve doze vakcine) - odbijanje pregleda može rezultirati novčanom ili kaznom zatvora u trajanju do tri meseca. Putnici i sami mogu da zakažu testiranje (besplatno) putem linka: https://www.finentry.fi/en/ .
PCR test nije neophodan u slučaju posedovanja dokaza o preležanom virusu u poslednjih 6 meseci, dokaza o potpunoj vakcinaciji (mora proći više od 2 nedelje između vakcinacije i putovanja; priznate vakcine: Comirnaty (Pfizer-BionTech), Moderna, Vaxzevria (ranije poznata kao AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson)-dovoljna 1 doza, BIBP/Sinopharm, COVISHIELD, CoronaVac) ili negativnog rezultata testa na COVID19 (PCR ili antigenskog) ne starijeg od 72 sata.
Neophodna je samoizolacija u trajanju od 14 dana, ukoliko se ne radi drugi test u Finskoj, ili do dobijanja negativnog rezultata drugog testa.
Detaljne informacije: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/c… .
Druge korisne informacije: https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic . Odgovori finske granične službe (na engleskom jeziku) na upite o režimu ulaska mogu se dobiti pozivom na tel. +358295420100 ili slanjem e-mejla na adresu: rajavartiolaitos@raja.fi.

FIDžI
Državljanima Republike Srbije, kao i svim stranim državljanima do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

FRANCUSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Francusku.
Svi putnici su dužni da pri ulasku na francusku teritoriju imaju popunjen obrazac – potvrdu o međunarodnom putovanju (https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestatio…).
Za lica koja su vakcinisana nekom od sledećih vakcina: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson, moraju da prilože dokaz o izvršenoj vakcinaciji, pod uslovom da je prošlo 2 nedelje od revakcine za Pfizer, Moderna, AstraZeneca, odnosno 4 nedelje od jedne doze vakcine Johnson&Johnson (odnosno da je prošlo dve nedelje nakon vakcine kod osoba koje su preležale COVID-19).
Za lica koja nisu vakcinisana, ili su vakcinisani vakcinama Sinopharm ili Sputnik moraju da prilože negativan PCR ili antigenski test, ne stariji od 72 sata.

HAITI
Državljani Srbije mogu da uđu u Republiku Haiti. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 časa. Kopnena granica sa Dominikanskom Republikom je zatvorena. 

HOLANDIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Holandiju. Putnici koji dolaze iz Srbije nisu više u obavezi da poseduju negativan rezultat testa na COVID-19 niti imaju obavezu kućnog karantina po dolasku u Holandiju.
Dodatne informacije o putovanju u Holandiju i lokalnim epidemološkim merama mogu se naći na sledećem linku: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

HONDURAS
Državljani Srbije mogu da uđu u Honduras. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili negativan brzi kovid test. Takođe, potrebno je registrovati se u imigracionom institutu (https://prechequeo.inm.gob.hn/Login).

HRVATSKA

Državljani Republike Srbije i ostali putnici (nezavisno od državljanstva) koji dolaze neposredno iz Republike Srbije, mogu da uđu u Republiku Hrvatsku bez potrebe dokazivanja posebno opravdanog razloga putovanja, ali uz ispunjavanje epidemioloških uslova ulaska:

 • predočenje negativnog PCR testa (ne starijeg od 72 sata) ili brzog antigenskog testa na SARS-CoV-2 (ne starijeg od 48 sata)
 • predočenje potvrde o vakcinaciji koja nije starija od 210 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana; priznaju se potvrde za vakcine: Fajzer, Moderna, AstraZeneka, Gamaleja (Sputnjik V), Sinofarm (dve doze) i Janssen/Johnson&Johnson (jedna doza);
 • predočenje potvrde o preboljenom virusu Covid-19 i primljenoj jednoj dozi vakcine unutar šest meseci od početka bolesti Covid-19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 210 dana;
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa Covid-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 210 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti Covid-19, izdane od strane doktora.

Deca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od obaveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji ispunjavaju gore navedene uslove.

CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA 
Državljani Srbije mogu sa važećom vizom da uđu u Centralnoafričku Republiku ili tranzitiraju. Nije potrebno testiranje. 

CRNA GORA
Državljani Srbije, kao i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u Srbiji ili su u periodu od najmanje 15 dana pre ulaska u Crnu Goru neprekidno boravili, mogu da ulaze u Crnu Goru bez posedovanja testa na koronavirus i bez dokaza o vakcinaciji. Neophodno je poštovanje zdravstvenih mera u skladu sa zdravstvenim upozorenjem koje se može naći u sledećem linku: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1611733799-obavjestenje-zdravstveno-upozorenje-ijzcg-25012021.pdf
Detalji u vezi sa ulaskom stranih državljana u Crnu Goru se mogu naći u sledećem linku: https://www.covidodgovor.me/me/putovanja

ČAD
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

ČEŠKA REPUBLIKA
Državljani Republike Srbije koji su u poslednjih 14 dana, duže od 12 sati, boravili u tzv. zelenoj zoni (gde spada i R. Srbija) mogu da doputuju u Češku uz obavezu prethodnog prijavljivanja elektronskim putem https://plf.uzis.cz/ i posedovanja negativnog rezultata testa na Kovid-19 (antigenski ne stariji od 48 ili PCR ne stariji od  72 sata). Lica sa regulisanim trajnim boravkom u ČR mogu da urade test u roku od 5 dana od ulaska na teritoriju Češke.
Izuzetak od navedenih mera su:
- vakcinisana lica koja poseduju nacionalni sertifikat o završenoj vakcinaciji pod uslovom da je od  dobijanja druge doze prošlo 14 dana,
- radnici međunarodnog transporta,
- tranzit i zadržavanje kraće od 12 sati,
- deca mlađa 6 godina.
Državljani Srbije koji putuju u Češku iz neke druge zemlje (narandžasta, crvena ili tamno crvena zona) potrebno je da prethodno provere uslove ulaska iz te zemlje. To je moguće učiniti u sledećem linku: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

ČILE
Državljani Srbije ne mogu ući u Čile osim lica koja imaju stalni boravak. Lica koji imaju stalni boravak u Čileu mogu ući u zemlju vazdušnim putem isključivo preko međunarodnog aerodroma Arturo Merino Benitez u blizini Santjaga. Uslov za ukrcavanje u avion je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Neophodno je imati odgovarajuće odobrenje koje izdaju čileanska diplomatsko-konzularna predstavništva, kao i  zdravstveno osiguranje kojim je pokriveno i lečenje od COVID-19 i koje nije ispod vrednosti od 30.000 USA dolara. Prilikom sletanja u Čile popunjavaju se odgovarajući formulari, uključujući tzv. formular o praćenju kretanja čiji sadržaj se može naći na sledećoj veb stranici: https://www.c19.cl/formularios.html. Lica koja imaju odobrenje za ulazak podležu obaveznom karantinu od 10 dana u specijalno određenim za to karantinskim smeštajima. Preporučuje se rezervacija datog smeštaja pre polaska na put. U prvih pet dana se obavlja PCR test i ukoliko je rezultat negativan, ostatak karantina može da se provede u sopstvenom prebivalištu. Lica koja dolaze iz zemalja sa visokim stepenom rizka imaju obavezni karantin od 14 dana. Izlazak iz Čilea je zabranjen svim licima, osim u urgentnim i humanitarnim slučajevima.

DžIBUTI
Državljani Srbije mogu da uđu u Džibuti samo sa negativnim PCR testom (za starije od 11 godina, kako na ulasku, tako i na izlasku). Po ulasku u Džibuti se radi brzi test i obavezan je karantin. Lica starija od 25 godina koji imaju potvrdu o vakcinaciji ne moraju da idu u desetodnevni karantin.
Ulazak nije dozvoljen licima koja su boravila u Južnoj Africi, Brazilu ili Indiji ili su samo tranzitirali kroz te zemlje.

ŠVAJCARSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Švajcarsku.
Ukoliko u Švajcarsku dolaze avionom, potrebno je da popune formular za ulazak sa sajta https://swissplf.admin.ch/home, kao i da ispunjavaju jedan od sledeća tri uslova:

    da su preboleli korona virus i o tome poseduju potvrdu (11. dan od dana izdavanja pozitivnog PCR-testa mora biti u poslednjih šest meseci);
    da su vakcinisani (obe doze) nekom od sledećih vakcina: „Pfizer/BioNTech“, „Moderna“, „Johnson&Johnson“, „AstraZeneca“, „Sinopharm“ i o tome poseduju potvrdu;
    da poseduju negativan PCR-test ili negativan antigen brzi test.

Ukoliko u Švajcarsku dolaze autobusom ili vozom, moraju popuniti formular za ulazak „Entry form“ sa sajta https://swissplf.admin.ch/home (ali samo ako ne poseduju potvrdu o preležanom korona virusu u prethodnih šest meseci ili potpunoj vakcinaciji nekom od pobrojanih vakcina).
Ukoliko u Švajcarsku dolaze automobilom, nema posebnih COVID-19 uslova za ulazak.

ŠVEDSKA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Kraljevinu Švedsku, uz posedovanje potvrde o negativnom rezultatu testa na COVID 19, koja nije starija od 48 sati od vremena uzimanja uzorka. Tipovi testova koji se priznaju su: Antigen test, PCR test, LAMP test i TMA test.
Lica do 18 godina starosti nisu u obavezi da imaju test na COVID 19.

ŠPANIJA
Državljani Republike Srbije koji putuju direktnim letom mogu da uđu u Španiju samo sa QR kodom, koji mogu dobiti putem sledećeg linka www.spth.gob.es. Ukoliko putnici nemaju direktan let za Španiju i tranzitiraju kroz treću zemlju, obavezno je da provere uslove tranzitiranja kroz tu zemlju.