VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna

Važeća lična karta može se koristiti za putovanje u R. Albaniju.

Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Srbije mogu ući u Albaniju bez posebnih uslova. Nije potreban PCR test,  niti se izriče mera karantina.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljani R. Srbije koji poseduju važeću putnu ispravu, ili biometrijsku ličnu kartu, mogu ući, biti u tranzitu i boraviti u R. Albaniji bez vize 90, u periodu od 180 dana od datuma prvog ulaska na teritoriju zemlje. Maloletnim licima ulazak u R. Albaniju moguć je isključivo s pasošem.
Državljani R. Srbije koji nameravaju da u Albaniju putuju preko južne srpske pokrajine Kosova i Metohije prelaskom administrativnih linija u Merdaru, Jarinju ili Brnjaku sa sobom moraju imati važeću biometrijsku ličnu kartu, a za decu Izvod iz matične knjige rođenih, na koji je neophodno zalepiti ili zaheftati fotografiju deteta.

Ulaz kućnim ljubimcima je moguć uz pasoš vakcinacije veterinarske ambulante i potvrde veterinara da je ljubimac zdrav.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – U R. Albaniji, zbog panedemije virusa COVID - 19, na snazi je zabrana kretanja od 22- 6 časova. I dalje raste broj zaraženih koji u proseku iznosi preko 25%. Četiri bolnice koje rade u COVID sistemu prenatrpane su pacijentima pa se bolesnici u većini slučajeva leče kod kuće uz konsultacije s porodičnim lekarom.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Česti zemljotresi i poplave u zemlji, pogotovu u priobalnom delu, remete komfor svakodnevnog života.

TRANSPORT – Izuzetno važno poštovati saobraćajnu signalizaciju i ograničenje brzine na auto, magistralnim i regionalnim putevima kroz zemlju jer su česte kontrole radara saobraćajne policije.

U R. Albaniju možete putovati preko međunarodnog aerodroma „Majka Tereza" koji se nalazi u blizini Tirane. Air Serbia ima četiri avio linije nedeljno, let traje oko 60 min. Takođe, iz Tirane svakodnevno saobraćaju tri autobuske linije za Prizren i Prištinu odakle, uz pauzu od 30.-45.min, put se može nastaviti za Beograd ili ostale gradove u R. Srbiji.

OSTALO – Albanska valuta je LjEK (ALL). U hotelima, većim trgovinskim centrima, radnjama i sl. moguće je koristiti platne kartice naših banaka.

Kontakti
Prilikom boravka u R. Albaniji za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi R. Srbije u Tirani, putem sledećih kontakt telefona: +355-4-2223-042; +355-42232-091 i elektronske adrese: ambatira@icc-al.or