VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

 

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19                                                                                                                   

Svi potpuno vakcinisani nosioci viza mogu putovati u Australiju bez potrebe prethodnog pribavljanja dozvole od strane nadležnih organa.
Ulazak u Australiju za gore navedene kategorije omogućen je ukoliko lica poseduju sertifikat o punoj imunizaciji (na engleskom jeziku ili sa sertifikovanim prevodom na engleski jezik). Pomenuti sertifikati su prihvatljivi u papirnoj i elektronskoj formi. Kompletna imunizacija putnika podrazumeva da je od poslednje primljene doze prošlo najmanje 7 dana, kao i da je vakcina odobrena ili priznata od strane nadležnog australijskog organa – Australia`s Therapeutic Goods Administration (TGA): dve doze u razmaku od najmanje 14 dana: AstraZeneca Vaxzevria, AstraZeneca Covishield, Pfizer/Biontech Comirnaty, Moderna Spikevax or Takeda, Sinovac Coronavac, Bharat Biotech Covaxin, Sinopharm BBIBP-CorV (za lica do 60 godina u trenutku ulaska u Australiju), Gamaleya Research Institute Sputnik V, Novavax/Biocelect Nuvaxovid  ili jedna doza: Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag COVID Vaccine.
Za nevakcinisane putnike potrebno je prethodno pribaviti dozvolu nadležnih organa radi ulaska u zemlju i oni podležu uslovima karantina u državi ili teritoriji u koju dolaze.
Tranzit putnika je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu do 72 sata). Ukoliko je vreme provedeno u tranzitu duže od 72 sata, lice mora da pribavi odgovarajuću vizu i zatraži izuzeće radi ulaska u Australiju.
Svi putnici treba da popune Australia Digital Passenger Declaration  (https://dpd.homeaffairs.gov.au/)  u roku od 72 sata pre polaska.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                          

Državljanima R. Srbije je, za ulazak u Australiju, potrebna viza.

Sve informacije o vrsti, tipu i uslovima za pojedine kategorije viza se mogu naći na: https://covid19.homeaffairs.gov.au/i-want-apply-visa

Zahtev za vizu se može podneti elektronskim putem, registrovanjem na linku „ImmiAccount" - www.homeaffairs.gov.au/trav/visa/immi.

Informacije otome šta je dozvoljeno/nije dozvoljeno uneti u zemlju mogu se naći na: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visi/info i https://transferwise.com/au/blog/tax-implications-transfer-from-australia

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                        

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete videti na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: www.who.int

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija u Australiji je stabilna.

TRANSPORT – Prihvata se važeća nacionalna vozačka dozvola zemlje (iste kategorije), uz zvaničan prevod iste na engleski jezik i istovremenu obavezu nošenja međunarodne vozačke dozvole.

Državljani R. Srbije koji imaju regulisan boravak u Australiji, stariji od 25 godina, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu Australije, u kategoriji za putnička vozila i motocikle, bez obaveze polaganja vozačkog ispita.

Kontakti:                                                                                                                                                    

Prilikom boravka u Australiji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Kanberi, putem sledećeg broja telefona: + 612 / 6290-2630 i + 612 / 6290-2948 i elektronske adrese: embassy.canberra@mfa.rs i office.canberra@mfa.rs, kao i Generalnom konzulatu Republike Srbije u Sidneju, putem sledećeg broja telefona: + 612 / 9362-3003 i + 612 / 9362-4637 i elektronske adrese: gkrssid@optusnet.com.au

(Poslednje ažurirano ponedeljak, 11. jun 2018.)