VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza ukoliko ne pokreće imigracioni postupak i istog dana nastavi put ka krajnjem odredištu

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Čile, uz strogo poštovanje određenih uslova. Prilikom ukrcavanja na let, obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, a testiranje se može zahtevati i prilikom sletanja. Strani turisti moraju imati zdravstveno osiguranje kojim je pokriveno i lečenje od COVID-19 i koje nije ispod vrednosti od 30.000 USA dolara. Potrebno je da se popune odgovarajući formulari, uključujući tzv. Formular o praćenju kretanja čiji sadržaj se može naći na sledećoj veb stranici: https://www.c19.cl/formularios.html.
Strani turisti mogu ući u Čile samo ukoliko imaju tzv. Dozvolu kretanja (Pase de movilidad).  Dozvola kretanja se dobija popunjavanjem formulara na veb stranici https://www.mevacuno.gob.cl i slanjem sertifikata o punoj vakcinaciji. Čileanski nadležni organi odlučuju o svakoj potvrdi pojedinačno. Procedura elektronskog odobravanja i izdavanja Dozvole o kretanju traje između dve nedelje i mesec dana. Licima sa Dozvolom o kretanju, bez obzira na državljanstvo i svrhu putovanja određuje se karantin u trajanju od 5 dana.
Čileanski državljani i stranci sa stalnim boravkom u Čileu mogu ući u zemlju i bez Dozvole o kretanju, ali podležu karantinu od 7 dana.
Putnici nemaju pravo korišćenja nikakvog javnog sredstva prevoza od aerodroma do naznačenog prebivališta, a ukoliko ga dočeka neka druga osoba i ona podleže obaveznom karantinu.
Izlazak iz Čilea je omogućen svim licima, uz odgovarajuće mere, u zavisnosti od destinacije na koju se putuje i da li se koristi vazdušni ili putni saobraćaj.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljanima R. Srbije, nosiocima običnih pasoša, nije potrebna viza za turističku posetu i boravak u Čileu do 90 dana (Vize za duži boravak i druge konzularne usluge pruža Ambasada Čilea u Atini). U skladu sa čileanskim zakonima, deca do 18 godina starosti koja putuju sama moraju imati dozvolu za put roditelja ili staratelja. U slučaju da je ova dozvola izdata u R. Srbiji, mora biti propisno legalizovana od strane nadležnog Konzulata Čilea. Ukoliko dete do 18 godina starosti putuje u pratnji jednog roditelja ili staratelja, mora imati dozvolu za put drugog roditelja ili staratelja, takođe propisno legalizovanu. Roditelj koji putuje sa maloletnim detetom mora imati dokaz o srodstvu, i to original ili overenu kopiju Izvoda iz MKR. Ovo se odnosi kako na strane, tako i na čileanske državljane.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – R. Srbija i Čile nemaju ugovor o međusobnom zdravstvenom osiguranju svojih građana, pa se preporučuje putno osiguranje.
Posete lekaru se u većini slučajeva ne mogu platiti karticom, već samo u gotovom novcu.
Opšta sanitarna situacija u Čileu je dobra, a najveći problem predstavlja zagađenje vazduha, koje je najveće u zimskom periodu (od maja do avgusta).

Broj hitne pomoći je 131.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Masovne nasilne demonstracije su od oktobra 2019. godine vrlo česte, zbog socijalnog nezadovoljstva građana, zbog čega treba izbegavati veća okupljanja, pre svega u Santijago de Čile.
Stopa kriminala u Čileu nije visoka ali se preporučuju mere predostrožnosti uobičajene za turiste i boravak u većim gradovima ili turističkim centrima.
Čile spada u trusna područja. Informacije o merama u slučaju zemljotresa mogu se dobiti na sajtu Nacionalne kancelarije Čilea za hitne slučajeve (Oficina Nacional de Emergencia de Chile – www.onemi.cl).
Čile je popularna turistička destinacija za avanturističke sportove, s čim u vezi se preporučuje da se, pred put u udaljene delove zemlje, kontaktira Služba za šume Čilea www.conaf.cl ili Udruženje planinara Čilea www.feach.cl .
Sva lica koja, čak i ne znajući, prekrše čileanske zakone mogu biti proterana, pritvorena ili uhapšena. Kazne za posedovanje, korišćenje ili ilegalnu trgovinu drogama su izuzetno oštre u Čileu.

Broj telefona policije je 133.

TRANSPORT – Međunarodni aerodrom u Čileu je Komodoro Arturo Merino Benitez u Santjago de Čileu, koji je i glavna čileanska međunarodna luka.
Transport unutar Čilea je u principu bezbedan i dobro organizovan. Glavni putevi u celoj zemlji su dobri. U planinskim predelima je potrebno koristiti lance u zimskom periodu, a noću su česte guste magle.

Za vožnju u Čileu strani državljani obavezno moraju posedovati međunarodnu vozačku dozvolu.

OSTALO – Čileanski carinski propisi su veoma strogi u vezi sa privremenim unošenjem i iznošenjem oružja, lekova ili zaštićenih životinjskih vrsta.
Prilikom ulaska i izlaska iz Čilea, postoji obaveza prijave keš novca u vrednosti većoj od 10.000 USA dolara, kao i dokaz o poreklu istog, ukoliko se poseduje veća suma.
Čileanska valuta je pezos.
Prihvataju se sve važnije svetske platne kartice. Cena hotelskog smeštaja u proseku je oko 150 do 200 USD. Za ishranu je dnevno potrebno oko 50-100 USD.

Kontakti:

Prilikom boravka u Čileu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Buenos Airesu (adresa: Marcelo T. de Alvear 1705, C1060AAG, Buenos Aires, Argentina), putem sledećeg kontakt telefona: (+54-11) 4813-3445 4813-3446 i elektronske adrese: e .serbia@fibertel.com.ar, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Čile.