VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak u Finskoj u trajanju do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R. Srbije koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova - Koordinaciona uprava. Pasoš mora biti izdat u poslednjih deset godina i važiti najmanje tri meseca nakon planiranog napuštanja Finske i Šengen zone. Finski nadležni organi apeluju na dodatne uslove za ulazak na finsku teritoriju: posedovanje polise zdravstvenog osiguranja za period boravka u Finskoj, kao i dovoljan iznos novčanih sredstava za pokrivanje boravka – 30 evra po danu. Finski nadležni organi zadržavaju pravo da odbiju ulazak licima koja predstavljaju rizik po javni red, nacionalnu bezbednost, javno zdravlje ili odnose Finske sa drugim državama. Ulazak u Finsku može biti odbijen i zbog sumnje u nameru lica da zarađuje novac na finskoj teritoriji na nedozvoljen način.
Obavezno je prijavljivanje gotovog novca u iznosu većem od 10.000 evra. Punoletni putnici, koji nisu državljani EU, prilikom ulaska u Finsku mogu bez plaćanja carinskih dažbina uneti (za ličnu upotrebu), najviše 200 komada cigareta ili 50 komada cigara ili 100 komada cigarilosa ili 250 grama duvana. Takođe, maksimalne dozvoljene količine alkoholnih pića koje mogu uneti lica starija od 20 godina su: 1 litra jakog alkoholnog pića (koje sadrži preko 22% alkohola) ili 2 litre alkoholnog pića sa najviše do 22% alkohola, kao i 4 litre vina i 16 litara piva. Prilikom ulaska u Finsku sopstvenim automobilom, može se bez plaćanja carine uneti najviše 10 litara goriva (pored goriva koje se već nalazi u rezervoaru vozila).
Putnicima koji ulaze u Finsku, koji nisu državljani EU, dozvoljeno je unošenje lekova i drugih medicinskih proizvoda za ličnu upotrebu u količini koja odgovara tromesečnoj upotrebi. Putnici su u obavezi da, na zahtev nadležnih organa, pokažu dokaz da su lekovi namenjeni ličnoj upotrebi (recept ili račun o kupovini). Putnici koji nisu državljani EU prilikom ulaska u Finsku mogu bez plaćanja dažbina uneti prehrambene proizvode u originalnom pakovanju, u obimu koji se smatra razumnim za ličnu upotrebu. Zabranjeno je unošenje mesa i mesnih proizvoda, kao i mleka i mlečnih proizvoda iz zemalja van EU. Za unošenje svežeg povrća i voća (osim banana, ananasa, kokosa i urmi), kao i drugih biljaka i semena, neophodan je odgovarajući fitosanitarni sertifikat.

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                       
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Mreža ustanova javnog zdravstva u Finskoj je izuzetno razvijena i kvalitetna. Imajući u vidu visoke cene zdravstvenih usluga, uključujući i one koje se odnose na hitne intervencije, preporučuje se posedovanje polise putnog zdravstvenog osiguranja.
U slučaju potrebe za hitnom medicinskom pomoći, generalni telefonski broj je 112. Takođe, informacije i medicinski saveti na engleskom jeziku mogu se dobiti i pozivom na broj +358 (0) 9 310 10023 koji je dostupan u bilo koje vreme. Za hitne usluge socijalnih radnika 24 časa je dostupan telefon +358 (0) 206 96006.
Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u Finskoj možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/countries/fin/

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Finska spada u bezbedne zemlje, Stopa kriminala je niska. Opšti telefon za sve hitne slučajeve je 112.

TRANSPORT – Nosioci vozačke dozvole R. Srbije mogu upravljati motornim vozilom prilikom tranzita ili tokom privremenog boravka u Finskoj. U slučaju odobrenja stalnog boravka, naša vozačka dozvola važi u periodu od godinu dana od datuma odobrenja stalnog boravka, nakon čega mora biti zamenjena finskom dozvolom, uz polaganje vozačkog ispita. Autoputevi se koriste bez naplate putarine. Obavezna je upotreba zimskih guma od 1. novembra do kraja marta, kao i upotreba svetala na automobilu i tokom dana, kada je zbog vremenskih uslova smanjena vidljivost.
Gradski prevoz u Helsinkiju sastoji se od mreže metroa, autobuskih, tramvajskih i brodskih linija. Moguća je kupovina pojedinačne karte, koja važi za sva prevozna sredstva za 80-110 minuta vožnje (u zavisnosti od zone), kao i dnevnih (1-7 dana) i mesečnih karata. Više informacija dostupno je na internet adresama: www.hel.fi i https://www.hsl.fi/.

OSTALO – Nacionalna valuta je evro. Moguća je upotreba platnih kartica banaka iz Srbije, kao i podizanje novca na bankomatima. U lokalnim menjačnicama i bankama nije moguća zamena dinara za evro ili neku drugu stranu valutu.

Kontakti                                                                                                                                                   
Prilikom boravka u Finskoj, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Helsinkiju (adresa: Kulosaarentie 36, 00570 Helsinki), putem sledećeg kontakt telefona: +358 (0)9 6848 522 i elektronske adrese: consul@serbianembassy.fi