VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Kamerun. Potrebno je da poseduju odgovarajuću vizu Međunarodni letovi su obnovljeni.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

Kontakti:
Prilikom boravka u Kamerunu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Kinšasi, DR Kongo (adresa: Avenue de 1 Etoile 112, Gombe, Kinshasa,  DR Congo), koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Kamerun, putem sledećih kontakt telefona:  +243 / 97 159 4988, +243 / 99 104 5488  i elektronske adrese: serbambakin@gmail.com