VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Kamerun. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Kamerun. Potrebno je da poseduju odgovarajuću vizu Međunarodni letovi su obnovljeni.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

Kontakti:
Prilikom boravka u Kamerunu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Abudži, Nigerija (adresa: 11, RioNegroClose, Maitama, Abuja), koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Kamerun, putem sledećeg kontakt telefona: +234 805 973 8141, +234 805 973 81 45 i elektronske adrese: serbconsabuja@gmail.com