VIZNI REŽIM

Diplomatski pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana od datuma ulaska
Službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana od datuma ulaska
Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Strani državljani su obavezni da poseduju negativne rezultate PCR testa (u papirnom ili digitalnom formatu), ne starije od 72 časa od trenutka uzimanja uzorka.
Obaveza posedovanja negativnog PCR testa se ne odnosi na:
1. članove zvaničnih delegacija stranih država i međunarodnih organizacija koji putuju na poziv Ministarstva spoljnih poslova Kirgiske Republike;
2. članove posade aviona;
3. decu do 5 godina;
4. međunarodne posmatrače izbornog procesa koji dolaze u Kirgisku Republiku.
U slučaju isteka roka važenja PCR testa (72 sata) iz objektivnih razloga - više sile (kašnjenje ili pomeranje termina leta i sl.), putnici su dužni da po dolasku u Kirgiziju izvrše PCR testiranje uz popunjavanje upitnika o obavezama.
Svi navedeni uslovi se odnose i na putnike u tranzitu.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Za boravak do 90 dana, viza nije neophodna državljanima R. Srbije. U slučaju da je potrebno regulisati boravak duži od 90 dana po osnovu spajanja porodice, zapošljavanja, školovanja i sl, neophodno je obratiti se Ambasadi Republike Kirgizije u Moskvi koja nerezidencijalno pokriva R. Srbiju.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Ne traži se posebna vakcinacija prilikom ulaska.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija u Kirgistanu je relativno stabilna.

TRANSPORT – Glavni aerodrom je „Manas"u Biškeku. Redovne linije postoje sa Moskvom, Istanbulom, Dušanbeom, Taškentom. Putevi su u lošem stanju.

OSTALO – Nacionalna valuta je som(KGS). Plaćanje se vrši u gotovini, a na pojedinim mestima je moguće vršiti plaćanje i kreditnim karticama.
Smeštaj u hotelima je relativno dobar. U Biškeku postoje hoteli iz poznatih lanaca svetskih hotela. Dnevni trošak turista u proseku od 50 do 100 USD.
U Moskvi postoji Ambasada Republike Kirgizije za direktnre kontakte (+7 499 230-11-17, mejl: kgembassy.ru@mfa.gov.kg).

Kontakti:

Prilikom boravka u R. Kirgiziji, za konzularnu pomoć i zaštitu, možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Moskvi, Ruska Federacija, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Republiku Kirgiziju, putem kontakt telefona: +7495-988-66-45 i elektronske adrese: ambasada.moskva@mfa.rs; konzularno.moskva@mfa.rs