VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana (turizam ili tranzit).
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana*
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID- 19                                                                                                                     

Putnici iz Republike Srbije mogu putovati u Republiku Koreju bez vize u periodu koji je kraći od 90 dana, radi turističkih poseta, kao i u druge svrhe poput prisustvovanja konferencijama, kongresima i sl., i tada je neophodno konsultovati se sa Ambasadom R. Koreje u Beogradu da li je viza potrebna ili ne.

Od svih putnika se traži da se prijave za K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) preko linka www.k-eta.go.kr  (dostupna je i mobilna aplikacija KETA) najmanje 72 sata pre putovanja (obrada autorizacije se naplaćuje oko 7,5e i važi 2 godine).

Ukinuta je obaveza putnika da u roku od 24 sata od ulaska u R. Koreju moraju da urade PCR test čime su ukinuta sva ograničenja za ulazak u R. Koreju povezana sa pandemijom Covid-19.

Svim putnicima se savetuje da blagovremeno pre planiranog putovanja provere sve najnovije informacije u vezi ulaska u R. Koreju na sajtu Ambasade R. Koreje u Beogradu (https://overseas.mofa.go.kr/rs-sr/brd/m_7940/list.do , ili da kontaktiraju Ambasadu.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                          

Građani R. Srbije, nosioci običnih pasoša će od 01.04.2022. godine moći da putuju u R. Koreju uz prethodno dobijanje odobrenja K-ETA (elektronskog odobrenja za putovanje u Koreju – Korea Electronic Travel Authorization.
Pomenuto odobrenje se izdaje sa maksimalnim periodom važenja od dve godine i mogućnošću više ulazaka. Zahtev se podnosi prijavom na veb-sajtu www.k-eta.go.kr ili mobilnoj aplikaciji K-ETA, najmanje 72 sata pre putovanja. Nadoknada za korišćenje usluge K-ETA je 10.000 korejskih Vona (oko 7,5 Evra).

Dozvola za ponovni ulazak (Re-entry Permit) za strane državljane sa registrovanim boravkom u R. Koreji:

Počev od 1. aprila o.g, stranim državljanima sa registrovanim boravkom u R. Koreji koji napuste zemlju, biće dozvoljen ponovni ulazak u R. Koreju u roku od godinu dana (dve godine za stalne rezidente) od dana izlaska, bez obaveze pribavljanja Re-entry Permit.Strani državljani sa registrovanim boravkom u R. Koreji, koji se u R. Koreju vraćaju nakon što su u inostranstvu proveli više od godinu dana, imaće obavezu da apliciraju za Re-entry Permit, koja u tom slučaju može biti odobrena na rok do dve godine.
Više informacija je dostupno na veb-sajtu: www.hikorea.go.kr.

Od 01.07.2013. građani R. Srbije mogu bez vize da borave ili tranzitiraju iz turističkih razloga na teritoriji R. Koreje u periodu do 90 dana. Za duži boravak, studiranje i sl. neophodno je prethodno pribaviti vizu u diplomatskom predstavništvu R. Koreje. Ne traži se potvrda o vakcinaciji, niti posedovanje zdravstvenog osiguranja. Od 01.01.2012. R. Koreja je uvela sistem biometrijske pogranične kontrole na svim graničnim prelazima. Kontrola podrazumeva uzimanje skeniranih otisaka oba kažiprsta i lica. Od 09.12.2013. uveden je sistem kontrole sprejeva, tečnosti i gelova (LAG) na međunarodnom aerodromu Inčon – Seul, na posebnim punktovima za međunarodne transfere. Kontrola se vrši sredstvima za detekciju eksploziva (LED), i podleže joj i roba kupljena u Duty free prodavnicama i avionima, a zapakovana je standardizovane providne kese. Roba koja nije zapakovana u navedene kese, odnosno prema standardima ICAO, kao i ona za koju se posumnja da sadrži eksplozivne materije, biće oduzeta. Od novog sistema izuzimaju se sprejevi, tečnosti i gelovi koji služe za ličnu upotrebu i čija količina ne prelazi 100 mililitara, a zapakovani su u providnu plastičnu kesu.

Granicu između Severne i Južne Koreje (Demilitarizovanu zonu - DMZ) nije moguće preći kopnenim putem, niti direktno iz jedne zemlje u drugu ući vazdušnim ili morskim putem.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                        

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Iako se ne traži posedovanje zdravstvenog osiguranja, preporučuje se putno osiguranje, jer su cene zdravstvenih usluga visoke. Telefon hitne medicinske pomoći je 119 i radi 24 časa, svoje usluge pruža besplatno.

Strancima je na raspolaganju i xitni medicinski informativni centar, koji se dobija pozivanjem broja 1339. Na ovom broju mogu se dobiti praktični medicinski saveti na engleskom jeziku. S obzirom na jezičku barijeru, koristan je broj telefona 1588-5644. Biranjem ovog broja stupa se u kontakt sa grupom dobrovoljaca koja poznaje više jezika (ne i srpski) i besplatno pomaže da se reše nastali problemi bilo koje vrste.

Primetna je tendencija porasta nivoa zagađenja vazduha tzv. finom prašinom („yellow dust"). Ovi nivoi se mere svakodnevno, o čemu se stanovništvo obaveštava putem sredstava javnog informisanja i odgovarajućih internet aplikacija. U slučaju vrednosti koje se smatraju nepovoljnim za zdravlje, sugeriše se nošenje zaštitnih maski, koje su jeftine i lako dostupne (apoteke, dragstori, tržni centri, aerodromi, autobuske i železničke stanice).

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Ukoliko je neophodno da putujete na Korejsko poluostrvo, savetuje se izbegavanje boravka u pograničnom pojasu (demilitarizovana zona). Treba, takođe, izbegavati proteste i demonstracije koji imaju dodirnih tačaka sa krizom.

TRANSPORT – R. Koreja ima devet međunarodnih aerodroma, ali je glavni ulaz za posetioce iz Evrope i drugih prekomorskih zemalja aerodrom Inčon (Incheon), koji je udaljen oko 65 kilometara od Seula.

Privremeni ulazak sa privatnim automobilom je moguć jedino trajektnim vezama uz standardna međunarodna dokumenta za vozila i ca međunarodnom vozačkom dozvolom. Saobraćajni propisi su identični evropskim, a kazne za prekršaje su visoke. Kompletan saobraćaj u gradovima i na putevima je gotovo u potpunosti pokriven kamerama i prekršioci propisa se lako i brzo identifikuju.

Akciznu robu u vrednosti do 400 USD moguće je uneti bez carinjenja. U takvu robu spadaju kamere i druga elektronska oprema, proizvodi od kože, parfemi, nakit, satovi, sportska oprema i drugi lični predmeti. Putnici preko 20 godina starosti imaju pravo da unesu 1 litar alkoholnog pića, a oni preko 19 godina 200 cigareta.

Kućni ljubimci, kao i sve vrste životinjskih i biljnih produkata, pri ulasku u Republiku Koreju moraju imati validne sertifikate koje su izdali državni organi zemlje porekla. Takođe se zahteva vakcinacija kućnih ljubimaca šest meseci pred ulazak i predviđen je karantin u trajanju od deset dana.

OSTALO – Zvanična valuta je korejski von. Plaćanje je moguće isključivo u nacionalnoj valuti – vonima. Zbog dnevnih promena kursa i tendencije jačanja vona u odnosu na evro i druge valute, korisno je pre putovanja proveriti tekući devizni kurs.

Kada je reč o unošenju i iznošenju novca u gotovini, sumu u lokalnoj valuti ili stranim valutama koja iznosi 10.000 ili više američkih dolara, neophodno je pri ulasku u zemlju prijaviti carinskim organima. Isto tako za iznošenje sume veće od 10.000 ili više USD potrebno je dobiti prethodnu dozvolu Centralne Korejske banke. Sve međunarodne platne kartice koje se izdaju u Republici Srbiji važe i u Republici Koreji.

Samo mobilni telefoni najnovije generacije mogu koristiti roming u Južnoj Koreji, ali je na svakom aerodromu u odgovarajućim poslovnicama mobilnih operatera moguće iznajmiti telefon brzo i po prihvatljivim cenama. Korisni su sajtovi Korejskog kulturnog i informacionog servisa http://www.korea.net, Korejske turističke organizacije http://www.visitkorea.or.kr i Korejske trgovinsko-investiciono promotivne agencije http://www.kotra.or.kr

Kontakti:                                                                                                                                                    

Prilikom boravka u Republici Koreji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Seulu, putem kontakt telefona: + 82 2 797 5109 (faks +82 2 790 61 09) i elektronske adrese: embserbseul@yahoo.com 

 

(Poslednje ažurirano sreda, 8. jun 2022.)