VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana (turizam ili tranzit).
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana*
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Putnici iz Republike Srbije mogu putovati u Republiku Koreju bez vize u periodu koji je kraći od 90 dana, radi turističkih poseta, kao i u druge svrhe poput prisustvovanja konferencijama, kongresima i sl, i tada je neophodno konsultovati se sa Ambasadom R. Koreje u Beogradu da li je viza potrebna ili ne.
***VAŽNO***: Saglasno važećim propisima R. Koreje, putnici iz R. Srbije OBAVEZNO se moraju prijaviti za elektronsku dozvolu putovanja u R. Koreju (K-ETA, Korea Electronic Travel Authorization) preko linka www.k-eta.go.kr  (dostupna je i mobilna aplikacija K-ETA) najmanje 72 sata pre putovanja (obrada autorizacije se naplaćuje oko 7,5e i važi tri godine). Bez prethodnog pribavljanja pomenute dozvole, ukrcavanje na let ka R. Koreji, kao ni ulazak u R. Koreju nisu mogući. Počev od 3. jula 2023. godine, izuzeće od prethodnog pravila odnosi se na putnike starosti 17 godina i mlađe i putnike starosti 65 godina i starije (na datum ulaska u R. Koreju), koji ne moraju pribavljati elektronsku dozvolu putovanja u R. Koreju. Takođe, počev od 3. jula 2023, produžen je period važenja odobrenja K-ETA sa dve na tri godine, za sve putnike koji podnesu prijavu posle ponoći 3. jula 2023, po korejskom vremenu.
R. Koreja odlučila je da od 9. januara 2023. godine, za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, primenjuje izuzeće od potrebe prethodnog pribavljanja odobrenja K-ETA.
Svim putnicima se savetuje da blagovremeno, pre planiranog putovanja, provere sve najnovije informacije u vezi sa ulaskom u R. Koreju na sajtu Ambasade R. Koreje u Beogradu (https://overseas.mofa.go.kr/rs-sr/brd/m_7940/list.do , ili da kontaktiraju Ambasadu.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Iako se ne traži posedovanje zdravstvenog osiguranja, preporučuje se putno osiguranje, jer su cene zdravstvenih usluga visoke. Telefon hitne medicinske pomoći je 119 i radi 24 časa, svoje usluge pruža besplatno.
Strancima je na raspolaganju i xitni medicinski informativni centar, koji se dobija pozivanjem broja 1339. Na ovom broju mogu se dobiti praktični medicinski saveti na engleskom jeziku. S obzirom na jezičku barijeru, koristan je broj telefona 1588-5644. Biranjem ovog broja stupa se u kontakt sa grupom dobrovoljaca koja poznaje više jezika (ne i srpski) i besplatno pomaže da se reše nastali problemi bilo koje vrste.
Primetna je tendencija porasta nivoa zagađenja vazduha tzv. finom prašinom („yellow dust"). Ovi nivoi se mere svakodnevno, o čemu se stanovništvo obaveštava putem sredstava javnog informisanja i odgovarajućih internet aplikacija. U slučaju vrednosti koje se smatraju nepovoljnim za zdravlje, sugeriše se nošenje zaštitnih maski, koje su jeftine i lako dostupne (apoteke, dragstori, tržni centri, aerodromi, autobuske i železničke stanice).

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Ukoliko je neophodno da putujete na Korejsko poluostrvo, savetuje se izbegavanje boravka u pograničnom pojasu (demilitarizovana zona). Treba, takođe, izbegavati proteste i demonstracije koji imaju dodirnih tačaka sa krizom.

TRANSPORT – R. Koreja ima devet međunarodnih aerodroma, ali je glavni ulaz za posetioce iz Evrope i drugih prekomorskih zemalja aerodrom Inčon (Incheon), koji je udaljen oko 65 kilometara od Seula.
Privremeni ulazak sa privatnim automobilom je moguć jedino trajektnim vezama uz standardna međunarodna dokumenta za vozila i ca međunarodnom vozačkom dozvolom. Saobraćajni propisi su identični evropskim, a kazne za prekršaje su visoke. Kompletan saobraćaj u gradovima i na putevima je gotovo u potpunosti pokriven kamerama i prekršioci propisa se lako i brzo identifikuju.
Akciznu robu u vrednosti do 400 USD moguće je uneti bez carinjenja. U takvu robu spadaju kamere i druga elektronska oprema, proizvodi od kože, parfemi, nakit, satovi, sportska oprema i drugi lični predmeti. Putnici preko 20 godina starosti imaju pravo da unesu 1 litar alkoholnog pića, a oni preko 19 godina 200 cigareta.
Kućni ljubimci, kao i sve vrste životinjskih i biljnih produkata, pri ulasku u Republiku Koreju moraju imati validne sertifikate koje su izdali državni organi zemlje porekla. Takođe se zahteva vakcinacija kućnih ljubimaca šest meseci pred ulazak i predviđen je karantin u trajanju od deset dana.

OSTALO – Zvanična valuta je korejski von. Plaćanje je moguće isključivo u nacionalnoj valuti – vonima. Zbog dnevnih promena kursa i tendencije jačanja vona u odnosu na evro i druge valute, korisno je pre putovanja proveriti tekući devizni kurs.
Kada je reč o unošenju i iznošenju novca u gotovini, sumu u lokalnoj valuti ili stranim valutama koja iznosi 10.000 ili više američkih dolara, neophodno je pri ulasku u zemlju prijaviti carinskim organima. Isto tako za iznošenje sume veće od 10.000 ili više USD potrebno je dobiti prethodnu dozvolu Centralne Korejske banke. Sve međunarodne platne kartice koje se izdaju u Republici Srbiji važe i u Republici Koreji.
Samo mobilni telefoni najnovije generacije mogu koristiti roming u Južnoj Koreji, ali je na svakom aerodromu u odgovarajućim poslovnicama mobilnih operatera moguće iznajmiti telefon brzo i po prihvatljivim cenama. Korisni su sajtovi Korejskog kulturnog i informacionog servisa http://www.korea.net, Korejske turističke organizacije http://www.visitkorea.or.kr i Korejske trgovinsko-investiciono promotivne agencije http://www.kotra.or.kr

Kontakti:                                                                                                                                                   
Prilikom boravka u Republici Koreji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Seulu, putem kontakt telefona: + 82 2 797 5109 (faks +82 2 790 61 09) i elektronske adrese: embserbseul@yahoo.com