VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa

Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim ukoliko dolazi iz neke od država članica Šengenskog sporazuma

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani R. Srbije ne mogu da uđu i borave na teritoriju R. Litvanije, osim lica koja imaju regulisan boravak. Tranzit preko teritorije Litvanije je dozvoljen državljanima R. Srbije koji poseduju regulisan boravak u nekoj od zemalja EU, Švajcarske Konfederacije i Ujedinjenog Kraljevstva.
Ulazak državljana trećih zemalja u R. Litvaniju zavisi od broja obolelih na 100 hiljada stanovnika. Ulazak stranaca koji dolaze iz zemalja gde je više od 25 zaraženih na 100 hiljada stanovnika je ograničen na izuzetne slučajeve i ove osobe su po ulasku na teritoriju Litvanije u obavezi da budu u izolaciji 14 dana. R. Srbija se nalazi na listi 58 zemalja kojima je trenutno ograničen slobodan ulazak u Litvaniju.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljanima R. Srbije u R. Litvaniji dozvoljen je boravak bez vize do 90 dana u okviru šest meseci, kao i u ostalim zemljama članicama Evropske unije i Šengenskog sporazuma. Za ulazak u R. Litvaniju, pored pasoša, u zavisnosti od svrhe dolaska (turistička, poslovna ili privatna poseta), nadležni granični organi mogu da traže na uvid dodatna dokumenta kao što su: dokaz o posedovanju novca za izdržavanje tokom boravka, dokaz o plaćenom putnom osiguranju, pozivno pismo pravnog ili fizičkog lica, adresu boravka u R. Litvaniji i sl.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Putnicima iz R. Srbije se preporučuju da se pre puta u R. Litvaniju plate privatno putno osiguranje.

TRANSPORT – Vozačke dozvole R. Srbije na novom obrascu mogu se koristiti kao važeće za upravljanje motornim vozilom ako lice nema regulisan boravaka u R. Litvaniji;
R. Srbija i R. Litvanija su članice multilateralnog sporazuma, tzv. Podsistema registarske oznake, koji omogućava vlasnicima motornih vozila iz Srbije da od 1. januara 2012. godine putuju u Poljsku bez obaveze da poseduju tzv. zelenu kartu;

OSTALO – U R. Litvaniji se kao sredstvo plaćanja koristi evro. Sve konvertibilne svetske valute bez problema se mogu zameniti u menjačnicama. Opšte prihvaćeno sredstvo plaćanja su i platne kartice (Visa, Mastercard).

Kontakti:

Prilikom boravka u Republici Litvaniji za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Varšavi, ul. Al. Roż 5, 00-556 Warszawa, telefoni: +48 22 628 51 61, +48 22 625 60 41, faks: +48 22 629 71 73, e.mail: embassy.warsaw@mfa.rs, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Republiku Litvaniju.