VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Napomena:  

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Uslov za ulazak državljana R. Srbije u Kneževinu Monako je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU.
Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R. Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.
Imigraciona i carinska pitanja regulisana su na isti način kao i za ulazak i boravak u Francuskoj.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Preporučuje se putno zdravstveno osiguranje.
Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete dobiti na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: www.euro.who.int/en/countries/monaco

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Kneževina Monako nije izuzetak kada je reč o opštoj pretnji od terorizma. Napadi mogu biti izvedeni neselektivno, uključujući i na mestima koje često posećuju stranci. Ulični kriminal je retka pojava, ali mogućnost krađe nije isključena, te preporučujemo preduzimanje uobičajenih mera predostrožnosti u vezi sa putnim ispravama, nakitom, ručnim torbama i sl. Posebno treba biti oprezan prilikom putovanja vozovima u i iz Monaka, kao i na aerodromu u Nici.

TRANSPORT – Do Kneževine Monako se može doći drumskim putem, železnicom ili helikopterom sa najbližeg aerodroma u Nici (Francuska), koji je udaljen 22 km od Monaka.
Kneževina Monako je dobro povezan železničkom i mrežom autoputeva.
Tokom turističkog boravka u Kneževini Monako, državljanima Republike Srbije, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola.

OSTALO – Iako Kneževina Monako nije članica EU, lokalna valuta je evro (€, EUR). U širokoj upotrebi su kreditne kartice MasterCard, Visa, American Express.
Policija je svojevremeno izdala upozorenje da su se u opticaju pojavile falsifikovane novčanice evra, te bi, u tom smislu, trebalo preduzeti neophodne mere predostrožnosti i, u slučaju potrebe, novac menjati isključivo u bankama i ovlašćenim menjačnicama.
Osim na plažama i kupalištima nije dozvoljeno hodati u kupaćim kostimima, ogoljeni do pojasa ili golih stopala. Odgovarajuća odeća mora se nositi u svim javnim ustanovama, a posebno u verskim objektima.

Kontakti:
Prilikom boravka u Kneževini Monako, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti diplomatsko konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Francuskoj:
• Ambasadi Republike Srbije u Parizu (adresa: 5, Rue Leonard de Vinci, 75116 Paris), putem sledećeg kontakt telefona : + (33) 1-40-72-24-24, + (33) 1-40-72-24-17 i elektronske adrese: ambassade.paris@mfa.rs ili konzularno.pariz@mfa.rs.
• Konzulatu Republike Srbije u Strazburu (adresa: 26, Avenue de la Forêt Noire, 67000 Strasbourg), putem sledećeg kontakt telefona : + (33) 3-88-35-39-80 i elektronske adrese: consulate.strasbourg@mfa.rs