Zvaničan naziv
KNEŽEVINA MONAKO
Državno uređenje
Ustavna monarhija
Glavni grad
Monako
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
2007. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi Republike Srbije i Kneževine Monako su dobri i beleže napredak.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je sa delegacijom 22. i 23. februara 2022. godine boravio u prvoj zvaničnoj poseti Kneževini Monako na poziv kneza Alberta II od Monaka. Ovom prilikom, knez Albert II od Monaka je odlikovao predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Velikim krstom reda Svetog Šarla. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Nikola Selaković je u okviru delegacije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, takođe posetio Kneževinu Monako. Tom prilikom, 22. februara 2022. godine, ministar spoljnih poslova Republike Srbije Nikola Selaković i ministar spoljnih poslova Kneževine Monako Izabel Bero-Amadei su potpisali Okvirni sporazum o saradnji između Republike Srbije i Kneževine Monako.
Na poziv predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, knez Albert II od Monaka boravio je u zvaničnoj poseti Srbiji 7. i 8. oktobra 2020. Ovo je bila prva zvanična poseta kneza Alberta II R. Srbiji od kada su 2007.  uspostavljeni diplomatski odnosi između dveju država. PR A. Vučić je za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Kneževine Monako kneza Alberta II odlikovao Ordenom Republike Srbije na lenti.
Predsednik Vlade Republike Srbije Ana Brnabić i knez Albert II od Monaka sreli su se na marginama 50. zasedanja Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, održanom od 20. do 24. 1. 2020. Ministar spoljnih poslova N. Selaković se susreo sa tadašnjim MIP Kneževine Monako L. Anslemijem na ministarskom sastanku OEBS-a u Stokholmu, 2. decembra 2021. g. Dve zemlje su povezane članstvom u Međunarodnoj organizaciji Frankofonije u kojoj Monako ima status punopravnog člana, a Srbija pridruženog člana.

Ekonomski odnosi

Ekonomska saradnja između Republike Srbije i Kneževine Monakase zasniva na robnoj razmeni koje je skromnog obima, iako je u poslednjih pet godina skoro utrostručena. U 2021. g. vrednost ukupne robne razmene iznosila je 697 hilj. evra i skoro je četiri puta veća nego u 2020. g. Izvoz u vrednosti od 514 hilj. evra povećan je pet i po puta (rast od 449,3%) u odnosu na prethodnu godinu, dok je vrednost uvoza udvostručena - 183 hilj. evra i beleži rast od 116,7%. Suficit na strani R. Srbije iznosio je 331 hilj. evra, a pokrivenost uvoza izvozom bila je na nivou od 280,9%. U 2020. godini ostvarena je ukupna razmena u visini od 178 000 EUR, od čega je izvoz iznosio 94 000 EUR, a uvoz 84 000 EUR.

 

Ugovorno stanje

Između Republike Srbije i Kneževine Monaka potpisana su tri sporazuma:

  • Okvirni sporazum o saradnji između Republike Srbije i Kneževine Monako;
  • Sporazum o saradnji između Privredne komore Srbije i Privredne komore Monaka i
  • Sporazum o ukidanju viza između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kneževine Monako

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Parizu http://paris.mfa.gov.rs/lat/

Ambasada Republike Francuske u Beogradu https://rs.ambafrance.org/

Kontakt u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije: Odeljenje za Evropu, Tel: 306 8326, E-pošta: oev@mfa.rs