VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Jedini aerodrom u zemlji je Airai (ROR) na ostrvu Babeldaob.
Prilikom putovanja u Palau neophodno je da pasoš važi najmanje šest meseci od datuma isteka i dokaz o povratku (priznanicu za e-kartu ili odštampanu potvrdu e-karte).
Turistička viza od 30 dana se izdaje po dolasku i može se produžiti u roku od 7 dana, uz odobrenje šefa imigracionoh biroa (napomena: Maksimalno se može produžiti 90 dana – 30 dana po dolasku i 2 produženja. Nakon toga posetioci moraju da napuste zemlju).
Više informacija možete pronaći na https://pristineparadisepalau.com/travelers-tips/. Za više informacija o produženju boravka u R. Palau, potrebno je pozvati Biro za imigraciju, kontakt: (680) 488 – 2498 ili 2678, od ponedeljka do petka od 7:30 do 16:30 ili e-pošta: imm@palaunet.com.
Pre polaska, potrebno je popuniti ulazni obrazac koji se može pronaći na sajtu https://palautravel.pw/. Podnošenje ulaznog obrasca za Palau vrši se u roku od 72 sata ili ranije, pre dolaska u Republiku Palau. Odgovori moraju biti na engleskom. Potreban je samo jedan obrazac po porodici/putniku.
Pre putovanja proveriti da li vam je potrebna tranzitna viza za zemlju preko koje tranzitirate.
Po sletanju u Palau, od putnika se traži da potpišu izjavu kojom se obavezuju da će uložiti napore da zaštitite prirodno okruženje zemlje i poštovati lokalnu tradiciju.
Svi strani državljani dužni su da pri ulasku u Palau popune carinsku deklaraciju, a sumu koja odgovara iznosu jednakom i većem od 10.000 USD neophodno je prijaviti nadležnim carinskim organima prilikom ulaska i izlaska. Prilikom izlaska plaća se aerodromska taksa u iznosu od 20 USD i taksa za zaštitu životne sredine u iznosu od 30 USD.
Bez obaveze plaćanja carine moguće je uneti:
Cigarete: Do dvadeset (20) cigareta (samo jedna (1) paklica).
Alkohol: Manje od dva (2) litra po odrasloj osobi.
Predmeti koji prelaze navedene granice moraju se prijaviti na carini.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelna informacija o zdravstvenoj situaciji dostupna je na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.
Zdravstvena situacija je relativno zadovoljavajuća, s tim što je sezonski prisutna denga groznica. Zdravstvena zaštita na Palau je relativno dobra za rutinske slučajeve, ali je ograničenog kvaliteta i dostupnosti s obzirom da u zemlji postoji samo jedna državna bolnica. I državna bolnica i privatne klinike prihvataju plaćanje u gotovini, kao i kreditne kartice.
Voda iz česme u principu nije sigurna za piće zbog čega se preporučuje konzumiranje  flaširane vode.
Za hitnu pomoć potrebno je pozvati broj 911, ali se često dešava da je za dolazak pomoći potrebno i do dva časa.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Iako je stopa kriminala na Palau niska, neophodno je voditi računa o ličnoj i bezbednosti sopstvenih vrednih stvari. U pojedinim delovima zemlje i dalje ima ne-eksplodiranog oružja iz Drugog svetskog rata, tako da treba biti obazriv prilikom ronjenja, šetnji u prirodi ili poseta pećinama.
Monsuni i cikloni su najčešći između juna i decembra, ali se najveće oluje uglavnom dešavaju izvan ovog perioda i često dovode do problema u avionskom saobraćaju. Savetuje se praćenje lokalne vremenske prognoze, kao i  uputstava hotelskog osoblja.
U slučaju potrebe kontakt broj za hitne slučajeve je 911.

TRANSPORT – Jedini javni prevoz na Palau su taksi vozila koja nemaju taksimetar. Veliki broj taksi vozila ima unapred fiksirane cene do određenih destinacija, a uobičajeno je da se unajmi jedno taksi vozilo koje se koristi tokom čitavog boravka.

OSTALO – U Palau se koristi američki dolar (USD), a plaćanje stranom valutom nije dozvoljeno. Mogu se koristiti platne kartice.

Kontakti:                                                                                                                                                   
Prilikom boravka u Palau, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Tokiju, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Palau putem sledećeg telefona: +81 (0) 3-3447-3571 i elektronske adrese: srb.emb.japan@mfa.rs