VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Zahtevi za vize se podnose elektronskim putem, posredstvom on-line obrasca DS-160 (neuseljeničke vize) i DS-260 (useljeničke vize). Podnosioci zahteva stariji od 13 i mlađi od 80 godina su obavezni da obave razgovor u DKP SAD, gde se vize i izdaju. SAD ne izdaju vize na aerodromima.
Državljanima R. Srbije najčešće se izdaju sledeći tipovi neuseljeničkih američkih viza:
- BI (poslovno putovanje);
- V2 (turistička poseta, lečenje);
- Cl/D (tranzitna viza za posade brodova i aviona);
- J (programi studijske i profesionalne razmene);
- F (đaci i studenti);
- M (učesnici u neakademskim programima obuke);
- N2V (sezonski radnici);
- H1B (visokoobrazovani profesionalci);
- P (radna viza za umetnike, zabavljače i profesionalne sportiste koji nastupaju u SAD);
- L (transferi unutar kompanija);
- O (lica koja su ostvarila značajne međunarodne rezultate u oblasti nauke, umetnosti, obrazovanja, biznisa i sporta)
- I (predstavnici medija) i
- V (neuseljenička viza za članove porodice lica koje u SAD boravi na osnovu odobrenog stalnog nastanjenja - „Zelene karte").

Državljanima R. Srbije koji u SAD borave službeno, kao zvanični predstavnici R. Srbije, ili su zaposleni u okviru međunarodnih organizacija, izdaju se sledeći tipovi američkih viza:
- A1 (visoki zvaničnici – Predsednik, Predsednik Vlade, Ministar spoljnih poslova, ostali ministri)
- A2 (sve diplomate i članovi zvaničnih delegacija)
- G (osoblje NATO i drugih međunarodnih organizacija)
Od useljeničkih viza SAD, državljanima R. Srbije se najčešće izdaju sledeći tipovi viza:
- K1 (verenik američkog državljanina koji u SAD putuje radi sklapanja braka);
- KZ (supružnik američkog državljanina);
- E (useljenička viza po osnovu zaposlenja za visokoobrazovana lica i lica sa posebnim sposobnostima) i
- DEV (useljenička viza za lica koja su na „lutrija za Zelenu kartu" dobila mogućnost stalnog naseljenja u SAD).

Državljanima R. Srbije je potrebna viza za ulazak u SAD. Viza se ne može dobiti na graničnim prelazima. Informacije o postupku podnošenja zahteva za vizu i Ambasade SAD u Beogradu www.belgrade.usembassy.gov. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja, kao i prilikom regulisanja boravka, trebalo bi da bude jednak nameravanom periodu boravka u SAD.
Prilikom ulaska u SAD, uobičajeno je da vas službenik pogranične službe upita o razlozima dolaska, mestu i dužini planiranog boravka u SAD. Važeća američka viza nije apsolutna garancija da će vam ulazak u SAD biti odobren, odnosno, postoji mogućnost da vam već izdata viza bude otkazana. Službenik pogranične službe može uskratiti ulazak stranom državljaninu u SAD i pored posedovanja američke vize, ukoliko utvrdi da postoje razlozi za to.

Prilikom ulaska u SAD neophodno je popuniti i predati formular 1-94 (bele boje) imigracionom službeniku koji odobrava ulazak. Formular se može dobiti u avionu ili pronaći u redu za pasošku kontrolu. Stranim državljanima koji su u SAD ušli do 7. maja 2013. godine, vraćan je deo ovog formulara koji su morali da čuvaju, pokazuju uz pasoš i vrate prilikom izlaska iz zemlje, odnosno prijave njegov gubitak preko internet stranice imigracione službe (https://www.usimmigrationsupport.org/form-i94.html).

Nakon 7. maja 2013. godine, pogranični organi SAD prestali su da u pasošu posetilaca ostavljaju odsečak formulara 1-94, jer se ti podaci sada vode elektronski. Kopija formulara 1-94 može se pronaći i odštampati sa internet stranice https://i94.cbp.dhs.gov/ jep ga je i dalje neophodno pokazati prilikom podnošenja određenih zahteva (npr. za vozačku dozvolu). Lica koja su u SAD ušla pre 7. maja 2013. i dalje su u obavezi da prilikom izlaska iz SAD vrate odsečak formulara 1-94.

Takođe, prilikom ulaska u SAD neophodno je popuniti i carinski formular koji se predaje službeniku američke carinske službe. Unošenje hrane, alkohola i proizvoda biljno-životinjskog porekla je veoma restriktivno. Unos lekova ili medikamenata za ličnu upotrebu za period boravka do 90 dana je dozvoljen, ukoliko se isti ne mogu nabaviti u SAD. Pri tome, treba imati u vidu da se ne mogu unositi lekovi ili medikamenti koji su striktno zabranjeni od strane nadležnog američkog organa (Food and Drug Administration). Informaciju o proizvodima čije je unošenje u SAD zabranjeno ili ograničeno možete naći na: http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/clearing/restricted/.

Ukoliko ste dvojni državljanin R. Srbije i SAD, upozoravamo vas da prema američkom zakonu državljani SAD mogu prilikom ulaska ili izlaska iz SAD koristiti isključivo američku putnu ispravu.

Nije potrebno da važeću američku vizu prenosite iz starog pasoša u novi. U takvim slučajevima, prilikom ulaska u SAD neophodno je da sa sobom imate važeći pasoš, kao i stari pasoš sa važećom američkom vizom.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Iako posedovanje polise zdravstvenog osiguranja nije uslov za ulazak u SAD, preporučujemo vam da istu imate s obzirom da su cene zdravstvenih usluga u SAD veoma visoke. Samo pregled kod lekara može da iznosi od 150-200 dolara.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Potrebno je imati u vidu da SAD mogu biti meta terorističkih napada. Aktuelne informacije u vezi sa terorizmom, kao o korisne informacije u vezi sa putovanjem u SAD povodom bezbednosnih mera koje američki organi preduzimaju možete naći na: http://www.tsa.gov/travelers/index.shtm
U SAD je prisutan kriminal u većini gradova, tačnije, u određenim delovima gradova koji se smatraju manje bezbednim. Stoga savetujemo državljanima R. Srbije da, ukoliko je moguće, izbegavaju mesta i područja koja su nedovoljno bezbedna. Posebno skrećemo pažnju na kriminal u vezi sa drogom koji je značajno prisutan u američkim saveznim državama uz granicu SAD sa Meksikom. U pitanju su sledeće države: Kalifornija, Teksas, Novi Meksiko i Arizona.
U slučajevima neprijatnih događaja, potrebno je odmah kontaktirati policiju na telefon 911. Pored obavezne prijave policiji, savetujemo vam da kontaktirate nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo R. Srbije u SAD.
Sezona uragana u južno-istočnim američkim državama traje od juna meseca do kraja novembra. Aktuelnu informaciju u vezi sa uraganima možete dobiti na sajtu Nacionalnog centra za uragane: http://www.nhc.noaa.gov/
Suva i veoma topla klima u Kaliforniji je često uzrok pojave šumskih požara koji mogu veoma brzo da se šire, posebno u uslovima snažnog vetra. U tom slučaju potrebno je pratiti informacije lokalnih vlasti i medija.

TRANSPORT – Tokom kraćeg boravka u SAD državljani R. Srbije mogu da upravljaju motornim vozilom ukoliko poseduju nacionalnu vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije. Građani koji imaju dozvole na starom obrascu treba da imaju i međunarodnu vozačku dozvolu. S tim u vezi, ukazujemo da pojedine savezne države SAD mogu imati posebna pravila ili ograničenje mogućnosti korišćenja nacionalne vozačke dozvole.
Za nabavku sopstvenog motornog vozila potrebno je posedovati vozačku dozvolu savezne države u kojoj naš građanin ima boravište.
Vozač koji upravlja motornim vozilom za koje nije osiguran čini težu povredu propisa o bezbednosti na putevima.

OSTALO – U SAD se mogu koristiti sve vrste kreditnih kartica (Visa, Master Card, American Express). Menjačnice su veoma retke i iste se mogu naći uglavnom na aerodromima i u većim hotelima. Stoga ukoliko planirate put u SAD i želite da ponesete deo novca u gotovini, savetujemo vam da isti, pre puta, zamenite u američke dolare.
Prema američkom zakonu, državljanima SAD, kao i stranim državljanima na boravku u SAD, zabranjeno je putovanje na Kubu. Zakonom su predviđeni slučajevi kada je to moguće i to uz odgovarajuće odobrenje američkih vlasti. Takođe, zabranjen je unos svih vrsta proizvoda i publikacija Kube u SAD.
Kupovina i konzumiranje alkohola je regulisano zakonima saveznih američkih država. Najveći broj država zabranjuje kupovinu ili konzumiranje alkohola licima mlađim od 21 godine.
Prilikom kupovine, imajte u vidu da u istaknute cene proizvoda nije uključen porez. Regulativa u vezi sa porezom se razlikuje od države do države.

Kontakti
Prilikom boravka u SAD, za konzularnu pomoć i zaštitu, možete se obratiti:
1. Ambasadi Republike Srbije u Vašingtonu (adresa: 1333 16th Street NW, Washington, DC 20036), putem kontakt telefona: +1 (202) 706-0209 i elektronske adrese: info@serbiaembusa.orgconsular@serbiaembusa.org

*Ambasada je nadležna za sledeće američke savezne države: Alabama AL, Arkansas AR, Delaware DE, District of Columbia DC, Florida FL, Georgia GA, Loisiana LA, Maryland MD, Mississippi MS, North Carolina NC, Oklahoma OK, South Carolina SC, Tennessee TN, Virginia VA, West Virginia VVV.

2. Generalnom konzulatu Republike Srbije u Njujorku (adresa: 62 West 45th Street, 7 Floor, New York, NY 10036), putem kontakt telefona: 212 596 4241 i elektronske adrese: consulate.newyork@mfa.rs
*Generalni konzulat u Njujorku je nadležan za sledeće američke savezne države: Connecticut CT, Maine ME, Massachusetts MA, New Hampshire NH, New Jersey NJ, New York NY, Pennsylvania PA, Puerto Rico PR, Rhode Island RI, Vermont VT, Virgin Islands VI.
3. Generalnom konzulatu Republike Srbije u Čikagu (adresa: 201 East Ohio Street, Suite 200, Chicago, IL 60611), putem kontakt telefona: 312 670 6707 i elektronske adrese: info@scgchicago.org

*Generalni konzulat u Čikagu je nadležan za sledeće američke savezne države: Alaska AK, Arizona AZ, California CA, Colorado CO, Guam GU, Hawaii HI, Illinois IL, Indiana IN, Idaho ID, Kansas KS, Kentucky KY, Michigan MI, Minnesota MN, Missouri MO, Montana MT, Nebraska NE, Nevada NV, New Mexico NM, North Dakota ND, Ohio OH, Oregon OR, South Dakota SD, Texas TX, Utah UT, Washington WA, Wisconsin WI, Wyoming WY.