VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
R. Srbija i R. Sudan imaju vizni režim. Vizni režim se odnosi na nosioce običnih pasoša obe države, kao i nosioce službenih i diplomatskih PI za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Sudana. Za izdavanje viza nadležno je diplomatsko konzularno predstavništvo Sudana u Rumuniji.
Nosioci običnih putnih isprava mogu dobiti ulaznu vizu za R. Sudan preko nadležnog diplomatsko konzularnog predstavništva R. Sudana u Bukureštu ukoliko pozivar, državljanin Sudana podnese zahtev sudanskim organima pre dolaska u Kartum i pruži lične garancije nosiocu putne isprave iz R. Srbije. Procedura traje 10-15 dana i administrativna taksa iznosi 155 USD.
Rok važenja pasoša radi putovanja mora biti najmanje 6 meseci.
Prilikom unošenja i iznošenja novca potrebno je nadležnim carinskim organima prijaviti sume veće od 10.000 USD.
Zbog oružanih sukoba u R. Sudan, ulazak i izlazak iz zemlje je trenutno onemogućen.
Apelujemo na građane Republike Srbije da izbegavaju odlaske u R. Sudan po bilo kom osnovu.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Zdravstvena situacija u R. Sudan je veoma kompleksna imajući u vidu da je zemlja u tranziciji nakon demokratskih promena, veoma slabe i opskurne zdravstvene zaštite i pružanja zdravstvenih usluga kako domaćem stanovništvu tako i stranim državljanima. Upravo zbog takvih okolnosti R. Sudan je primila više humanitarnih pošiljki i lekova od strane UN, Egipta i više arapskih zemalja do stabilizacije zemlje.
R. Sudan je bogata vodom ali se preporučuje da se za piće koristi flaširana voda, dok se voda iz vodovoda može koristiti za tuširanje i ostale potrebe.
R. Sudan nije turistička destinacija, uglavnom se posećuje iz poslovnih razloga.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija je kompleksna, vlada velika nezaposlenost i zemlja se nalazi u velikoj ekonomskoj krizi. Nakon dugih sankcija uvedenih od strane SAD, od nedavno nije na listi zemalja koje sponzorišu terorizam ali privreda je devastirana i zemlja se nalazi u veoma teškoj ekonomskoj krizi.

Građanima Republike Srbije se ne preporučuje putovanje u R. Sudan.

TRANSPORT – Međunarodni aerodrom je u glavnom gradu u Kartumu. R. Sudan nema nacionalnog avio prevoznika, pa avio letove vrši "Turkiš-air" .

Aerodrom u Kartumu je zatvoren i trenutno nije moguće sletanje/poletanje sa aerodroma.

OSTALO – Lokalna valuta je sudanska funta. Vrednost prema čvrstim valutama varira u zavisnosti od situacije na međunarodnom tržištu ali je poseban problem velika inflacija koja se menja na gotovo dnevnom nivou.

Kontakti
Prilikom boravka u R. Sudanu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Kairu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva R. Sudan, putem sledećeg kontakt telefona: +202 2736-0691 i elektronske adrese: konzul@serbiaeg.com i serbia@serbiaeg.com
U slučaju dodatnih informacija, za konzularnu pomoć i zaštitu, kontaktirati Ambasadu Republike Srbije u Kairu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva R. Sudan  (konzul@serbiaeg.com i serbia@serbiaeg.com ili na telefon +20 106 18 18 418) i počasnog konzula Republike Srbije u R. Sudan (tel: +381 62 172 5553 ili +249 91 237 3130).