VIZNI REŽIM                                                                                                          

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce biometrijskih pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava. Takođe, bezvizni režim važi samo za turistička putovanja. Rad na crno, pa tako i čuvanje dece uz novčanu nadoknadu, nisu dozvoljeni.

Putni list je putna isprava koja se izdaje radi povratka u R. Srbiju u slučaju gubitka pasoša. Nosioci  putnog lista koji avionom tranzitiraju kroz Švajcarsku ne mogu napuštati međunarodnu zonu aerodroma. "

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša R. Srbije koje je izdao MUP RS - Koordinaciona uprava. Vize se pribavljaju u Ambasadi Švajcarske u Beogradu koja izdaje vize i za Lihtenštajn. Vizu nije moguće pribaviti na graničnim prelazima. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 3 meseca od datuma napuštanja Švajcarske, dok pasoš mora biti izdat u poslednjih 10 godina. Pasoš mora biti važeći u trenutku regulisanja boravka.
Nosioci pasoša koji poseduju dozvolu boravka u jednoj od država članica Šengen zone ili važeću vizu za duži boravak kategorije „D“ države članice Šengen zone, nisu u obavezi da poseduju pasoš sa rokom važenja od 3 meseca nakon datuma napuštanja teritorije Švajcarske. Takođe, lica koja poseduju pasoš R. Srbije koji važi manje od 3 meseca, mogu da napuste Švajcarsku i opet da uđu na njenu teritoriju, ako poseduju dozvolu boravka „B“ ili „C“ kategorije izdatu od strane nadležnih švajcarskih organa (rezidenti). Međutim, ovim licima se skreće pažnja da pogranični organi Hrvatske, Slovenije i drugih država na putu između Švajcarske i Srbije, zahtevaju da pasoš važi više od 90 dana od dana ulaska u te zemlje, uprkos činjenici da njihovi nosioci imaju regulisan boravak u Švajcarskoj. Stoga se licima kojima pasoš važi manje od 90 dana savetuje da koriste avio prevoz od Švajcarske do Srbije (i nazad)“.
Švajcarski organi preporučuju da se za maloletna lica koja putuju preko švajcarske granice u pratnji jednog roditelja, treće osobe ili samostalno, poseduje izjava o saglasnosti roditelja ili staratelja. U toj izjavi moraju biti navedene lične informacije i broj telefona, kao i podaci o datumu putovanja, destinaciji, trajanju boravka i razlogu putovanja. Preporuka je da ovaj dokument bude sačinjen na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Švajcarskoj Konfederaciji (nemački, francuski, italijanski) ili na engleskom jeziku. Ne postoji posebna forma u kojoj ovaj dokument mora biti sačinjen; može biti napisan u slobodnoj formi.
Preporučuje se posedovanje polise putnog zdravstvenog osiguranja, s obzirom na veoma skupe lekarske usluge, a može se desiti i da potvrdu o osiguranju zatraže na uvid pogranični organi. U pogledu unošenja i iznošenja novca u gotovini, nema ograničenja, niti obaveze prijavljivanja, ali je moguće da se na graničnom prelasku vrši kontrola porekla novca u slučaju da lice ima više od 10.000 švajcarskih franaka (CHF). Potrebno je imati dovoljno sredstava za boravak u Švajcarskoj, najmanje 150 CHF po danu boravka. U pogledu unošenja akciznih roba, lica starija od 17 godina mogu uneti 1 boks cigareta, ili 50 cigara ili 250 grama duvana, najviše 5 litara pića sa sadržajem alkohola do 18% i jedan litar pića sa sadržajem alkohola preko 18%. Dozvoljen je unos do 1 kilograma mesa i mesnih prerađevina, 5 kilograma/litara ulja, masti i margarina, 1 kilogram/litar putera i pavlake. Kompletna vrednost sve unete robe ne sme da prelazi 300 CHF po putniku, svejedno da li je reč o robi koja se koristi za ličnu upotrebu ili poklonima. Za unošenje kućnih ljubimaca potrebna je veterinarska knjižica, odnosno „pasoš“ sa upisanim svim vakcinama. Za više informacija potrebno je pogledati sajt švajcarske carine: www.ezv.admin.ch

SOCIJALNI SPORAZUMI
Sporazum između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti, koji je stupio na snagu 01.01.2019. godine, uređuje pitanja invalidskog, starosnog i porodičnog osiguranja (rehabilitacije, bolesti, materinstva, otpremnine, vanredne penzije, načina obračuna penzije i isplate davanja), osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Opšta sanitarna situacija je odlična, nema potrebe za posebnim vakcinama. Telefon hitne pomoći 144, a za slučajeve trovanja 145. Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u Švajcarskoj možete pronaći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije (www.who.int).

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija u Švajcarskoj je dobra. Kriminala ima relativno malo. Kontakti sa policijom su na kantonalnom nivou. Pozivni brojevi za policiju su 112 i 117, pomoć na putu 140, za požar 118. Dozvoljena količina alkohola pri vožnji je 0,5 promila, ali ovo se ne odnosi na profesionalne vozače, nove vozače, učenike i instruktore vožnje, kao i druge osobe koje prate lica koja uče vožnju.

TRANSPORT – Dva najveća aerodroma su Cirih (+ 41 43 816 22 11) i Ženeva (+ 41 0848 192 020). Na ulasku u zemlju može se kupiti vinjeta za prevoz putevima po čitavoj teritoriji Švajcarske u iznosu od 40 CHF i nema dodatnih taksi, niti rampi na autoputevima. Švajcarska ima najrazvijeniju železničku mrežu u Evropi, vozovi su brzi, tačni, komforni, ali i skupi. Povratna karta na relaciji Bern-Cirih, drugom klasom, iznosi 110 CHF. Putna infrastruktura je veoma razvijena. Dozvoljeno je koristiti vozačku dozvolu Srbije do 12 meseci boravka, nakon čega se ona mora zameniti za švajcarsku vozačku dozvolu polaganjem kontrolne vožnje. Međunarodna vozačka dozvola nije potrebna, kao ni Zeleni karton.
Dozvoljena maksimalna brzina na autoputevima je 120 kilometara na čas. Saobraćajni prekršaji se strogo sankcionišu (sve se snima kamerama) i za prekoračenje dozvoljene brzine kazna je od 40-260 CHF, u zavisnosti od visine prekoračene brzine i da li je prekoračenje načinjeno u naseljenom mestu ili na auto-putu. Licima koja ne izmire kaznu za gore navedene prekršaje, može se dogoditi da im, prilikom sledećeg dolaska u Švajcarsku, vozilo bude privremeno oduzeto dok ne izmire iznos kazne uvećan za opomene i sudske troškove. Za razgovor mobilnim telefonom ili nevezivanje sigurnosnog pojasa tokom vožnje kazna je 150 CHF, a za pogrešno parkiranje 40-120 CHF, u zavisnosti od vremena prekoračenja, mesta parkiranja i slično. Kazne se, počiniocima koji u Švajcarskoj borave kao turisti, dostavljaju na kućnu adresu u Republici Srbiji.

OSTALO – Zvanična moneta je švajcarski franak (CHF). Moguće je koristiti samo međunarodne kreditne kartice „viza“, „dajners“, „masterkard“ itd. Cena prevoza tramvajem ili trolejbusom je od 2-4 CHF po vožnji. Cena taksijem za kraću vožnju u gradu je 25 CHF. U restoranima se ručak servira od 12,00-14,00 (prosečni meni je 40 CHF sa jednom čašom vina). Večera je od 18,00-23,00 časova, a prosečna cena sa pićem, za dvoje je oko 100 CHF. Prenoćište u hotelu zavisi od lokacije i kategorije. Soba za dvoje, sa doručkom, u hotelu sa 3 zvezdice je od 160 CHF.

Kontakti                                                                                                                                                   
Prilikom boravka u Švajcarskoj Konfederaciji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Bernu (kontakt telefoni: +41 31 352 6353, +41 31 352 4996, elektronska adresa: konzul@ambasadasrbije.ch internet sajt: www.berne.mfa.gov.rs) i Generalnom konzulatu Republike Srbije u Cirihu (kontakt telefon: +41 43 344 5630, +41 44 20 20 273, elektronska adresa: srb.cons.zurich@mfa.rs internet sajt: www.zurich.mfa.gov.rs).