Zvaničan naziv
ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA
Državno uređenje
Konfederacija
Glavni grad
Bern
Šef države
Gi Parmelan (Guy Parmelin)
Ministar spoljnih poslova
Ignacio Kasis (Ignazio Cassis)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1879. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi Švajcarske i Srbijese ocenjuju kao dobri i u usponu. Za vreme trajanja sankcija i jugoslovenske krize 1990-tih, Švajcarska je kontinuirano pružala humanitarnu pomoć, namenjenu prvenstveno interno raseljenim i izbeglim licima. Švajcarska je priznala JPNK. Od 2000.g. odnosi sa Srbijom dobijaju na dinamici i dolazi do intenziviranja političkog dijaloga.Nakon konsekutivnog predsedavanje OEBS 2014/2015.g. politički odnosi su dobili novu dimenziju, političke konsultacije se održavaju na godišnjem nivou, a Srbija je označena kao važan partner i spona između istoka i zapada.
Bilateralne posete:
- Predsednica Nacionalnog veća I. More je posetila Srbiju 9. novembra 2020.g.
- Predsednik R. Srbije A. Vučić i predsednica Vlade A. Brnabić učestvovali su na 50. zasedanju Svetskog ekonomskog foruma u Davosu (20-24.1.2020.g.).
-Predsednik R. Srbije A. Vučić je učestvovao na „Strateškom dijalogu o Zapadnom Balkanu" (7-8. novembra 2019.g. u Ženevi)
- Predsednica Vlade R. Srbije Ana Brnabić je posetila Švajcarsku 2-3. septembra 2019.g.
Značajne ličnosti u istoriji bilateralnih odnosa – Dr RudolfArčibaldRajs, profesor hemije na Univerzitetu u Lozani, kriminolog, forenzičar, publicista, prijatelj Srbije za vreme i posle Prvog svetskog rata. Prijavio se za dobrovoljca i od 1914-1918.g. bio je na frontovima sa srpskom vojskom. Lično se angažovao oko zbrinjavanja srpske siročadi u Švajcarskoj i pomoći srpskom stanovništvu koje je ostalo u okupiranoj zemlji i svojim autorskim radovima pružio izuzetan doprinos sagledavanju Srbije na međunarodnom planu.

 

Ekonomski odnosi

Ekonomski odnosi Srbije i Švajcarske mogu se oceniti kao tradicionalno dobri i raznovrsni, budući da obuhvataju sve aspekte privredne saradnje. Sporazumom o slobodnoj trgovini sa državama EFTA (Švajcarska, Norveška, Island i Lihtenštajn) omogućeni su bescarinski izvoz srpskih proizvoda i nove investicije. Švajcarska je naš najznačajniji spoljnotrgovinski partner u okviru EFTA.
Prema obimu robne razmene Švajcarska je 26. partner Srbije, prema visini našeg izvoza je takođe na 26. mestu, a prema visini uvoza na 22. U periodu januar-novembar 2020. godine ukupan izvoz iz Srbije iznosio je 142,1 miliona evra, a uvoz 266,8 miliona evra.Na teritoriji Srbije registrovano je 543 aktivnih privrednih subjekata čiji su većinski vlasnici državljani Švajcarske i oni zapošljavaju više od 11000 radnika.
Među najvećih 20 srpskih izvoznika u Švajcarsku u 2019. nalaze se kompanije koje posluju u okviru švajcarskih koncerna poput: MikrotecOptikaKać ( MikropAG) Tobler-Skele (ToblerAG) TelsonicdooKać (TelsonicHoldingAG), kao i SerbiaZIJINBorCooper, dok se među 20 najvećih uvoznika iz Švajcarske nalaze: Rochedoo Beograd (ROCHE FINANZ AG),PhilipMorris,Syngenta Agro (SyngentaCropProtection AG),SIKA Srbija (SIKA AG) i Nestle Adriatic S ( NESTLE S.A.).
Švajcarska je na listi najvećih investitora u srpsku privredu. U 2019. ulaganja iznose 448,4 mil. evra. U 2019. realizaciju investicionog projekta u Srbiji započela je još jedna kompanija iz Švajcarske – BarryCallebaut – izgradnja fabrike čokolade i kakao proizvoda u Novom sadu u vidu ulaganja od 45 miliona evra i otvaranja 100 radnih mesta.
Švajcarska je takođe među najvećim donatorima razvojne i humanitarne pomoći, a vrednost sredstava plasiranih u poslednjih 30 godina iznosi gotovo 400 miliona franaka.

 

Ugovorno stanje

Na snazi je 51 bilateralni ugovor, neki od njih su:

Konvencija o izdavanju krivaca između Švajcarske i Srbije (28.11.1887.g.)

Konvencija o nastanjivanju i konzulstvu između Kraljevine Srbije i Švajcarske Konfederacije (16.2.1888.g.)

Sporazum o trgovini i privrednoj saradnji između Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije (21.11.2001.g.)

Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (13.4.2005.g.)

Sporazum između Srbije i Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (7.12.2005.g.)

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Bernu: http://www.berne.mfa.gov.rs/ 

Ambasada Švajcarske u Beogradu: http://www.eda.admin.ch/belgrade 

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije: Odeljenje za Evropu, Tel: 011/306 8326, E-pošta: oev@mfa.rs