Ambasada

Ambasador: Aleksandar Janković
Adresa: 42, rue des Frères Benali Abdellah (ex rue Parmentier)
B.P.366, HYDRA
ALŽIR
Telefon: +21323 / 47-41-50
+21323 / 47-41-51
za hitne slučajeve: +213 / 773-449-717
Faks: +21323 / 47-41-47
Teleks: 66-076
E-mail: ambasada@ambserbie-alger.com
Internet sajt: http://www.alger.mfa.gov.rs

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.