VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Nosiocima pasoša R. Srbije potrebna je viza koja se pribavlja u Ambasadi Alžira u Beogradu. Nosiocima diplomatskih i službenih pasoša R. Srbije, alžirska viza nije potrebna. Polisa zdravstvenog osiguranja nije neophodna, ali se preporučuje. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja je 6 meseci, a rok važenja pasoša radi regulisanja boravka je 6 meseci od dana apliciranja za vizu. Dozvoljeno je unošenje gotovog novca u razumnoj količini, za potrebe smeštaja, ishrane i lokalnog transporta. Suma novca koja se unosi prijavljuje na graničnom prelazu o čemu se izdaje potvrda koja služi i prilikom iznošenja novca. Ne može se izneti veća suma od sume prijavljene pri ulasku. Može se uneti 1 l alkoholnog pića i 1 karton cigareta. Zabranjeno je unošenje bilo kakvog oružja, uključujući i lovačko. Životinje se mogu uneti uz potvrdu o vakcinaciji protiv besnila i veterinarskoj potvrdi o zdravstvenom stanju.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Zdravstvena situacija je generalno dobra. Nema potrebe za posebnim vakcinisanjem.
Domaće stanovništvo koristi vodu iz vodovoda, ali stranci uglavnom piju flaširanu vodu. U slučaju zdravstvenih tegoba, potrebno je kontaktirati državne bolnice ili privatne ordinacije, cena pregleda je oko 10 evra. Aktuelna informacija o zdravstvenoj situaciji u Alžiru može se naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Alžir je država koja ima značajno iskustvo u borbi protiv unutrašnjeg terorizma i islamskog radikalizma. Iako je intenzitet terorističkih aktivnosti, posebno u gradovima, praktično iskorenjen, još uvek se registruju povremeni teroristički napadi ograničenog dometa koji su prvenstveno usmereni protiv snaga reda - policije, žandarmerije i vojske. Na određenim lokalitetima u većim gradovima prisutan je ulični kriminal, koji može dobiti agresivnije forme u večernjim časovima. Stranci koji dolaze u gradove na kraći period i pridržavaju se opštih mera opreza, nemaju osnova za ozbiljniju zabrinutost. Za duži boravak, naročito u unutrašnjosti zemlje, poželjno je dobro se raspitati o aktuelnoj situaciji pre polaska. Preporučuje se poseban oprez u južnim delovima zemlje, posebno u graničnim područjima. Ne preporučuju se neorganizovana individualna putovanja. Sva kretanja stranaca u Alžiru, van provincije (vilaje) u kojem se nalazi mesto prijavljenog boravka, podležu proceduri prethodnog pribavljanja dozvola za kretanje. Prilikom organizovanih turističkih putovanja turističke agencije su dužne da se pobrinu za poštovanje pomenutih procedura.

TRANSPORT – Međunarodni aerodromi nalaze se u Alžiru, Oranu, Anabi, Setifu i Konstantinu, dok su brojni gradovi u unutrašnjosti zemlje povezani lokalnim avio saobraćajem. Železnički saobraćaj je razvijeniji u severnim delovima zemlje, prema Sredozemnom moru, dok se prema jugu uglavnom koristi autobuski saobraćaj.
Putna mreža je relativno dobro razvijena posebno u severnim delovima zemlje, pri završetku je izgradnja auto puta istok (granica sa Tunisom) - zapad (granica sa Marokom) koji je već pušten u promet na 95% trase.
Za upravljanje motornim vozilom potrebna je međunarodna vozačka dozvola. Žandarmerijske kontrole na putevima su veoma česte, a sankcije za prekršaje stroge.

OSTALO – Zvanična valuta je alžirski dinar (DZD). Novac se može menjati u bankama. Zamena deviza za lokalnu valutu van zvaničnih mesta, banaka i menjačnica je kažnjiva i sankcioniše se.
Klima varira od mediteranske do saharske. Na severu zime su kišne i prohladne, a leta topla i suva. Klima uz obale Mediterana je blaža zbog blizine mora. Istok Alžira karakterističan je po više padavina nego zapad. Od južnog podnožja Atlasa počinje bezvodno područje, suvo i tropsko sa velikim temperaturnim odstupanjima koje se kreće od 36 C° danju do 5 C° noću.
U skladu sa običajima koji važe u muslimanskim zemljama, potrebno je uskladiti ponašanje i navike, posebno u odevanju i tokom Ramazana.

Kontakti:
Prilikom boravka Alžiru za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Srbije u Alžiru (adresa: 42, Rue des Frères Benali Abdellah (ex Parmentier), B.P.366, Hydra, ALGER), putem sledećih kontakt telefona: + 213 23 474150, + 213 23 474151, kontakt za hitne slučajeve: + 213 770697077 i elektronske adrese: ambasada@ambserbie-alger.com