Zvaničan naziv
ARAPSKA REPUBLIKA EGIPAT
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Kairo
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1908. godine

Politički odnosi

Politički odnosi su tradicionalno dobri, prijateljski i partnerski. Tokom perioda Hladnog rata, Beograd i Kairo su bili osnivači i stubovi Pokreta nesvrstanih zemalja.
MIP Egipta S. Šukri učinio je zvaničnu posetu R. Srbiji 27-28. novembra 2018. godine i tom prilikom se susreo sa PR A. Vučićem, PV A. Brnabić i PPV i MSP I. Dačićem.
PR NS M. Gojković je posetila AR Egipat 23-24. juna 2019. godine.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini izvoz R. Srbije iznosio je 33.394 miliona evra, a uvoz 57.704 miliona evra.

 

Ugovorno stanje

Dugoročni sporazum o trgovini i ekonomskoj saradnji između FNRJ i Republike Egipta.
Ugovor je stupio na snagu: 27.05.1958.

Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade UAR (Egipatska oblast) o naučnoj i tehničkoj saradnji.
Ugovor je stupio na snagu: 14.04.1959.

Sporazum između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Arapske Republike Egipat o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.
Ugovor je stupio na snagu: 20.03.2006.

Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Arapske Republike Egipta o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak.
Ugovor je stupio na snagu: 05.04.2006.

Sporazum između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Arapske Republike Egipat o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i sporta.
Ugovor je stupio na snagu: 29.05.2006.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u AR Egiptu- www.cairo.mfa.gov.rs 

Ambasada AR Egipta u Republici Srbiji- www.mfa.gov.eg/english/embassies/Egyptian_embassy_serbia- 

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski istok - Tel. 011/3068254, E- pošta: ozabi@mfa.rs