VIZNI REŽIM

Diplomatski pasoši: Viza nije potrebna
Službeni pasoši: Viza nije potrebna
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Republika Srbija i Arapska Republika Egipat imaju vizni režim. Vizni režim se odnosi na nosioce običnih pasoša obe države, koji imaju pravo na ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji AR Egipat do 90 dana.
Državljani Republike Srbije dolaskom u turističke destinacije na teritoriji Egipta imaju mogućnost dobijanja turističkih viza pri dolasku na aerodrome u Hurgadi, Mars Alamu, Šarm el Šeiku i dr. Prilikom dolaska na aerodrom u Kairu preporučuje se pribavljanje ulaznih viza u DKP AR Egipta u Beogradu.
Prekoračenje ovog roka se novčano kažnjava novčanom kaznom.
Na osnovu Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o međusobnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša, potpisanog u Beogradu 20. jula 2022. godine, koji se privremeno primenjuje od dana potpisivanja, nosioci diplomatskih i službenih pasoša dve države mogu da ulaze i borave na teritoriji druge države bez vize do 90 dana  u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.
Prilikom unošenja i iznošenja novca potrebno je nadležnim carinskim organima prijaviti sume veće od 10.000 dolara.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Bez obzira što posedovanje polise zdravstvenog osiguranja nije uslov za dobijanje vize, poželjno da je naši građani imaju, kako bi kasnije mogli da naplate troškove eventualnog lečenja.
AR Egipat vodu dobija desalinizacijom morske vode, ali postoje i prirodni izvori vode. Voda je bakteriološki ispravna, ali se preporučuje da se za piće koristi flaširana voda, dok se voda iz vodovoda može koristiti za tuširanje i ostale potrebe.
Svi hoteli imaju svoju medicinsku službu.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija je relativno stabilna. Posebna pažnja se posvećuje turističkim destinacijama, imajući u vidu da je AR Egipat jedna od najposećenijih zemalja na svetu. Preko 30 miliona Egipćana je direktno ili indirektno uključeno u granu turizma (30% populacije Egipćana)

TRANSPORT – Međunarodni aerodromi na koje uglavnom dolaze naši građani su u Kairo, Hurgada, Aleksandrija, Mars Alam, Šarm el Šeik, Asuan.
Železnički transport je razvijen ali nije preporučljiv za korišćenje u turističke svrhe.
Putna mreža je izuzetno dobro razvijena. Svi delovi AR Egipta su povezani autoputevima. Saobraćaj u najvećim gradovima je haotičan, sa velikim gužvama, posebno u Kairu.
Državljani Republike Srbije koji imaju regulisan privremeni ili stalni boravak u AR Egiptu, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za egipatsku dozvolu, bez obaveze polaganja vozačkog ispita.
Sankcionišu se sve vrste saobraćajnih prekršaja kao i u drugim zemljama.

OSTALO–Lokalna valuta je egipatska funta. Njena vrednost prema čvrstim valutama varira u zavisnosti od situacije na međunarodnom tržištu.
Karticama naših banaka: VisaElectron i MasterCard se mogu kupovati robe i plaćati usluge, kao i podizati gotovina iz automata. U svim slučajevima se zaračunava procenat za naknadu troškova.
Alkohol se može konzumirati samo na mestu gde je obezbeđena dozvola za njegovo točenje.

Kontakti
Prilikom boravka u Egiptu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Kairu, putem sledećeg kontakt telefona: +202 2736-0691 i elektronske adrese: konzul@serbiaeg.com i serbia@serbiaeg.com