Zvaničan naziv
Republika El Salvador
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
San Salvador
Šef države
Najib Armando Bukele Ortes (Nayib Armando Bukele Ortez)
Ministar spoljnih poslova
Aleksandra Hil Tinoko (Alexandra Hill Tinoco)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
16. decembar 1979. godine

Politički odnosi

R. Srbija i R. El Salvador dele spremnost za jačanje redovnog političkog dijaloga i saradnje.
Tadašnji prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova R. Srbije Ivica Dačić se susreo sa ministrom spoljnih poslova R. El Salvador Aleksandrom Hil Tinoko na marginama 49. redovnog zasedanja Generalne skupštine Organizacije američkih država, održanog u junu 2019. god. u Medeljinu (R. Kolumbija). MSP N. Selaković se susreo sa potpredsednikom Republike El Salavdor Feliksom Uljoom, prilikom prisustva na ceremoniji inauguracije PR Kolumbije, 7. avgusta 2022. u Bogoti. MSP N. Selaković je imao  kraći susret sa MIP Republike El Salvador Aleksandrom Hil Tinoko, na marginama 77. zasedanja GS UN u Njujorku. PMSP amb. V. Marić je predvodio delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije na prvim političkim konsultacijama u El Salvadoru, 13. juna 2022. godine. Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Republike El Salvador predvodila je zamenik ministra spoljnih poslova Adrijana Mira.

Ekonomski odnosi

U 2021. godini je ostvarena trgovinska razmena u vrednosti od 1,12 miliona  EUR (naš izvoz je iznosio 527 hiljada EUR, a naš izvoz 597 hiljada EUR). U 2020. godini je trgovinska razmena je iznosila 167 hiljada EUR (naš izvoz 34 hiljade EUR, a naš uvoz 133 hiljade EUR). U 2020. godini je zabeleženo 34 hiljade evra izvoza i 101 hiljada evra uvoza. U 2019. godini je zabeleženo 27 hiljada evra izvoza i 64 hiljade evra uvoza.

U sklopu pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji, Vlada Srbije je, decembra 2011. godine, donela Zaključak o usvajanju Bilateralnog protokola liberalizaciji tržišta roba sa El Salvadorom.

Ugovorno stanje

Sporazum o trgovini i privrednoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike El Salvador, potpisan 12. novembra 1976. god. (Međunarodni ugovori br. 1/1979)

Memorandum o razumevanju o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike El Salvador o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija, potpisan juna 2022. godine.

Kontakti

Ambasada R. Srbije u Meksiko Sitiju, koja nerezidencijalno pokriva Republiku El Salvador: http://www.mexico.mfa.gov.rs

Ministarstvo spoljnih poslova Republike El Salvador: https://rree.gob.sv/

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije:
Tel: +381113068762 E-pošta: oam@mfa.rs