Zvaničan naziv
REPUBLIKA ESTONIJA
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Talin
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
2001. godina

Politički odnosi
Bilateralni odnosi Srbije i Estonije su dobri. Izražen je obostrani interes za saradnju u oblasti razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji.
Tadašnji MSP N. Selaković imao je sastanak sa tadašnjim MIP U. Reinsaluom  na marginama 77. GS UN u Njujorku 22. septembra 2022.godine. Na marginama 76. zasedanja GS UN, tadašnji MSP N. Selaković je 21. septembra 2021. godine imao susret sa bivšom MIP Estonije E. Marijom Limets, kao i prilikom MS OEBS u Stokholmu 2. decembra 2021. godine. Tadašnji ministar inostranih poslova R. Estonije Sven Mikser je posetio Republiku Srbiju 25. aprila 2017. godine.

Ekonomski odnosi
Spoljnotrgovinska razmena je skromnog obima, sa deficitom na našoj strani. U 2022.g. ukupna robna razmena je iznosila 35,7 mil.evra,  izvoz je iznosio 25 miliona evra, a uvoz 10,7 miliona evra. U 2021. godini, ukupna robna razmena je iznosila 24,97 miliona evra. Postoji potencijal za razvoj saradnje, u oblastima informatičkih tehnologija. Dve estonske kompanije su otvorile svoje regionalne kancelarije u Beogradu: Civita - konsultantska kompanija i Nortal – strateška upotreba visoke tehnologije. Predstavništvo u Beogradu ima i E- Governance Academy.

Ugovorno stanje

Na snazi je 6 bilateralnih ugovora. Posebnu važnost imaju:

Ugovor između Republike Srbije i Estonije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak.

Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Estonije o sprovođenju sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede Republike Estonije

Sporazum između SVSRJ VR Estonije o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Helsinkiju: http://www.helsinki.mfa.gov.rs/

Ambasada Republike Estonije u Budimpešti: https://budapest.mfa.ee/

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije: Odeljenje za Evropu, Tel: 011 306 8326, E- pošta: oev@mfa.rs