Zvaničan naziv
IRSKA
Državno uređenje
Parlamentarna republika
Glavni grad
Dablin
Šef države
Majkl Higins
Predsednik Vlade
Leo Varadkar
Ministar spoljnih poslova
Mihal Martin
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1977. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi Srbije i Irske se ocenjuju kao dobri. Republika Srbija se zalaže za dalje unapređenje dobrih bilateralnih odnosa sa Irskom, posebno ekonomske i saradnje u multilateralnim okvirima.

Tadašnji MSP N. Selaković i tadašnji MIP i odbrane Irske S. Koveni razgovarali su na marginama 132. Ministarskog sastanka Saveta Evrope koji se održao 20. maja 2022. g.  u Torinu (Italija).

Ekonomski odnosi

Ekonomska saradnja se bazira na robnoj razmeni, a poslednjih godina i na prometu usluga. U 2021. g. robna razmena sa Irskom iznosila je oko 138 miliona evra, naš izvoz u Irsku bio je oko 11 miliona evra, a uvoz oko 127 miliona evra. Najvažnije oblasti saradnje su informacione tehnologije, proizvodnja hrane i građevinskog materijala.

Ugovorno stanje

1. Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Irske o međunarodnom drumskom prevozu robe - datum potpisa, ratifikacije i stupanja 8.6.1988. 16.5.1990. 23.8.1990.

2. Ugovor između RS i Irske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak - datum potpisa, ratifikacije i stupanja 23.9.2009. 5.5.2010. 16.6.2010.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Londonu: http://www.london.mfa.gov.rs/

Ambasada Irske u Atini: https://www.dfa.ie/irish-embassy/greece/

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije: Odeljenje za Evropu, Tel: 011 306 8326; E-pošta: oev@mfa.rs