VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da uću i tranzitiraju kroz Irsku.
Ukinute su sve važeće restrikcije što podrazumeva da putnici koji dolaze u Irsku više nisu u obavezi da pre putovanja popune lokator formular, niti da pri ulasku poseduju negativan PCR test ili dokaz o vakcinaciji ili preležanoj bolesti.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Za državljane Republike Srbije, ulazak u Irsku je moguć sa prethodno pribavljenom vizom bez obzira na vrstu pasoša (diplomatski, službeni, običan pasoš i druge putne isprave).

Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nema socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE

TRANSPORT – Glavni aerodromi Dablin, Kork i Šenon dobro su povezani sa centrom grada, a međugradski saobraćaj – vozom ili autobusom je dobro organizovan. Usluge taksi prevoza od aerodroma do grada su takođe dostupne.

Autobuski saobraćaj je jeftiniji od železničkog. Imajući u vidu veličinu teritorije, ni jedan veći grad nije udaljen od Dablina više od 4 sata vožnje. U Irskoj se vozi levom stranom puta.

OSTALO – Evro je jedina valuta u upotrebi. Strana valuta se može zameniti u bankama i manjem broju menjačnica. Najbolje je sa sobom imati evre u gotovini ali i platne kartice su u upotrebi.

 

Kontakti:

Prilikom boravka u Irskoj, za konzularnu pomoć i zaštitu, možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Londonu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva R. Irsku, putem kontakt telefona: +44 207 235 90 49 i elektronske adrese: embassy.london@mfa.rskonzul@serbianembassy.org.ukconsular@serbianembassy.org.uk, kao i počasnom konzulu R. Srbije u Dablinu, Živku Jakšiću (adresa: 12 Hermitage Lawn, Rathfarnham, Dublin 16, D16 PV48, Ireland), kontakt telefon: +353 86 803 7672, elektronska adresa: srbconsul.irl@gmail.com