Zvaničan naziv
HAŠEMITSKA KRALjEVINA JORDAN
Državno uređenje
Kraljevina
Glavni grad
Aman
Šef države
Kralj Abdulah II (King Abdullah II)
Predsednik Vlade
Bišer al Ksavneh (Bisher Al Khasawneh)
Ministar spoljnih poslova
Ajman Husein al Safadi (Ayman Hussein al- Safadi)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1951. godina

Politički odnosi
 

Politički odnosi su dobri. Postoji obostrani interes za vojnu i policijsku saradnju, kao i potreba za saradnjom u oblasti saobraćaja.
Predsednik Parlamenta Jordana Atef Taravneh predstavljao je Jordan na 141. Zasedanju IPU u Beogradu, 13-17. oktobra 2019. godine.

 

Ekonomski odnosi

U 2019. godini izvoz R. Srbije iznosio je 6.141 miliona evra, a uvoz 987 hiljada evra.

 

Ugovorno stanje

Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade SFRJ i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordana.
Ugovor je stupio na snagu: 24.05.1977.

Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordana.
Ugovor je stupio na snagu: 13.04.1978.

Sporazum o trgovini i privrednoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordana.
Ugovor je stupio na snagu: 09.03.1979.

Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordana,
Ugovor je ratifikovan: 14.09.1978.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Damasku radno pokriva Hašemitsku Kraljevinu Jordan na nerezidencijalnoj osnovi - www.damascus.mfa.gov.rs

Ambasada Republike Srbije u Bejrutu pruža konzularne usluge za ovu državu-  www.beirut.mfa.gov.rs 

Ambasada Hašemitske Kraljevine Jordan u Atini pokriva Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi - www.jordanembassy.gr 

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski istok - Tel. 011/3068254, E-pošta: ozabi@mfa.rs