Zvaničan naziv
REPUBLIKA LETONIJA
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Riga
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1917. godine

Politički odnosi
Republika Srbija ima dobre odnose sa Republikom Letonijom, uz opredeljenost za dalju promociju i razvoj bilateralne saradnje u političkom i ekonomskom segmentu, kao i drugim oblastima od obostranog interesa.
Intenziviranju političkog dijaloga doprinela je poseta tadašnjeg MIP R. Letonije E. Rinkevičsa R. Srbiji 31. januara 2022. godine. Tokom posete, potpisan je Memorandum o razumevanju o saradnji između MSP R. Srbije i MIP R. Letonije. Tadašnji MSP N. Selaković i tadašnji MIP E. Rinkevičs su imali sastanak na marginama zasedanja GS UN u septembru 2021. godine.

Ekonomska saradnja
Privredna saradnja je skromnog obima i odvija se isključivo kroz robnu razmenu.  U 2022. vrednost robne razmene je iznosila 25,68 mil.evra,  od toga izvoz je iznosio 15,25 miliona evra, uvoz 10,43 miliona evra. U 2021. godini ukupna robna razmena iznosila je 19,87 miliona evra.

Ugovorno stanje
Na snazi je šest bilateralnih ugovora, a po svom značaju se izdvajaju:
Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Letonije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Letonije o međunarodnom drumskom saobraćaju.

Kontakti
Ambasada Republike Srbije u Stokholmu: http://stockholm.mfa.gov.rs/index.php
Ambasada Republike Letonije u Atini: https://www.mfa.gov.lv/en/greece
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije: Odeljenje za Evropu, Tel: 011/306-8326; E-pošta: oev@mfa.rs